Hopp til innholdet

Søkeresultat

4 Resultater

  • Tema: Artsfredning

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 § 77
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 § 77