Hopp til innholdet

Søkeresultat

3317 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 § 23
Forskrift om elfenbenslav som prioritert art https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-04-2613 § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4744
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2222
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313
Forskrift om vern av Aldgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1694
Forskrift om vern av Almbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3685
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-543
Forskrift om vern av Alstad Naturminne
Forskrift om vern av Alstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-822
Forskrift om vern av Alsåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1822
Forskrift om vern av Alterhaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1969-12-19-5
Forskrift om vern av Altervatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2003
Forskrift om vern av Altskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085
Forskrift om vern av Alv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-34
Forskrift om vern av Alvevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-4203
Forskrift om vern av Ambjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-16
Forskrift om vern av Amdam Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1039
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1467
Forskrift om vern av Anárjohka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-19
Forskrift om vern av Anda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1465
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1954-03-26-4
Forskrift om vern av Andenes Naturminne
Forskrift om vern av Andersdammen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-544
Forskrift om vern av Andfiskmark Naturminne
Forskrift om vern av Andotten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-98
Forskrift om vern av Andås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1472
Forskrift om vern av Anne Maries vei 16/Havna alle Naturminne
Forskrift om vern av Apalviken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4728
Forskrift om vern av Apoteket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-100
Forskrift om vern av Aralden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-472
Forskrift om vern av Arekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-546
Forskrift om vern av Arstadlia - Tverrviknakkan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1482
Forskrift om vern av Arvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-944
Forskrift om vern av Asbjørnåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1952
Forskrift om vern av Asdøljuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1423
Forskrift om vern av Asgjerdstigfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1872
Forskrift om vern av Ask gods Naturminne
Forskrift om vern av Asker prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Askerudbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-161
Forskrift om vern av Askevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-150
Forskrift om vern av Askilsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1523
Forskrift om vern av Askvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-952
Forskrift om vern av Askvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-844
Forskrift om vern av Aspåsmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-415
Forskrift om vern av Astujeaggi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-865
Forskrift om vern av Atnoset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1396
Forskrift om vern av Atnsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1436
Forskrift om vern av Auesøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1984-11-08-1848
Forskrift om vern av Augga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-671
Forskrift om vern av Augla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-621
Forskrift om vern av Aundalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1619
Forskrift om vern av Aunskardet-Lakshølhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1498
Forskrift om vern av Aunvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-11
Forskrift om vern av Aurdalsæterberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1366
Forskrift om vern av Aure Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-334
Forskrift om vern av Aureosen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406
Forskrift om vern av Aureosen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-406
Forskrift om vern av Aurmoen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1423
Forskrift om vern av Aurstadmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4781
Forskrift om vern av Auskarnes Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1643
Forskrift om vern av Austad Naturminne
Forskrift om vern av Austadmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3676
Forskrift om vern av Austdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-97
Forskrift om vern av Austefjorden og Blånuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1936
Forskrift om vern av Auster-Vefsna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1746
Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1102
Forskrift om vern av Austre Tveiteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1393
Forskrift om vern av Austråt Naturminne
Forskrift om vern av Austråttlunden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1975-12-19-29
Forskrift om vern av Ausvasstormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1288
Forskrift om vern av Auverseker Naturminne
Forskrift om vern av Auvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-855
Forskrift om vern av Avrillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-239
Forskrift om vern av Badehusbukta/Skråvika Naturminne
Forskrift om vern av Badstudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1549
Forskrift om vern av Bakkedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1215
Forskrift om vern av Baklie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1555
Forskrift om vern av Bakomsmitt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1747
Forskrift om vern av Balteskardvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1529
Forskrift om vern av Bambleåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1681
Forskrift om vern av Bandaksliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1858
Forskrift om vern av Baneåsen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-808
Forskrift om vern av Bangsjøan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1292
Forskrift om vern av Bangtjernet Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-572
Forskrift om vern av Bargarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1459
Forskrift om vern av Barkeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2218
Forskrift om vern av Barland Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Barlinddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-208
Forskrift om vern av Barlindflaten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1023
Forskrift om vern av Barlindneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1040
Forskrift om vern av Barmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-991
Forskrift om vern av Barsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2095
Forskrift om vern av Barvikmyran og Blodskytodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-03-14-238
Forskrift om vern av Bastøy LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-09-20-1755
Forskrift om vern av Batnfjordsøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1248
Forskrift om vern av Beengen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-747
Forskrift om vern av Begna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-576
Forskrift om vern av Beingårdsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-685
Forskrift om vern av Bekkamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-875
Forskrift om vern av Bekkenesholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1518
Forskrift om vern av Bekkeskjæret BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-745
Forskrift om vern av Berby Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-338
Forskrift om vern av Berdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3669
Forskrift om vern av Berdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-662
Forskrift om vern av Berg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-633
Forskrift om vern av Berg PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-813
Forskrift om vern av Berga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1961
Forskrift om vern av Bergan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-17
Forskrift om vern av Berge Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1920
Forskrift om vern av Berge Naturminne
Forskrift om vern av Bergens fjellstrekninger Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1946-05-03-6
Forskrift om vern av Bergesjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1398
Forskrift om vern av Berget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-213
Forskrift om vern av Bergevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1630
Forskrift om vern av Berglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4800
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1693
Forskrift om vern av Bergsjø-Hølandselva Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-740
Forskrift om vern av Bergsstronda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2685
Forskrift om vern av Bergsøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-861
Forskrift om vern av Bergsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-224
Forskrift om vern av Berkneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-823
Forskrift om vern av Berlifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1541
Forskrift om vern av Berse Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-805
Forskrift om vern av Bersvenmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1062
Forskrift om vern av Bervamyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4762
Forskrift om vern av Bigganjarga Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-2
Forskrift om vern av Bihkkacohkka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-798
Forskrift om vern av Biliåsen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1982-02-12-366
Forskrift om vern av Billingstad Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-05-23-13
Forskrift om vern av Bingsholmsråsa Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2017
Forskrift om vern av Birkelandsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-30
Forskrift om vern av Birkelid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-898
Forskrift om vern av Bjargavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1282
Forskrift om vern av Bjellandshaugane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-888
Forskrift om vern av Bjellandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1068
Forskrift om vern av Bjellneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1512
Forskrift om vern av Bjerkadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-225
Forskrift om vern av Bjerkøya Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-63
Forskrift om vern av Bjerkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-672
Forskrift om vern av Bjerkåsholmen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-54
Forskrift om vern av Bjerkåsholmveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-56
Forskrift om vern av Bjoreidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1070
Forskrift om vern av Bjormyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1960
Forskrift om vern av Bjorsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-807
Forskrift om vern av Bjortjønn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1066
Forskrift om vern av Bjortjønnlimyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2008
Forskrift om vern av Bjoruvstøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1869
Forskrift om vern av Bjorvannsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-821
Forskrift om vern av Bjugnholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1031
Forskrift om vern av Bjynnustadfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1855
Forskrift om vern av Bjønnesholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-738
Forskrift om vern av Bjønnestille Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3673
Forskrift om vern av Bjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2077
Forskrift om vern av Bjønnknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1663
Forskrift om vern av Bjønnstokkleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4798
Forskrift om vern av Bjønntjenn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-997
Forskrift om vern av Bjøreggene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1381
Forskrift om vern av Bjørga Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1714
Forskrift om vern av Bjørgan Naturminne
Forskrift om vern av Bjørgan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-13-373
Forskrift om vern av Bjørgedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1452
Forskrift om vern av Bjørhusnatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1662
Forskrift om vern av Bjørklund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1047
Forskrift om vern av Bjørkodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-977
Forskrift om vern av Bjørkøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-28
Forskrift om vern av Bjørnberga og Isteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-978
Forskrift om vern av Bjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1386
Forskrift om vern av Bjørndalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1679
Forskrift om vern av Bjørnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4737
Forskrift om vern av Bjørneskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-785
Forskrift om vern av Bjørnevågenlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-542
Forskrift om vern av Bjørnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1949
Forskrift om vern av Bjørnmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1099
Forskrift om vern av Bjørnøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2002-08-16-903
Forskrift om vern av Bjårvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1272
Forskrift om vern av Blakkådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2082
Forskrift om vern av Blankvann Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550
Forskrift om vern av Blankvann LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-550
Forskrift om vern av Bleia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1324
Forskrift om vern av Bleia-Storebotnen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1325
Forskrift om vern av Bleiken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-399
Forskrift om vern av Bleikenøvlingen og Høgskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-293
Forskrift om vern av Bleikjo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-259
Forskrift om vern av Bleikmorenen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1471
Forskrift om vern av Bleiksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1469
Forskrift om vern av Bleikøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-685
Forskrift om vern av Blekebakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-801
Forskrift om vern av Blesehelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1355
Forskrift om vern av Blessumkalvkveen Naturreservat
Forskrift om vern av Bliksekilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-831
Forskrift om vern av Bliksvær Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1970-12-04-4
Forskrift om vern av Bliksvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1426
Forskrift om vern av Blindheimsvik Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-391
Forskrift om vern av Blindkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-940
Forskrift om vern av Blomliseteren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2100
Forskrift om vern av Blommenholm, Solvikveien 19A Naturminne
Forskrift om vern av Blomstrandhamna NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Blylagsdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-702
Forskrift om vern av Blæstad Naturminne
Forskrift om vern av Blåberget / Geavstoaivvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1899
Forskrift om vern av Blåfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-232
Forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1691
Forskrift om vern av Blåurlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-643
Forskrift om vern av Bogane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1303
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1835
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-822
Forskrift om vern av Bogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-873
Forskrift om vern av Bogenlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-540
Forskrift om vern av Bogslunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-561
Forskrift om vern av Boheman NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Bokemoa Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-22
Forskrift om vern av Boksaspa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-841
Forskrift om vern av Bondhusdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-390
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-4268
Forskrift om vern av Borgan og Frelsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-4268
Forskrift om vern av Borgestad Naturminne
Forskrift om vern av Borgværet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1446
Forskrift om vern av Borgværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1445
Forskrift om vern av Borrevannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4747
Forskrift om vern av Borøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-679
Forskrift om vern av Braksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-39
Forskrift om vern av Brandatjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-546
Forskrift om vern av Branden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1537
Forskrift om vern av Brandvik LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1032
Forskrift om vern av Brannmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-870
Forskrift om vern av Brannsletta Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1639
Forskrift om vern av Brattefjell - Vindeggen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1492
Forskrift om vern av Bratterudskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1526
Forskrift om vern av Bratthagen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1901
Forskrift om vern av Brattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-246
Forskrift om vern av Brattholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-57
Forskrift om vern av Brattøykollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-818
Forskrift om vern av Brattås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1544
Forskrift om vern av Brattåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-634
Forskrift om vern av Brattåshaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1946
Forskrift om vern av Bredmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-13
Forskrift om vern av Bredmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1104
Forskrift om vern av Breheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1064
Forskrift om vern av Breie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2079
Forskrift om vern av Breimosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4786
Forskrift om vern av Breimyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-9
Forskrift om vern av Breisete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-967
Forskrift om vern av Breisås Naturminne
Forskrift om vern av Breivatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-692
Forskrift om vern av Breivigskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-49
Forskrift om vern av Breivika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-852
Forskrift om vern av Bremsa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1363
Forskrift om vern av Bremsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1560
Forskrift om vern av Brennevinsholmen østre BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-715
Forskrift om vern av Brennevinsskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-820
Forskrift om vern av Brenninga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-836
Forskrift om vern av Brennskoglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-984
Forskrift om vern av Brennvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1432
Forskrift om vern av Brenslefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-145
Forskrift om vern av Brentåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1944
Forskrift om vern av Brettingsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1309
Forskrift om vern av Bringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1368
Forskrift om vern av Brokefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-707
Forskrift om vern av Bronkeberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1955
Forskrift om vern av Brumundsjøen-Harasjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1631
Forskrift om vern av Brunvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1430
Forskrift om vern av Brurehelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-43
Forskrift om vern av Bruvollhagan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-476
Forskrift om vern av Brødalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-343
Forskrift om vern av Brøskjahagan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3667
Forskrift om vern av Brøskjalia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-848
Forskrift om vern av Brånakollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2063
Forskrift om vern av Brånaråsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1184
Forskrift om vern av Bråneåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1953
Forskrift om vern av Brårfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1534
Forskrift om vern av Bråtane Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-814
Forskrift om vern av Buberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-887
Forskrift om vern av Budalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1565
Forskrift om vern av Budeiberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1321
Forskrift om vern av Buer Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-393
Forskrift om vern av Bueskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-724
Forskrift om vern av Bugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2683
Forskrift om vern av Bugøynes Plantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1976-04-09-3
Forskrift om vern av Buholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1034
Forskrift om vern av Bukkholmskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-26
Forskrift om vern av Bukollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1360
Forskrift om vern av Bukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-960
Forskrift om vern av Bumyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-849
Forskrift om vern av Bunesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-491
Forskrift om vern av Burmannsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1529
Forskrift om vern av Burumtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1320
Forskrift om vern av Burøytjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1058
Forskrift om vern av Buttekvern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1453
Forskrift om vern av Buvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1496
Forskrift om vern av Buvika/Rødskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4746
Forskrift om vern av Buøyskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-38
Forskrift om vern av Byhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4803
Forskrift om vern av Bymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-973
Forskrift om vern av Bødalen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-22
Forskrift om vern av Bøensmosen og Berbymosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-11
Forskrift om vern av Bøfjordholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-880
Forskrift om vern av Bølene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-736
Forskrift om vern av Bøpøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1374
Forskrift om vern av Børevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1033
Forskrift om vern av Børgefjell/Byrkije Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1101
Forskrift om vern av Børselvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-797
Forskrift om vern av Børselvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-931
Forskrift om vern av Børsesjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1976-12-17-21
Forskrift om vern av Børsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1489
Forskrift om vern av Børvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1481
Forskrift om vern av Bøyaøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-950
Forskrift om vern av Bågåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-691
Forskrift om vern av Bårdsengbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-668
Forskrift om vern av Bårvassåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1322
Forskrift om vern av Båtholmane BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-718
Forskrift om vern av Cappelenbruddet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1174
Forskrift om vern av Dalaåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-890
Forskrift om vern av Dalbo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2
Forskrift om vern av Dale Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-349
Forskrift om vern av Dalhalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2103
Forskrift om vern av Dalseide Naturminne
Forskrift om vern av Dalsida Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-431
Forskrift om vern av Dammane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-323
Forskrift om vern av Damtjern Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1173
Forskrift om vern av Danielåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1748
Forskrift om vern av Dankarvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1021
Forskrift om vern av Danmark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-05-30-518
Forskrift om vern av Deifjellia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1839
Forskrift om vern av Dekkjene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-940
Forskrift om vern av Delingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1068
Forskrift om vern av Demmekilskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-751
Forskrift om vern av Demningane og Gravtjernåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-824
Forskrift om vern av Deset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1397
Forskrift om vern av Desiderialunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-632
Forskrift om vern av Digernesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-956
Forskrift om vern av Dillern/Ørnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1474
Forskrift om vern av Dividalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-12-01-1316
Forskrift om vern av Djupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-225
Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-240
Forskrift om vern av Djuptjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-23
Forskrift om vern av Djupvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1641
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387
Forskrift om vern av Djupvikvatnet-Kringlevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-387
Forskrift om vern av Djupåa og Grøtåshaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-989
Forskrift om vern av Djupådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-670
Forskrift om vern av Djønno ytre Naturminne
Forskrift om vern av Dokka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2080
Forskrift om vern av Dokkadeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-846
Forskrift om vern av Dokkajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-793
Forskrift om vern av Dokkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-571
Forskrift om vern av Dokkfaret Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-279
Forskrift om vern av Dokkskjæret BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-761
Forskrift om vern av Domkirkeodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-80
Forskrift om vern av Dovre Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1267
Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-607
Forskrift om vern av Dragåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1460
Forskrift om vern av Dragåsvollan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1461
Forskrift om vern av Drammensveien 106 Naturminne
Forskrift om vern av Drangsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2206
Forskrift om vern av Drangstveit Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-10-02-1
Forskrift om vern av Drevdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-96
Forskrift om vern av Drevjaleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1526
Forskrift om vern av Dreyerstubben Naturreservat
Forskrift om vern av Dronningberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-02-17-169
Forskrift om vern av Drotninghei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1454
Forskrift om vern av Drægnismorki-Yttrismorki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1547
Forskrift om vern av Drøydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1893
Forskrift om vern av Dunøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Dyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-40
Forskrift om vern av Dyngeneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1530
Forskrift om vern av Dypen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2080
Forskrift om vern av Dyraheio LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1045
Forskrift om vern av Dyrendal Naturminne
Forskrift om vern av Dyrlimyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4764
Forskrift om vern av Dyrøysundskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-312
Forskrift om vern av Dælen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2525
Forskrift om vern av Dølaelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-946
Forskrift om vern av Dørdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1625
Forskrift om vern av Dørålen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1269
Forskrift om vern av Dåsvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-897
Forskrift om vern av Edøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-856
Forskrift om vern av Eggen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-12-07-1
Forskrift om vern av Eggholmane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-712
Forskrift om vern av Eggholmane-Lisjeholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-849
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-796
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-855
Forskrift om vern av Eggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-260
Forskrift om vern av Eggja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1987
Forskrift om vern av Eggum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1447
Forskrift om vern av Eggvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-252
Forskrift om vern av Eggøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1009
Forskrift om vern av Eide Naturminne
Forskrift om vern av Eidemsliene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1470
Forskrift om vern av Eidesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1919
Forskrift om vern av Eidsbotn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2093
Forskrift om vern av Eidsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-146
Forskrift om vern av Eidsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-881
Forskrift om vern av Eidsnes indre Naturminne
Forskrift om vern av Eidsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2018
Forskrift om vern av Eidsvoll prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1628
Forskrift om vern av Eidvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-969
Forskrift om vern av Eidvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-104
Forskrift om vern av Eiersland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2518
Forskrift om vern av Eikebakka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1664
Forskrift om vern av Eikefjelldalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994
Forskrift om vern av Eikefjordholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-476
Forskrift om vern av Eikeland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1994
Forskrift om vern av Eikelidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1542
Forskrift om vern av Eikelifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1528
Forskrift om vern av Eikesdalsvatnet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-432
Forskrift om vern av Eikevolltjønnmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-942
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2201
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4188
Forskrift om vern av Eikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1539
Forskrift om vern av Eime Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838
Forskrift om vern av Einarsneset Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723
Forskrift om vern av Einarsneset PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-723
Forskrift om vern av Einarvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1514
Forskrift om vern av Eine Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1938
Forskrift om vern av Einevarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-461
Forskrift om vern av Einsetmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1228
Forskrift om vern av Einsetvågen/Nåsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-412
Forskrift om vern av Einstullie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-104
Forskrift om vern av Einunndalsranden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1385
Forskrift om vern av Eiterstrondi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-806
Forskrift om vern av Ekebergskråningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-694
Forskrift om vern av Ekebergveien 161 Naturminne
Forskrift om vern av Ekebo/Eikheim Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1959-09-04-3
Forskrift om vern av Ekkerøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-122
Forskrift om vern av Eksberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-83
Forskrift om vern av Eldedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-938
Forskrift om vern av Eldegard Naturminne
Forskrift om vern av Eldhusliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1675
Forskrift om vern av Eldøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-791
Forskrift om vern av Eldøya-Sletter LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-08-22-976
Forskrift om vern av Eldåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1842
Forskrift om vern av Elferdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1648
Forskrift om vern av Elgsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1660
Forskrift om vern av Eljestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1637
Forskrift om vern av Ellingsrud Naturminne
Forskrift om vern av Elmholtveien 3 Naturminne
Forskrift om vern av Elnestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-58
Forskrift om vern av Elsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-579
Forskrift om vern av Elstad (Eidsvoll) Naturminne
Forskrift om vern av Elstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1424
Forskrift om vern av Elva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-10
Forskrift om vern av Elvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1459
Forskrift om vern av Endalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1571
Forskrift om vern av Endelausmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4714
Forskrift om vern av Endletvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1992
Forskrift om vern av Enga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1478
Forskrift om vern av Engasjyen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1523
Forskrift om vern av Engelvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1431
Forskrift om vern av Engene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2693
Forskrift om vern av Engevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1627
Forskrift om vern av Enghaugberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-696
Forskrift om vern av Enli Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1411
Forskrift om vern av Eplerud Naturminne
Forskrift om vern av Eptavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1267
Forskrift om vern av Erdal Naturminne
Forskrift om vern av Erikskulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1613
Forskrift om vern av Eriksrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4752
Forskrift om vern av Eriksrudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-221
Forskrift om vern av Erkna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-858
Forskrift om vern av Ertenøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-288
Forskrift om vern av Ertholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-735
Forskrift om vern av Ertsrudberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071
Forskrift om vern av Ertsvikskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-43
Forskrift om vern av Espedalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-280
Forskrift om vern av Espelandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-954
Forskrift om vern av Esvikhatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1477
Forskrift om vern av Etterseterbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-968
Forskrift om vern av Eventyrskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1636
Forskrift om vern av Eventyrveien 16 Naturminne
Forskrift om vern av Evjemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-49
Forskrift om vern av Fadnesskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1930
Forskrift om vern av Fagermåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1622
Forskrift om vern av Falken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1642
Forskrift om vern av Falkenborg Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-824
Forskrift om vern av Falkenstendammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-825
Forskrift om vern av Falstadbukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1711
Forskrift om vern av Fantholmane-Matløs BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-719
Forskrift om vern av Farmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1966
Forskrift om vern av Farstadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1247
Forskrift om vern av Faueldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1534
Forskrift om vern av Fauskeeidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2000
Forskrift om vern av Favnvassdalen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2005
Forskrift om vern av Fedjemyrane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1051
Forskrift om vern av Femdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1882
Forskrift om vern av Femundslia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-02-21-183
Forskrift om vern av Femundsmarka Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1971-07-09-6
Forskrift om vern av Feren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1619
Forskrift om vern av Ferjeholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-741
Forskrift om vern av Ferjlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2086
Forskrift om vern av Ferkingstadøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-2
Forskrift om vern av Feste Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1970-06-30-4182
Forskrift om vern av Festningen GeotopvernSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1190
Forskrift om vern av Festningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1365
Forskrift om vern av Feøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-869
Forskrift om vern av Figgaoset Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2098
Forskrift om vern av Fimreiteholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-513
Forskrift om vern av Fimreiteåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1548
Forskrift om vern av Finndalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1307
Forskrift om vern av Finnemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1969
Forskrift om vern av Finnfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1103
Forskrift om vern av Finnskutt og Haugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1316
Forskrift om vern av Finnstadskogen Naturminne
Forskrift om vern av Finnsåsmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1969
Forskrift om vern av Finntjønndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-840
Forskrift om vern av Finntjønnin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1291
Forskrift om vern av Finnvolldalen-Esplingdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1499
Forskrift om vern av Finse BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1546
Forskrift om vern av Fiskelandsvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4761
Forskrift om vern av Fisketjønnjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1878
Forskrift om vern av Fisklausvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1362
Forskrift om vern av Fiskosura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-237
Forskrift om vern av Fisktjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2083
Forskrift om vern av Fiskumfoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1214
Forskrift om vern av Fiskumvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1974-04-19-4
Forskrift om vern av Fiskvågflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1511
Forskrift om vern av Fiskvågvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1371
Forskrift om vern av Fisterfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2203
Forskrift om vern av Fitjan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2034
Forskrift om vern av Fjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-12-13-1458
Forskrift om vern av Fjelldalslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1491
Forskrift om vern av Fjellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-887
Forskrift om vern av Fjellkroken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1840
Forskrift om vern av Fjellmannmyra/Vargdalsfloa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-693
Forskrift om vern av Fjellsbergtangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-541
Forskrift om vern av Fjellsjøkampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1451
Forskrift om vern av Fjellstulfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1383
Forskrift om vern av Fjosbumyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1956
Forskrift om vern av Fjugstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-13
Forskrift om vern av Fjæluelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-103
Forskrift om vern av Fjæraskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-265
Forskrift om vern av Fjære Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1427
Forskrift om vern av Fjærevardåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2064
Forskrift om vern av Fjørtoftneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1216
Forskrift om vern av Fjøsanger Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1832
Forskrift om vern av Fjøsanger Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1832
Forskrift om vern av Fjøseid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2507
Forskrift om vern av Flaaten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1649
Forskrift om vern av Flaen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1950
Forskrift om vern av Flakkan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2106
Forskrift om vern av Flakkan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2106
Forskrift om vern av Flakkstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1274
Forskrift om vern av Flakvarpholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-709
Forskrift om vern av Flatdalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1935
Forskrift om vern av Flatholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-737
Forskrift om vern av Flatholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-458
Forskrift om vern av Flatskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-769
Forskrift om vern av Flatvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-849
Forskrift om vern av Flatværet/Varkgård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1417
Forskrift om vern av Flatøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-496
Forskrift om vern av Flatøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-871
Forskrift om vern av Flekkefjord Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-03-11-225
Forskrift om vern av Flenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-961
Forskrift om vern av Flensmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1627
Forskrift om vern av Flenten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-09-24-979
Forskrift om vern av Flisefyr og Hidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1308
Forskrift om vern av Floan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1004
Forskrift om vern av Floget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1928
Forskrift om vern av Floholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1466
Forskrift om vern av Flokoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1636
Forskrift om vern av Flostranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-817
Forskrift om vern av Flotaneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1029
Forskrift om vern av Flottene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-858
Forskrift om vern av Flottin Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1065
Forskrift om vern av Fluberg Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-845
Forskrift om vern av Fluetjern Naturreservat
Forskrift om vern av Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og Terneskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-263
Forskrift om vern av Flø Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384
Forskrift om vern av Flø Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-384
Forskrift om vern av Flørauden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-856
Forskrift om vern av Fløtjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-12
Forskrift om vern av Flåbekkåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-947
Forskrift om vern av Flåman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1384
Forskrift om vern av Flåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-50
Forskrift om vern av Flå-Slipran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-95
Forskrift om vern av Flåstranda og Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3683
Forskrift om vern av Flåtten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-635
Forskrift om vern av Fodnesåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-673
Forskrift om vern av Fokksteinane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-849
Forskrift om vern av Fokserød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-10
Forskrift om vern av Fokstugu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-435
Forskrift om vern av Fokstumyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-436
Forskrift om vern av Foldøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-846
Forskrift om vern av Folgefonna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-389
Forskrift om vern av Folkedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1915
Forskrift om vern av Folldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2090
Forskrift om vern av Forddalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1572
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1453
Forskrift om vern av Foreknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2200
Forskrift om vern av Forfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1520
Forskrift om vern av Forfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1459
Forskrift om vern av Forlandet NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Forlandsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Forollhogna Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1564
Forskrift om vern av Forradalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1749
Forskrift om vern av Forrotjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-223
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-858
Forskrift om vern av Forøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1532
Forskrift om vern av Fosnes prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-332
Forskrift om vern av Fossbufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2057
Forskrift om vern av Fosseteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1521
Forskrift om vern av Fossevatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1053
Forskrift om vern av Fotlandsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1266
Forskrift om vern av Fotskarlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-32
Forskrift om vern av Frafjordheiane Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1681
Forskrift om vern av Framvaren MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-692
Forskrift om vern av Frebergsvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-14
Forskrift om vern av Fredriksvern verft Naturminne
Forskrift om vern av Fregn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-366
Forskrift om vern av Frekmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1389
Forskrift om vern av Frierflogene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-323
Forskrift om vern av Frilset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1623
Forskrift om vern av Fritzøehus Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-20
Forskrift om vern av Froan Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1
Forskrift om vern av Froan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1
Forskrift om vern av Froan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-12-14-1
Forskrift om vern av Froholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-872
Forskrift om vern av Frubæråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1674
Forskrift om vern av Fruflesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1688
Forskrift om vern av Frugga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1461
Forskrift om vern av Frydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1270
Forskrift om vern av Frydensborg PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-816
Forskrift om vern av Fræneidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1211
Forskrift om vern av Frøyskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-469
Forskrift om vern av Fuggdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1060
Forskrift om vern av Fuglbergøya/Nautøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1441
Forskrift om vern av Fugldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1285
Forskrift om vern av Fuglemosehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-86
Forskrift om vern av Fuglen og Ømyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-151
Forskrift om vern av Fuglevasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-238
Forskrift om vern av Fuglevik Naturminne
Forskrift om vern av Fuglevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-570
Forskrift om vern av Fuglevika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-726
Forskrift om vern av Fuglevikbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-531
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1418
Forskrift om vern av Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-879
Forskrift om vern av Fugløyrogn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-744
Forskrift om vern av Fulufjellet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2012-04-27-365
Forskrift om vern av Furebuheii Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1963
Forskrift om vern av Furuberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-655
Forskrift om vern av Furuholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-3
Forskrift om vern av Furuøyene Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-998
Forskrift om vern av Furuåsen og Hagahogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1621
Forskrift om vern av Fyksesund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1823
Forskrift om vern av Fyrsteilene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-700
Forskrift om vern av Færder Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2013-08-23-1029
Forskrift om vern av Færdesmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1972-05-26-3
Forskrift om vern av Færås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1065
Forskrift om vern av Fødalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1992-05-15-412
Forskrift om vern av Førde Naturminne
Forskrift om vern av Førdspollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-957
Forskrift om vern av Førland/Sletthei Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1232
Forskrift om vern av Førsvollvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1283
Forskrift om vern av Fåvang Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-836
Forskrift om vern av Gaddeskogsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1668
Forskrift om vern av Galtedalstjerna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3678
Forskrift om vern av Galteskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-767
Forskrift om vern av Galtsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4717
Forskrift om vern av Galådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1438
Forskrift om vern av Gammeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1383
Forskrift om vern av Gammeldalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1374
Forskrift om vern av Gammelelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-404
Forskrift om vern av Gansrød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1883
Forskrift om vern av Gapøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-881
Forskrift om vern av Gapøyholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-875
Forskrift om vern av Garbergmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1091
Forskrift om vern av Gardefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-843
Forskrift om vern av Gardfesthaugen-Gravåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1637
Forskrift om vern av Gardlaushøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-233
Forskrift om vern av Gardsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4709
Forskrift om vern av Garntangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-47
Forskrift om vern av Garntangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-535
Forskrift om vern av Garsjøen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1638
Forskrift om vern av Gartlandselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-956
Forskrift om vern av Gaulosen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-690
Forskrift om vern av Gaulosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-692
Forskrift om vern av Gaundalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2101
Forskrift om vern av Gaupdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-950
Forskrift om vern av Gaupesteinmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-83
Forskrift om vern av Gausdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-704
Forskrift om vern av Gausel Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2213
Forskrift om vern av Gautefall Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-12
Forskrift om vern av Gearpmesorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-978
Forskrift om vern av Geiranger-Herdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-10-08-1310
Forskrift om vern av Geislafoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-168
Forskrift om vern av Geitaknottene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1353
Forskrift om vern av Geitanosi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2511
Forskrift om vern av Geiteryggmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-10-04-657
Forskrift om vern av Geiterøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-646
Forskrift om vern av Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-681
Forskrift om vern av Geitholmsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-18
Forskrift om vern av Geitklauvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1750
Forskrift om vern av Geitmyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1936
Forskrift om vern av Geitungsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-749
Forskrift om vern av Geitåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1665
Forskrift om vern av Gimlemoen Naturminne
Forskrift om vern av Gimsøymyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1996
Forskrift om vern av Giplingøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1705
Forskrift om vern av Giske Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390
Forskrift om vern av Giske Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-390
Forskrift om vern av Gita Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-95
Forskrift om vern av Gitlevåg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-33
Forskrift om vern av Gitterøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-811
Forskrift om vern av Gitvola og Nordre Kletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-831
Forskrift om vern av Gjelamyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1207
Forskrift om vern av Gjellebekkmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-1
Forskrift om vern av Gjerdevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1375
Forskrift om vern av Gjerdingen Naturminne
Forskrift om vern av Gjerimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1516
Forskrift om vern av Gjerlandsøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-946
Forskrift om vern av Gjermundsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-803
Forskrift om vern av Gjesværstappan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-110
Forskrift om vern av Gjesåssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-05-31-545
Forskrift om vern av Gjevenesstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-824
Forskrift om vern av Gjuvastøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2208
Forskrift om vern av Gjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1384
Forskrift om vern av Gjuvslandslia LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1024
Forskrift om vern av Gjøkvassneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1505
Forskrift om vern av Gjølertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-552
Forskrift om vern av Gjølsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-398
Forskrift om vern av Gjørahaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1445
Forskrift om vern av Gjøsundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-862
Forskrift om vern av Glitra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1667
Forskrift om vern av Glitrelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-234
Forskrift om vern av Glomsteinskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-746
Forskrift om vern av Glomådeltaet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1369
Forskrift om vern av Gloppen Naturminne
Forskrift om vern av Glorvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1429
Forskrift om vern av Glupen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-898
Forskrift om vern av Gløsvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-419
Forskrift om vern av Godfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1007
Forskrift om vern av Godmatdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1361
Forskrift om vern av Goksøyrmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1217
Forskrift om vern av Goskamark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1499
Forskrift om vern av Goššjohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-791
Forskrift om vern av Granbekken og Drevja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-886
Forskrift om vern av Grandalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1632
Forskrift om vern av Grandefjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2021
Forskrift om vern av Granholvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-968
Forskrift om vern av Grannesbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1291
Forskrift om vern av Granslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1522
Forskrift om vern av Granvindeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1060
Forskrift om vern av Granøyen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-93
Forskrift om vern av Granåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-984
Forskrift om vern av Grasholmen og Knibringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-834
Forskrift om vern av Grasmyrskogvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1010
Forskrift om vern av Gravhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1497
Forskrift om vern av Gravningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-550
Forskrift om vern av Gravrok Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1000
Forskrift om vern av Greipingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-292
Forskrift om vern av Grenimåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1219
Forskrift om vern av Gressholmen-Rambergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-753
Forskrift om vern av Grima Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-950
Forskrift om vern av Grimsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1268
Forskrift om vern av Grimsdalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-56
Forskrift om vern av Grimsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1388
Forskrift om vern av Grimstadvatn Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011
Forskrift om vern av Grimstadvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2011
Forskrift om vern av Grindskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-777
Forskrift om vern av Grindøysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1022
Forskrift om vern av Grip Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-847
Forskrift om vern av Gripakletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1938
Forskrift om vern av Grothovdmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-04-26-467
Forskrift om vern av Grotter i Nord-Rana Almenning Naturminne
Forskrift om vern av Grudevatn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1974-07-26-5
Forskrift om vern av Grudevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1974-07-26-5
Forskrift om vern av Grunnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4748
Forskrift om vern av Grunnfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1528
Forskrift om vern av Grunnfør Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1363
Forskrift om vern av Grunningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1284
Forskrift om vern av Grunnvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1355
Forskrift om vern av Grunnvågvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1011
Forskrift om vern av Grytahatlen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-832
Forskrift om vern av Grytbogen-Kubåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4802
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1622
Forskrift om vern av Grytdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1650
Forskrift om vern av Grytelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1371
Forskrift om vern av Gryteskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-729
Forskrift om vern av Grytting Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1897
Forskrift om vern av Grønehaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1515
Forskrift om vern av Grøneliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2519
Forskrift om vern av Grønhovdåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1856
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-297
Forskrift om vern av Grøningane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-840
Forskrift om vern av Grønkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1222
Forskrift om vern av Grønknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-160
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1106
Forskrift om vern av Grønlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-986
Forskrift om vern av Grønlidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-953
Forskrift om vern av Grønliparken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-565
Forskrift om vern av Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1297
Forskrift om vern av Grønningsbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2025
Forskrift om vern av Grønnåsliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1668
Forskrift om vern av Grønsanddammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1520
Forskrift om vern av Grønslåtta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4768
Forskrift om vern av Grøntjønnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4722
Forskrift om vern av Grønøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-961
Forskrift om vern av Grøssås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-339
Forskrift om vern av Grøtterødskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-728
Forskrift om vern av Grøttingnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1563
Forskrift om vern av Grøum Naturminne
Forskrift om vern av Grøum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2523
Forskrift om vern av Grøvelsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1395
Forskrift om vern av Gråkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-892
Forskrift om vern av Grånosmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1071
Forskrift om vern av Gråura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1965
Forskrift om vern av Gråøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1517
Forskrift om vern av Gudfjelløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1615
Forskrift om vern av Guissezholmen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Gukilhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-152
Forskrift om vern av Gulbergnotten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-783
Forskrift om vern av Gule-/Stavikmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1212
Forskrift om vern av Guleholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-80
Forskrift om vern av Guleskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-510
Forskrift om vern av Gulholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-479
Forskrift om vern av Gullenhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1540
Forskrift om vern av Gullerudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1534
Forskrift om vern av Gullesfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1008
Forskrift om vern av Gullholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-772
Forskrift om vern av Gullkronene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-11
Forskrift om vern av Gulltjernmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-18
Forskrift om vern av Gulspettvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1517
Forskrift om vern av Gulsvikelvi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-623
Forskrift om vern av Gumserødøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-748
Forskrift om vern av Gunnborgdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-10
Forskrift om vern av Gunnestad Naturminne
Forskrift om vern av Guselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1492
Forskrift om vern av Guslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-77
Forskrift om vern av Gutulia Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-09-10-1257
Forskrift om vern av Gygrestolen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1831
Forskrift om vern av Gylhamran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-842
Forskrift om vern av Gyrihelleren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1314
Forskrift om vern av Gytle-skotet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1898
Forskrift om vern av Gøllaustjønna og Langdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1966
Forskrift om vern av Gålaskarven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-830
Forskrift om vern av Gårdemma Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-807
Forskrift om vern av Gåseholmen og Slettholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-59
Forskrift om vern av Gåserumpa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-31
Forskrift om vern av Gåseskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-782
Forskrift om vern av Gåseskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-776
Forskrift om vern av Gåsholmen og Årvikholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-822
Forskrift om vern av Gåstjørnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2031
Forskrift om vern av Gåsvatnan Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2079
Forskrift om vern av Gåsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-501
Forskrift om vern av Gåsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-943
Forskrift om vern av Gåsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-680
Forskrift om vern av Gåsøya/Geitholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1467
Forskrift om vern av Gåsøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Hafslovatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-951
Forskrift om vern av Haga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2212
Forskrift om vern av Hagavågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1292
Forskrift om vern av Hagset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-839
Forskrift om vern av Hakaskallen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1632
Forskrift om vern av Hakstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-843
Forskrift om vern av Halasbukjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1884
Forskrift om vern av Haldorbu Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-277
Forskrift om vern av Hallingskarvet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1545
Forskrift om vern av Halsnøy Kloster Naturminne
Forskrift om vern av Halvfaråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-158
Forskrift om vern av Hammarnesflåget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1476
Forskrift om vern av Hammartjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4187
Forskrift om vern av Hammeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2099
Forskrift om vern av Hammernesgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Hammervatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2092
Forskrift om vern av Hammerø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1475
Forskrift om vern av Hamrefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1905
Forskrift om vern av Hanadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-799
Forskrift om vern av Hanangervann og Kråkenesvann LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-918
Forskrift om vern av Hanestadnea Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1393
Forskrift om vern av Hanestadvola Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-147
Forskrift om vern av Hansemakerkilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-394
Forskrift om vern av Hanøyklubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-286
Forskrift om vern av Haraldsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1532
Forskrift om vern av Haramsøya vestside Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-864
Forskrift om vern av Hardangervidda Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4830
Forskrift om vern av Haresteinheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1867
Forskrift om vern av Harestranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-411
Forskrift om vern av Harrelv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-800
Forskrift om vern av Harvalandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1294
Forskrift om vern av Haslau BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-788
Forskrift om vern av Hatleim Naturminne
Forskrift om vern av Hatle-Styve Naturminne
Forskrift om vern av Hattebergsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-392
Forskrift om vern av Hatteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1644
Forskrift om vern av Hattmoenget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-679
Forskrift om vern av Haugbergfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-90
Forskrift om vern av Haugene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-278
Forskrift om vern av Haugetjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-553
Forskrift om vern av Haugnes Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-52
Forskrift om vern av Haugsjåknipen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1518
Forskrift om vern av Haukedalsholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-466
Forskrift om vern av Haukskardmyrin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-58
Forskrift om vern av Haukåvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-801
Forskrift om vern av Hauskjevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1268
Forskrift om vern av Haverstingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1282
Forskrift om vern av Haverøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-19
Forskrift om vern av Havika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-724
Forskrift om vern av Havikberget og Nordberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-218
Forskrift om vern av Havmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-12-17-1885
Forskrift om vern av Havnehagen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-44
Forskrift om vern av Havågane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-821
Forskrift om vern av Heddedalane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-706
Forskrift om vern av Heddeviksfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2049
Forskrift om vern av Heggdalslimyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-686
Forskrift om vern av Heggedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-980
Forskrift om vern av Heggelia Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-70
Forskrift om vern av Heggemsvatn/Holåvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-414
Forskrift om vern av Heggemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-855
Forskrift om vern av Heggheimsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2216
Forskrift om vern av Heggholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-691
Forskrift om vern av Hegglandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4769
Forskrift om vern av Heggshuselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2534
Forskrift om vern av Heglane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-839
Forskrift om vern av Heglane og Eime Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-838
Forskrift om vern av Hegramo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-407
Forskrift om vern av Heiavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1274
Forskrift om vern av Heigremyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1285
Forskrift om vern av Hekkingen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-860
Forskrift om vern av Hektner Naturminne
Forskrift om vern av Helakmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-53
Forskrift om vern av Helgebostadøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-956
Forskrift om vern av Helgehornvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1895
Forskrift om vern av Helgetjønn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-838
Forskrift om vern av Helgja Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1185
Forskrift om vern av Helin plantepark Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Helland Naturminne
Forskrift om vern av Hellebrekkene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1930
Forskrift om vern av Hellekleivåe Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-230
Forskrift om vern av Hellesengtjenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-812
Forskrift om vern av Hellesjøvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-737
Forskrift om vern av Hellestveit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-6
Forskrift om vern av Hellesunds-Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-55
Forskrift om vern av Hellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-87
Forskrift om vern av Hellisøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-309
Forskrift om vern av Hellvik gamle brygge Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-698
Forskrift om vern av Helløyholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-54
Forskrift om vern av Hellås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-798
Forskrift om vern av Heltveit-Bjørge Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-169
Forskrift om vern av Helvete Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-99
Forskrift om vern av Hemberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-888
Forskrift om vern av Hemmeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1310
Forskrift om vern av Hemna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1614
Forskrift om vern av Hemrasmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1617
Forskrift om vern av Hemskilen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743
Forskrift om vern av Hemskilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-743
Forskrift om vern av Henddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1462
Forskrift om vern av Hendvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-413
Forskrift om vern av Henfallet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1975
Forskrift om vern av Henneseidfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1617
Forskrift om vern av Henrikstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-226
Forskrift om vern av Hensteinen, Horsværet og Gimsan Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1399
Forskrift om vern av Hensøran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1241
Forskrift om vern av Herdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-91
Forskrift om vern av Herdla Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357
Forskrift om vern av Herdla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1357
Forskrift om vern av Herfølsalta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-555
Forskrift om vern av Herlandsnesjane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-05-27-1040
Forskrift om vern av Hermansenøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Herringbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2002
Forskrift om vern av Hersjømyrin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-286
Forskrift om vern av Herøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-311
Forskrift om vern av Herøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-64
Forskrift om vern av Hesjemarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1435
Forskrift om vern av Hestabotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1030
Forskrift om vern av Hestad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1971-10-22-4
Forskrift om vern av Hestberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1961
Forskrift om vern av Hestebrennajuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1283
Forskrift om vern av Hesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1939
Forskrift om vern av Hestgjuvnatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-842
Forskrift om vern av Hevillen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1622
Forskrift om vern av Hiesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1554
Forskrift om vern av Hildal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1926
Forskrift om vern av Hildremsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1967
Forskrift om vern av Hillekalven og Pasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-269
Forskrift om vern av Hillestadåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-18
Forskrift om vern av Hilmo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-962
Forskrift om vern av Himberg Naturminne
Forskrift om vern av Himmelriket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-965
Forskrift om vern av Hindrum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4796
Forskrift om vern av Hisdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1446
Forskrift om vern av Hisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1430
Forskrift om vern av Hisåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1439
Forskrift om vern av Hitterød Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1834
Forskrift om vern av Hjartholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-281
Forskrift om vern av Hjartvikfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1967
Forskrift om vern av Hjelmsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-108
Forskrift om vern av Hjelmsøysandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-930
Forskrift om vern av Hjelpskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-752
Forskrift om vern av Hjerkinn LandskapsvernomraadeBiotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-04-20-608
Forskrift om vern av Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1974-06-21-6
Forskrift om vern av Hjerkinnholen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-659
Forskrift om vern av Hjertvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1244
Forskrift om vern av Hjørungdalsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-385
Forskrift om vern av Hodalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1382
Forskrift om vern av Hoff gård Naturminne
Forskrift om vern av Holandsosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1527
Forskrift om vern av Holbergsgate 84 Naturminne
Forskrift om vern av Holden gård Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1962-08-03-8
Forskrift om vern av Holden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1553
Forskrift om vern av Holdhus Naturminne
Forskrift om vern av Holene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1313
Forskrift om vern av Hollastulmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-857
Forskrift om vern av Holm (Støa) Naturminne
Forskrift om vern av Holmavassåno BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1044
Forskrift om vern av Holmby Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1635
Forskrift om vern av Holmdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1056
Forskrift om vern av Holme i Heggjadalsvann (Frislidvatnet) Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1957-02-08-1
Forskrift om vern av Holmedalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1923
Forskrift om vern av Holmelidholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-498
Forskrift om vern av Holmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1414
Forskrift om vern av Holmenskjær Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-64
Forskrift om vern av Holmenvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-865
Forskrift om vern av Holmholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1408
Forskrift om vern av Holmvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1466
Forskrift om vern av Holstadlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-217
Forskrift om vern av Holtan Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-842
Forskrift om vern av Holte Naturminne
Forskrift om vern av Holtnesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1522
Forskrift om vern av Holtsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1876
Forskrift om vern av Holtvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2030
Forskrift om vern av Homla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1503
Forskrift om vern av Hommedal prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-629
Forskrift om vern av Homstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1950
Forskrift om vern av Hongværet/Galtholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1460
Forskrift om vern av Honnavasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1952
Forskrift om vern av Honnsrøve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-578
Forskrift om vern av Hopavassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-13
Forskrift om vern av Hopen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1185
Forskrift om vern av Hoppardalsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1097
Forskrift om vern av Hoppestadelva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-21
Forskrift om vern av Hopsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1998-06-05-549
Forskrift om vern av Hopslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-782
Forskrift om vern av Hopvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1487
Forskrift om vern av Horgje Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-833
Forskrift om vern av Hornøya og Reinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-120
Forskrift om vern av Horsfjellmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-852
Forskrift om vern av Horsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1398
Forskrift om vern av Horta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1685
Forskrift om vern av Horta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1684
Forskrift om vern av Hosensand LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-104
Forskrift om vern av Hostadvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-409
Forskrift om vern av Hostegga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1280
Forskrift om vern av Hovassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-719
Forskrift om vern av Hovda Grasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-828
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1328
Forskrift om vern av Hovdefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-470
Forskrift om vern av Hovden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-09-05-1834
Forskrift om vern av Hovdsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1433
Forskrift om vern av Hovedøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543
Forskrift om vern av Hovedøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-543
Forskrift om vern av Hovin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-403
Forskrift om vern av Hovsenga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-995
Forskrift om vern av Hovsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1346
Forskrift om vern av Hovsfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2020
Forskrift om vern av Hovsflesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1442
Forskrift om vern av Hovstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-844
Forskrift om vern av Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-248
Forskrift om vern av Hoøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1699
Forskrift om vern av Huk Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-74
Forskrift om vern av Hukkelvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2032
Forskrift om vern av Humleneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-15
Forskrift om vern av Hummerbakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-849
Forskrift om vern av Hummerholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-75
Forskrift om vern av Hundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1452
Forskrift om vern av Hundorp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-834
Forskrift om vern av Hurdalselvdeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-746
Forskrift om vern av Hurumåsen/Burudåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-683
Forskrift om vern av Husbergøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-697
Forskrift om vern av Husbymarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1473
Forskrift om vern av Husebyskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-91
Forskrift om vern av Husfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-866
Forskrift om vern av Hustadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1246
Forskrift om vern av Hustadvassdraget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-408
Forskrift om vern av Husum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-811
Forskrift om vern av Husvika og Vektarbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2105
Forskrift om vern av Husåstjønnbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1968
Forskrift om vern av Hvaler prestegård Plantelivsfredning
Forskrift om vern av Hvaler prestegårdskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-699
Forskrift om vern av Hvalskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-25
Forskrift om vern av Hvitmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4784
Forskrift om vern av Hydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1989-02-24-124
Forskrift om vern av Hyggen Mellom Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1518
Forskrift om vern av Hylsskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2514
Forskrift om vern av Hynna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-285
Forskrift om vern av Hyskjet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-828
Forskrift om vern av Hystad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1929
Forskrift om vern av Hysvær/Søla LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1402
Forskrift om vern av Hægbostad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1544
Forskrift om vern av Hækjenkleiv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2053
Forskrift om vern av Hæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-401
Forskrift om vern av Hæstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1387
Forskrift om vern av Høgfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-457
Forskrift om vern av Høgkjølen/Bakkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1092
Forskrift om vern av Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1295
Forskrift om vern av Høgmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1223
Forskrift om vern av Høgsetleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1249
Forskrift om vern av Høgsmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4777
Forskrift om vern av Høgtidsåsen og Svartfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-163
Forskrift om vern av Høgvollane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1877
Forskrift om vern av Høgåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-642
Forskrift om vern av Høljanmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1995
Forskrift om vern av Hølvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1069
Forskrift om vern av Hørtekollen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1904
Forskrift om vern av Høvikskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-750
Forskrift om vern av Høvringslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2075
Forskrift om vern av Høydalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1067
Forskrift om vern av Høydalmoan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1217
Forskrift om vern av Høydalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1540
Forskrift om vern av Høymyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-2
Forskrift om vern av Høyrokampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1070
Forskrift om vern av Håja-Røssholmen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-854
Forskrift om vern av Håkøybotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1023
Forskrift om vern av Håkås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-636
Forskrift om vern av Håkåsæter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-666
Forskrift om vern av Hålandsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1400
Forskrift om vern av Hålandsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1827
Forskrift om vern av Håmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1991
Forskrift om vern av Hånåhoppet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3679
Forskrift om vern av Hårrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1963
Forskrift om vern av Håsteinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-486
Forskrift om vern av Håvarden og Klubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-298
Forskrift om vern av Håvikevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1937
Forskrift om vern av Håøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1559
Forskrift om vern av Iglatjødno Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1989
Forskrift om vern av Igulsrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2526
Forskrift om vern av Ildjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-699
Forskrift om vern av Ilemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-23
Forskrift om vern av Ilene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1315
Forskrift om vern av Illholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-247
Forskrift om vern av Imsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-987
Forskrift om vern av Indre Iddefjord/Enningdalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-337
Forskrift om vern av Indre Pantdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1751
Forskrift om vern av Indre Ulvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-638
Forskrift om vern av Indre Vassfaret Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1359
Forskrift om vern av Indre Viksfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4740
Forskrift om vern av Indre Wijdefjorden NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1046
Forskrift om vern av Indreholmen/Lyngværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1404
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-504
Forskrift om vern av Indrevær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-812
Forskrift om vern av Indre-Ånnøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-475
Forskrift om vern av Inner Vargfossnesa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1107
Forskrift om vern av Innerdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1977-06-17-9
Forskrift om vern av Innervisten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1339
Forskrift om vern av Innstrandfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2019
Forskrift om vern av Instestøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4759
Forskrift om vern av Isberglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1500
Forskrift om vern av Ishavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4791
Forskrift om vern av Isi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1539
Forskrift om vern av Islandselve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-838
Forskrift om vern av Istad Naturminne
Forskrift om vern av Isøyane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4736
Forskrift om vern av Jakopsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1095
Forskrift om vern av Jamtheimen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-327
Forskrift om vern av Jan Mayen NaturreservatJanMayen https://lovdata.no/forskrift/2010-11-19-1456
Forskrift om vern av Jarenvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-842
Forskrift om vern av Jarstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-818
Forskrift om vern av Jávreoaivvit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-07-24-4806
Forskrift om vern av Jegningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-816
Forskrift om vern av Jerndalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-153
Forskrift om vern av Jernåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-94
Forskrift om vern av Joberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1917
Forskrift om vern av John Collets alle 6 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfrubråtveien 39 Naturminne
Forskrift om vern av Jomfruland Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1630
Forskrift om vern av Jomåsknutene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1519
Forskrift om vern av Jondalsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1942
Forskrift om vern av Jongsåsveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-68
Forskrift om vern av Jora Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-434
Forskrift om vern av Jordstøyp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1526
Forskrift om vern av Jostedalsbreen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1991-10-25-691
Forskrift om vern av Jotunheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1398
Forskrift om vern av Jukulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1509
Forskrift om vern av Julelvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-801
Forskrift om vern av Junkerdal Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-01-09-8
Forskrift om vern av Junkerdalsura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1508
Forskrift om vern av Jurdalsknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-886
Forskrift om vern av Jutulgrava Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1975-12-12-14
Forskrift om vern av Jutulhogget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1392
Forskrift om vern av Juvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2074
Forskrift om vern av Juveruddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1218
Forskrift om vern av Juvsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2062
Forskrift om vern av Jærkysten MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-689
Forskrift om vern av Jærstrendene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675
Forskrift om vern av Jærstrendene Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675
Forskrift om vern av Jærstrendene Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675
Forskrift om vern av Jærstrendene Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-12-1675
Forskrift om vern av Jølsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1413
Forskrift om vern av Jøndalsåsen med flere tjern og vann Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1961-06-30-11
Forskrift om vern av Jønjiljo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-703
Forskrift om vern av Jørstadmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-22
Forskrift om vern av Jøtulhaugvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1012
Forskrift om vern av Jøvika og Tønnerud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2082
Forskrift om vern av Jåvnesmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1959
Forskrift om vern av Kaffeskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-765
Forskrift om vern av Kajalunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-562
Forskrift om vern av Kalandsvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1055
Forskrift om vern av Kaldvassmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2094
Forskrift om vern av Kaldvågfjorden og Innhavet MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1336
Forskrift om vern av Kalkheia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1899
Forskrift om vern av Kallakmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-402
Forskrift om vern av Kallset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-847
Forskrift om vern av Kallskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1894
Forskrift om vern av Kalstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4753
Forskrift om vern av Kalvberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2078
Forskrift om vern av Kalvmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-149
Forskrift om vern av Kalvøya - Ytre Tronderøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1464
Forskrift om vern av Kalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-67
Forskrift om vern av Kambo Naturminne
Forskrift om vern av Kammen og Kalddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2084
Forskrift om vern av Kammerfossåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-815
Forskrift om vern av Kampebråten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-69
Forskrift om vern av Kanalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2108
Forskrift om vern av Kanestraum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1666
Forskrift om vern av Kaninøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-689
Forskrift om vern av Kapitelberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-23
Forskrift om vern av Kapp Linné NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Karihavet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-257
Forskrift om vern av Kariholet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1639
Forskrift om vern av Karljohansvern PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-828
Forskrift om vern av Karlshaugen Naturreservat
Forskrift om vern av Karlsvika Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-832
Forskrift om vern av Karlsøy prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-630
Forskrift om vern av Karlsøyfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1341
Forskrift om vern av Karlsøyvær Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1977-11-18-4198
Forskrift om vern av Karlsøyvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1428
Forskrift om vern av Karnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-846
Forskrift om vern av Karsskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-481
Forskrift om vern av Karusspytten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1631
Forskrift om vern av Katterompa Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-670
Forskrift om vern av Kattholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-44
Forskrift om vern av Kattholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-827
Forskrift om vern av Kattuglehøi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-57
Forskrift om vern av Kausen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-727
Forskrift om vern av Kauserudtjernet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-222
Forskrift om vern av Kavringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-22
Forskrift om vern av Kildeøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-832
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1666
Forskrift om vern av Kile Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1396
Forskrift om vern av Kiletjernene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1060
Forskrift om vern av Killingen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-75
Forskrift om vern av Killingholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-29
Forskrift om vern av Kinaroddsandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-934
Forskrift om vern av Kinn Naturminne
Forskrift om vern av Kinnhalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-850
Forskrift om vern av Kirkeneshalvøya Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1961-10-20-5
Forskrift om vern av Kisselbergmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-14
Forskrift om vern av Kisteholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-711
Forskrift om vern av Kjeggen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1510
Forskrift om vern av Kjeholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-677
Forskrift om vern av Kjeholmskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-29
Forskrift om vern av Kjellerberget Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-46
Forskrift om vern av Kjellerhaugvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1376
Forskrift om vern av Kjellingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-68
Forskrift om vern av Kjellåsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-874
Forskrift om vern av Kjennetjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-388
Forskrift om vern av Kjenstad Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2000-12-08-1455
Forskrift om vern av Kjepina Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-865
Forskrift om vern av Kjerkebergåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1943
Forskrift om vern av Kjerkevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-913
Forskrift om vern av Kjerkvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1359
Forskrift om vern av Kjerringvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-399
Forskrift om vern av Kjesbu - Høgmannen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1552
Forskrift om vern av Kjesfjell og Gaupenapen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1392
Forskrift om vern av Kjeøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-832
Forskrift om vern av Kjeøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1693
Forskrift om vern av Kjorten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-74
Forskrift om vern av Kjosbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-909
Forskrift om vern av Kjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-4
Forskrift om vern av Kjølaåne Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-281
Forskrift om vern av Kjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1093
Forskrift om vern av Kjølsvikholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1708
Forskrift om vern av Kjølsøyværet/Valvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1414
Forskrift om vern av Kjølvikskorpa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1455
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2109
Forskrift om vern av Kjønsøyhopen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2109
Forskrift om vern av Kjørholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-841
Forskrift om vern av Kjørholt Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-796
Forskrift om vern av Kjørkjetangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-77
Forskrift om vern av Klammersholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-302
Forskrift om vern av Klekkefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-654
Forskrift om vern av Kleppefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1833
Forskrift om vern av Kleppsstølsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-944
Forskrift om vern av Kleveland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-31
Forskrift om vern av Klingerhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2092
Forskrift om vern av Klingsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2100
Forskrift om vern av Klokken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-344
Forskrift om vern av Kloppa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1949
Forskrift om vern av Kloppemyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-936
Forskrift om vern av Klosteralléen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2013-09-13-1086
Forskrift om vern av Klovholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-73
Forskrift om vern av Klovningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-463
Forskrift om vern av Klovsteinen på Eiganes Naturminne
Forskrift om vern av Klyvelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1031
Forskrift om vern av Kløvstadhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1551
Forskrift om vern av Klårtjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1289
Forskrift om vern av Knardal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1416
Forskrift om vern av Knarrashaugmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1209
Forskrift om vern av Knebeknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-41
Forskrift om vern av Knerten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-39
Forskrift om vern av Knipetjennåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1519
Forskrift om vern av Knipheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-715
Forskrift om vern av Knubben BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-781
Forskrift om vern av Knudansheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-822
Forskrift om vern av Knutmannsteinen på Byhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Knutshø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-429
Forskrift om vern av Knutsliøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-843
Forskrift om vern av Knølltjenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-80
Forskrift om vern av Kobbevågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1024
Forskrift om vern av Koksabukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-742
Forskrift om vern av Kolbergtjernmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1355
Forskrift om vern av Kolebakkane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1458
Forskrift om vern av Kolknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1944
Forskrift om vern av Kollerudvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-738
Forskrift om vern av Kollåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1284
Forskrift om vern av Koloberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-986
Forskrift om vern av Kolstad Naturminne
Forskrift om vern av Kolsås/Dælivann Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2
Forskrift om vern av Kolsåsstupene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2
Forskrift om vern av Kolsåstoppen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2
Forskrift om vern av Koltjønndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1278
Forskrift om vern av Koløy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-258
Forskrift om vern av Kolås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1645
Forskrift om vern av Kolåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2089
Forskrift om vern av Komagværstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-937
Forskrift om vern av Kommersøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-821
Forskrift om vern av Konglungen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-60
Forskrift om vern av Kongrosletta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2105
Forskrift om vern av Kongsfjorden NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Kongshavn Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-73
Forskrift om vern av Kongshavntjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-569
Forskrift om vern av Kongsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-45
Forskrift om vern av Kongsliin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1962
Forskrift om vern av Kongsrudtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1545
Forskrift om vern av Kongsøya, Helløya og Skarholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-116
Forskrift om vern av Korpen og Sagkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1307
Forskrift om vern av Korpreiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1379
Forskrift om vern av Korsbrekke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1235
Forskrift om vern av Korseikåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3671
Forskrift om vern av Korset BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-717
Forskrift om vern av Korsfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-788
Forskrift om vern av Kortknappskjer og Horsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-289
Forskrift om vern av Kragtorpvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-739
Forskrift om vern av Krakksfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2684
Forskrift om vern av Krekling Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-51
Forskrift om vern av Kremmerodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-79
Forskrift om vern av Kringlemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-6
Forskrift om vern av Kringåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2104
Forskrift om vern av Kristiansand kommuneskog Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Krogshavn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-7
Forskrift om vern av Krogshavn Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-804
Forskrift om vern av Krokelvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-924
Forskrift om vern av Kroken Naturminne
Forskrift om vern av Krokholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-493
Forskrift om vern av Krokkleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-551
Forskrift om vern av Krokkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2696
Forskrift om vern av Krokskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1623
Forskrift om vern av Krokvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1440
Forskrift om vern av Krona Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-284
Forskrift om vern av Krystallgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Krødsherad prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Krøsstjernåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-4204
Forskrift om vern av Kråka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-9
Forskrift om vern av Kråkerøy-skjærgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-533
Forskrift om vern av Kråkholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-758
Forskrift om vern av Kråko Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-264
Forskrift om vern av Kråkstadfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-556
Forskrift om vern av Kråkvågsvaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2022
Forskrift om vern av Krålen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-628
Forskrift om vern av Kråmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1985
Forskrift om vern av Kubbholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-273
Forskrift om vern av Kulpa Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-30
Forskrift om vern av Kulpåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-682
Forskrift om vern av Kulthaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2291
Forskrift om vern av Kurefjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-559
Forskrift om vern av Kurland Naturminne
Forskrift om vern av Kuskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-790
Forskrift om vern av Kutangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-38
Forskrift om vern av Kuøyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-483
Forskrift om vern av Kuøyni, Skagøyni, Teistholmen og Teistholmskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-303
Forskrift om vern av Kvaalsgård Naturminne
Forskrift om vern av Kvalsteinane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-478
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5
Forskrift om vern av Kvaløy og Rauøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-16-5
Forskrift om vern av Kvamsetelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-825
Forskrift om vern av Kvamsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2102
Forskrift om vern av Kvamsholman BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1700
Forskrift om vern av Kvannbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-653
Forskrift om vern av Kvanndal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1916
Forskrift om vern av Kvanndalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1997-09-26-1043
Forskrift om vern av Kvannesvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-880
Forskrift om vern av Kvannholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-494
Forskrift om vern av Kvannlia/Sølvjodalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-933
Forskrift om vern av Kvannskardkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1841
Forskrift om vern av Kvannskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1486
Forskrift om vern av Kvasshyllan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1638
Forskrift om vern av Kvelderønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1330
Forskrift om vern av Kvellandsfossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-35
Forskrift om vern av Kvennskora Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-839
Forskrift om vern av Kvernavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1429
Forskrift om vern av Kvernemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-551
Forskrift om vern av Kvernholmen og Rosmunnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-282
Forskrift om vern av Kvernlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-976
Forskrift om vern av Kvernvasselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2094
Forskrift om vern av Kvernøyna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-508
Forskrift om vern av Kvikkleirøyran LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1405
Forskrift om vern av Kviljo Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-725
Forskrift om vern av Kviljo PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-725
Forskrift om vern av Kvinnafossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-807
Forskrift om vern av Kvisleflået og Hovdlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-980
Forskrift om vern av Kvist Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-816
Forskrift om vern av Kvistemyrdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-703
Forskrift om vern av Kviteflogi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2050
Forskrift om vern av Kvitingane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-490
Forskrift om vern av Kvitingsmorki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1461
Forskrift om vern av Kvitmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-689
Forskrift om vern av Kvitsanden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1689
Forskrift om vern av Kvitskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-61
Forskrift om vern av Kvitskriuprestin Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1977-06-24-11
Forskrift om vern av Kvitvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-851
Forskrift om vern av Kvænangsbotn Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-02-18-171
Forskrift om vern av Kvåsfossen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1870
Forskrift om vern av Kydlesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1286
Forskrift om vern av Kynndalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1428
Forskrift om vern av Kynneggene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1400
Forskrift om vern av Kyrelitjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1970
Forskrift om vern av Kyrhaugvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-14
Forskrift om vern av Kyrkjeskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-829
Forskrift om vern av Kyrkjevatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1397
Forskrift om vern av Kyste Naturminne
Forskrift om vern av Kåda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1044
Forskrift om vern av Kåsene Nord Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1177
Forskrift om vern av Kåsene Sør Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1176
Forskrift om vern av Labbdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-789
Forskrift om vern av Labukta Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1180
Forskrift om vern av Lagmannsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-72
Forskrift om vern av Lagmannskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-5
Forskrift om vern av Láhko Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1314
Forskrift om vern av Laksejuv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-963
Forskrift om vern av Lakselvbukt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1025
Forskrift om vern av Laksholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-287
Forskrift om vern av Laksågaosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1429
Forskrift om vern av Landavatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1298
Forskrift om vern av Landavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1297
Forskrift om vern av Landdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2517
Forskrift om vern av Landfallvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1057
Forskrift om vern av Landtjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-860
Forskrift om vern av Langdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-962
Forskrift om vern av Langebergsheia og Mannfallknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1538
Forskrift om vern av Langebudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1022
Forskrift om vern av Langedalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1386
Forskrift om vern av Langesundstangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1520
Forskrift om vern av Langevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-42
Forskrift om vern av Langevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1984
Forskrift om vern av Langfjelldalen–Holmdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1620
Forskrift om vern av Langfjorddalen/Laggu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-796
Forskrift om vern av Langholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-859
Forskrift om vern av Langholmen, Larsholmen og Larsholmskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-835
Forskrift om vern av Langholmene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-742
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-866
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-08-31-745
Forskrift om vern av Langnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-409
Forskrift om vern av Langodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-84
Forskrift om vern av Langrasta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-15
Forskrift om vern av Langrudmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-8
Forskrift om vern av Langsetdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1521
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-760
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-793
Forskrift om vern av Langskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-62
Forskrift om vern av Langsua Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-276
Forskrift om vern av Langtjedn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-847
Forskrift om vern av Langtjønna Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-02-21-182
Forskrift om vern av Langtjørnlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-227
Forskrift om vern av Langvassbrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1514
Forskrift om vern av Langvassdalen-Ruffedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-239
Forskrift om vern av Langvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-416
Forskrift om vern av Langø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-841
Forskrift om vern av Langøya LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-802
Forskrift om vern av Langøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-27
Forskrift om vern av Langøyvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1245
Forskrift om vern av Langåra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-671
Forskrift om vern av Langåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2058
Forskrift om vern av Langåskjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1100
Forskrift om vern av Lapphullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Larshullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Larshus Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3677
Forskrift om vern av Larvik bøkeskog Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-21
Forskrift om vern av Latharimoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1502
Forskrift om vern av Laugen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1006
Forskrift om vern av Lauglolia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-975
Forskrift om vern av Laukvikøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1440
Forskrift om vern av Lautjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-34
Forskrift om vern av Lauvholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-846
Forskrift om vern av Lauvhøgdi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-993
Forskrift om vern av Lauvikholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-836
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1208
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1389
Forskrift om vern av Lauvåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-11-24-4
Forskrift om vern av Lavangselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1491
Forskrift om vern av Lavollskjosen Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-862
Forskrift om vern av Lavsjømyrene-Målikjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1430
Forskrift om vern av Lavåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-93
Forskrift om vern av Ledalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1568
Forskrift om vern av Ledalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1457
Forskrift om vern av Ledangsvalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1951
Forskrift om vern av Ledsageren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-92
Forskrift om vern av Leinslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-96
Forskrift om vern av Leira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-102
Forskrift om vern av Leirbotndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-789
Forskrift om vern av Leirfalla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1066
Forskrift om vern av Leirpollen-Halsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-868
Forskrift om vern av Leirvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1422
Forskrift om vern av Leitjernsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-209
Forskrift om vern av Lekangsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-869
Forskrift om vern av Lekjenndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2691
Forskrift om vern av Leknesøyene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2110
Forskrift om vern av Lekum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4725
Forskrift om vern av Lemfjellheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1395
Forskrift om vern av Lemmingvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-867
Forskrift om vern av Lemostangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-45
Forskrift om vern av Lerdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-13-919
Forskrift om vern av Lerstadvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-388
Forskrift om vern av Lesja Naturminne
Forskrift om vern av Letnes Naturminne
Forskrift om vern av Liaberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4801
Forskrift om vern av Liaberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1661
Forskrift om vern av Liabygda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1301
Forskrift om vern av Liadalane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1542
Forskrift om vern av Liafjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1448
Forskrift om vern av Lian Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-950
Forskrift om vern av Lid Naturminne
Forskrift om vern av Liefdefjorden NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Lien Naturminne
Forskrift om vern av Lienskjæret Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-997
Forskrift om vern av Lierne Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1694
Forskrift om vern av Lihellene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-511
Forskrift om vern av Liland Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-04-30-4180
Forskrift om vern av Lilandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1364
Forskrift om vern av Lille Bjerkøyskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-24
Forskrift om vern av Lille Follesøya Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-03-30-249
Forskrift om vern av Lille Halsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-35
Forskrift om vern av Lille Kamøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-102
Forskrift om vern av Lille Korssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-963
Forskrift om vern av Lille Lestholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-37
Forskrift om vern av Lille Sølensjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-901
Forskrift om vern av Lille Såstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-8
Forskrift om vern av Lillebø Naturminne
Forskrift om vern av Lille-Danmark Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-50
Forskrift om vern av Lillestø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1676
Forskrift om vern av Lilleøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1319
Forskrift om vern av Lilleøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-682
Forskrift om vern av Lillomarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-235
Forskrift om vern av Linborgvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1045
Forskrift om vern av Lindberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1377
Forskrift om vern av Linddalsfjellet og Sydalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1329
Forskrift om vern av Linddalsliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1653
Forskrift om vern av Lindedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1677
Forskrift om vern av Linderud Gård Plantefredningsomraade
Forskrift om vern av Lindevollsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1288
Forskrift om vern av Lindheim-Mannsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-851
Forskrift om vern av Lindholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-10
Forskrift om vern av Lindhøy Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1970-06-25-1
Forskrift om vern av Lindly Naturminne
Forskrift om vern av Lindovara Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-976
Forskrift om vern av Lindstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4751
Forskrift om vern av Lindvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-799
Forskrift om vern av Lindøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-845
Forskrift om vern av Lindøy, Tednholmen og Slåttholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-845
Forskrift om vern av Lindøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-695
Forskrift om vern av Lindåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1427
Forskrift om vern av Linehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1380
Forskrift om vern av Linemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1295
Forskrift om vern av Linlandveien Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-66
Forskrift om vern av Linnesstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1515
Forskrift om vern av Lislevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-804
Forskrift om vern av Listastrendene Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-722
Forskrift om vern av Listeid Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1353
Forskrift om vern av Litle Fiplingsdalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1752
Forskrift om vern av Litle Frilsøy, Hovden, Svarteskjeret og Innesøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-307
Forskrift om vern av Litle Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-283
Forskrift om vern av Litle Marøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-837
Forskrift om vern av Litlholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1706
Forskrift om vern av Litlrien Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-25
Forskrift om vern av Litlstøelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-959
Forskrift om vern av Litlvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2023
Forskrift om vern av Ljosådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1535
Forskrift om vern av Ljøgodttjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1425
Forskrift om vern av Ljønesøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1423
Forskrift om vern av Loddvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1372
Forskrift om vern av Loddå Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-296
Forskrift om vern av Lofotodden Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-1001
Forskrift om vern av Lofotodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1448
Forskrift om vern av Loga Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-915
Forskrift om vern av Lohnetjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-910
Forskrift om vern av Loi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-810
Forskrift om vern av Lokbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1458
Forskrift om vern av Lokna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1064
Forskrift om vern av Lomendeltaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-848
Forskrift om vern av Lomsdal-Visten Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2009-05-29-553
Forskrift om vern av Lomstjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-401
Forskrift om vern av Lomtjønnmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-863
Forskrift om vern av Lomundsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-418
Forskrift om vern av Lomundsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1219
Forskrift om vern av Lona Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1900
Forskrift om vern av Lona Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-949
Forskrift om vern av Lonavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1277
Forskrift om vern av Londalen-Ørvilldalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1567
Forskrift om vern av Lone Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1871
Forskrift om vern av Longavatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1451
Forskrift om vern av Loppa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-96
Forskrift om vern av Lordalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1308
Forskrift om vern av Lote Naturminne
Forskrift om vern av Lovunda/Lundeura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1411
Forskrift om vern av Lullefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1536
Forskrift om vern av Lun Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-644
Forskrift om vern av Lundarsøyla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1269
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1525
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4186
Forskrift om vern av Lunde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-29
Forskrift om vern av Lundevågen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-917
Forskrift om vern av Lundleiret Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1697
Forskrift om vern av Lundselvoset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2096
Forskrift om vern av Lundsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1442
Forskrift om vern av Lundsneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-82
Forskrift om vern av Lunnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-570
Forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1334
Forskrift om vern av Lurekalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-299
Forskrift om vern av Lurkevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-85
Forskrift om vern av Lusaheia Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1991-04-19-246
Forskrift om vern av Lusemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1971
Forskrift om vern av Luster Allmenning Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-975
Forskrift om vern av Luvdalsætra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1618
Forskrift om vern av Lykkjevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4760
Forskrift om vern av Lyngaland Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-05-27-1041
Forskrift om vern av Lyngbudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-650
Forskrift om vern av Lyngholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-403
Forskrift om vern av Lyngholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-734
Forskrift om vern av Lyngholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-52
Forskrift om vern av Lyngsalpan Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-02-20-384
Forskrift om vern av Lyngværet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1696
Forskrift om vern av Lyngås-Lysgård Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2097
Forskrift om vern av Lysakermoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-397
Forskrift om vern av Lysen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1634
Forskrift om vern av Lyseren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1347
Forskrift om vern av Lysholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-460
Forskrift om vern av Lysthuskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1940
Forskrift om vern av Lystjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2101
Forskrift om vern av Lytingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-02-24-123
Forskrift om vern av Lødding Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2091
Forskrift om vern av Løftlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-143
Forskrift om vern av Løkeneshalvøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-673
Forskrift om vern av Løkenesskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-674
Forskrift om vern av Løkjin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-861
Forskrift om vern av Lønaøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1059
Forskrift om vern av Lønøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-284
Forskrift om vern av Lørensetertjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-555
Forskrift om vern av Løve Naturminne
Forskrift om vern av Løvsøyrevet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-396
Forskrift om vern av Løvsøyrevet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-396
Forskrift om vern av Løvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-826
Forskrift om vern av Låen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2035
Forskrift om vern av Lågabakkane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1932
Forskrift om vern av Låge Islendingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-306
Forskrift om vern av Lågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1363
Forskrift om vern av Lågendeltaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-828
Forskrift om vern av Lågendeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-827
Forskrift om vern av Lågmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-874
Forskrift om vern av Lågåsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-850
Forskrift om vern av Lånan, Flovær og Skjærvær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1401
Forskrift om vern av Lånan/Skjærvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1400
Forskrift om vern av Låveheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-27
Forskrift om vern av Låven Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1970-04-17-3
Forskrift om vern av Madsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-955
Forskrift om vern av Magnilldalen-Busjødalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1570
Forskrift om vern av Makkaurhalvøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-118
Forskrift om vern av Malesanden og Huse Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-400
Forskrift om vern av Malesanden og Huse Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-400
Forskrift om vern av Malfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1873
Forskrift om vern av Maliskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1964
Forskrift om vern av Mallasvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-802
Forskrift om vern av Malmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-46
Forskrift om vern av Malmhella Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-810
Forskrift om vern av Malmøya brygge Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-690
Forskrift om vern av Malmøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-846
Forskrift om vern av Malmøya og Malmøykalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-687
Forskrift om vern av Mandal kirkegård Naturminne
Forskrift om vern av Mandalsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4771
Forskrift om vern av Mannavatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1067
Forskrift om vern av Mannfjordbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1517
Forskrift om vern av Mannskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-30
Forskrift om vern av Mardalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1625
Forskrift om vern av Mariafjellet - Skardbekken / Tjaetsiegaske Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1970
Forskrift om vern av Maridalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-978
Forskrift om vern av Marifjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1450
Forskrift om vern av Markhus Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-09-06-596
Forskrift om vern av Markøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-81
Forskrift om vern av Marøyskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-733
Forskrift om vern av Massåsen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-843
Forskrift om vern av Mastedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-164
Forskrift om vern av Materialen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-1000
Forskrift om vern av Matholhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1317
Forskrift om vern av Maurslåtta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4767
Forskrift om vern av Maurtvedt Naturminne
Forskrift om vern av Máze Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-793
Forskrift om vern av Medjåura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4799
Forskrift om vern av Melandsmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1967
Forskrift om vern av Melfald Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1951-06-15-4
Forskrift om vern av Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-240
Forskrift om vern av Melland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1254
Forskrift om vern av Mellandsvågen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-420
Forskrift om vern av Mellandsvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-420
Forskrift om vern av Mellemskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-31
Forskrift om vern av Mellingsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-228
Forskrift om vern av Mellomkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1426
Forskrift om vern av Mellomøya Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-827
Forskrift om vern av Melsom PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-840
Forskrift om vern av Melstein Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1032
Forskrift om vern av Melvasslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-99
Forskrift om vern av Meløyfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4720
Forskrift om vern av Melåsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1837
Forskrift om vern av Memorgotuva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2098
Forskrift om vern av Merkesfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1616
Forskrift om vern av Mesætermyre Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1273
Forskrift om vern av Metubba Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1365
Forskrift om vern av Middagsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3681
Forskrift om vern av Middagsknatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1362
Forskrift om vern av Middagskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1529
Forskrift om vern av Midtfjellmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-78
Forskrift om vern av Midtibrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1058
Forskrift om vern av Midtsjøvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-748
Forskrift om vern av Midtskogvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1094
Forskrift om vern av Midt-Smøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-15
Forskrift om vern av Midtstrondbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-900
Forskrift om vern av Migaren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1494
Forskrift om vern av Migaren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1682
Forskrift om vern av Mikkelsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-141
Forskrift om vern av Minilldalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1105
Forskrift om vern av Minnesjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1527
Forskrift om vern av Misterlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1505
Forskrift om vern av Mjølvabotnen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-835
Forskrift om vern av Mjøsjødalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-229
Forskrift om vern av Mjøsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2096
Forskrift om vern av Mjøvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-165
Forskrift om vern av Mjåta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-804
Forskrift om vern av Moelv Brygge Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-87
Forskrift om vern av Moffen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/1983-06-03-1029
Forskrift om vern av Moldberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1640
Forskrift om vern av Moldfall Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2202
Forskrift om vern av Moldvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-484
Forskrift om vern av Molinga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2033
Forskrift om vern av Molnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1237
Forskrift om vern av Momyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-24-2026
Forskrift om vern av Mordal Naturminne
Forskrift om vern av Morfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1458
Forskrift om vern av Mormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1096
Forskrift om vern av Mosaksla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1469
Forskrift om vern av Moseøya NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Moskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-385
Forskrift om vern av Mossige Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2221
Forskrift om vern av Movatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-941
Forskrift om vern av Muddværet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1403
Forskrift om vern av Muggerudkleiva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-49
Forskrift om vern av Muldalslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-827
Forskrift om vern av Muleneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-853
Forskrift om vern av Mulvikknuken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1821
Forskrift om vern av Mulåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-823
Forskrift om vern av Mundheim Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1918
Forskrift om vern av Munklia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1059
Forskrift om vern av Murefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1524
Forskrift om vern av Murudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1896
Forskrift om vern av Murulonin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-663
Forskrift om vern av Muttagruven Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1908
Forskrift om vern av Muttatjern Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1907
Forskrift om vern av Muttjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3674
Forskrift om vern av Muusdalan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1618
Forskrift om vern av Myklandsvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-885
Forskrift om vern av Myklebustdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-945
Forskrift om vern av Myklebustvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-382
Forskrift om vern av Myldingi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1272
Forskrift om vern av Myrbærskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-497
Forskrift om vern av Myrnesset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1998
Forskrift om vern av Myrvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1019
Forskrift om vern av Myskjaurene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-833
Forskrift om vern av Mysubytta Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1066
Forskrift om vern av Mysutjernene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-280
Forskrift om vern av Mælslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1832
Forskrift om vern av Mærrapanna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-652
Forskrift om vern av Møkkalassene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-37
Forskrift om vern av Møkstra-Grøningana Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-278
Forskrift om vern av Mølen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4739
Forskrift om vern av Mølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-755
Forskrift om vern av Mølmannsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1897
Forskrift om vern av Mørkeli Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-105
Forskrift om vern av Mørkgonga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1424
Forskrift om vern av Mørkridsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1068
Forskrift om vern av Mørkvassjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1615
Forskrift om vern av Mørkåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1633
Forskrift om vern av Møsvasstangen LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1989-10-13-1070
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell - Hondle LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4828
Forskrift om vern av Møsvatn Austfjell Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4828
Forskrift om vern av Møysalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1099
Forskrift om vern av Møysalen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-08-29-1100
Forskrift om vern av Møytla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1550
Forskrift om vern av Møytlaskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1551
Forskrift om vern av Mågøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-502
Forskrift om vern av Måksteinane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-279
Forskrift om vern av Måksteinen og Tovo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-256
Forskrift om vern av Målandsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2204
Forskrift om vern av Målselvutløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1016
Forskrift om vern av Målsjuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2211
Forskrift om vern av Måna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-825
Forskrift om vern av Månskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-785
Forskrift om vern av Måren Naturminne
Forskrift om vern av Måsehamrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-863
Forskrift om vern av Måslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1230
Forskrift om vern av Måstadfjellet LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1451
Forskrift om vern av Måstadfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1450
Forskrift om vern av Måsvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-850
Forskrift om vern av Måsøra-Hofstadøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-406
Forskrift om vern av Måøyan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1033
Forskrift om vern av Nag Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-214
Forskrift om vern av Nakholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-692
Forskrift om vern av Nakkeskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-766
Forskrift om vern av Nakkestad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-07-09-1191
Forskrift om vern av Nannestad kapellangård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1630
Forskrift om vern av Napperødtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-11
Forskrift om vern av Nattmoråga Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2077
Forskrift om vern av Naturreservat sør for Furuholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-29
Forskrift om vern av Natås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1988
Forskrift om vern av Naustdal-Gjengedal Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-20
Forskrift om vern av Nauste Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1242
Forskrift om vern av Nautarheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1398
Forskrift om vern av Nautesund Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1064
Forskrift om vern av Nautøy, Longholmen og Bukkholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-821
Forskrift om vern av Nautå Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1360
Forskrift om vern av Navassfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3691
Forskrift om vern av Navitdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-02-18-172
Forskrift om vern av Nedre Audna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-912
Forskrift om vern av Nedre Fjeldstad Naturminne
Forskrift om vern av Nedre Flyvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1345
Forskrift om vern av Nedre Hassel Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-105
Forskrift om vern av Nedre Lyngdalselva Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-914
Forskrift om vern av Nedre Rødal Naturminne
Forskrift om vern av Nedre Rønningkåsene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1879
Forskrift om vern av Nedre Timenes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1399
Forskrift om vern av Neiden- og Munkefjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-941
Forskrift om vern av Nekfallet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-829
Forskrift om vern av Nekkøytåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-474
Forskrift om vern av Nekmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4719
Forskrift om vern av Nes Naturminne
Forskrift om vern av Nes Naturminne
Forskrift om vern av Nese Naturminne
Forskrift om vern av Neselva Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-62
Forskrift om vern av Nesheim Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1043
Forskrift om vern av Nesheimvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-919
Forskrift om vern av Nesheimvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1057
Forskrift om vern av Nesplassen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-829
Forskrift om vern av Nesseby Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-939
Forskrift om vern av Nesvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1054
Forskrift om vern av Nesvåg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1046
Forskrift om vern av Nesøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1943
Forskrift om vern av Nesøytjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-03-10-4
Forskrift om vern av Nevlingkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1367
Forskrift om vern av Nevlungstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-7
Forskrift om vern av Nevra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-954
Forskrift om vern av Nideng Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3682
Forskrift om vern av Nigardsbreen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-07-12-1477
Forskrift om vern av Njemenjâikojohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-974
Forskrift om vern av Nomevatn Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1062
Forskrift om vern av Nordaust-Svalbard NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Nordbytjern Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1426
Forskrift om vern av Nordbyvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1001
Forskrift om vern av Norddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-241
Forskrift om vern av Nordelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1959
Forskrift om vern av Nordfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1337
Forskrift om vern av Nord-Fugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-876
Forskrift om vern av Nordhasselvika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-727
Forskrift om vern av Nordheimsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1456
Forskrift om vern av Nordhuehøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-834
Forskrift om vern av Nordkapp m/Hornvika PlanteOgDyrelivsfredning
Forskrift om vern av Nordkjosbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1002
Forskrift om vern av Nordkvaløya - Rebbenesøya Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-848
Forskrift om vern av Nordraheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1854
Forskrift om vern av Nordre Brynsåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-12-13-1459
Forskrift om vern av Nordre Dyttholknatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1364
Forskrift om vern av Nordre Fugleskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-778
Forskrift om vern av Nordre Isfjorden NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1187
Forskrift om vern av Nordre Lia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1880
Forskrift om vern av Nordre Longaskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-817
Forskrift om vern av Nordre Malmøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-688
Forskrift om vern av Nordre Munksjøberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-784
Forskrift om vern av Nordre Nærsnes Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-35
Forskrift om vern av Nordre Pollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-573
Forskrift om vern av Nordre Rennesøy Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-848
Forskrift om vern av Nordre Sauholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-770
Forskrift om vern av Nordre Skarsholttjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-7
Forskrift om vern av Nordre Skaugumsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1951
Forskrift om vern av Nordre Skjælholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-771
Forskrift om vern av Nordre Snøfjelltjørn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2029
Forskrift om vern av Nordre Sogsti Naturminne
Forskrift om vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-505
Forskrift om vern av Nordre Varnvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-235
Forskrift om vern av Nordre Øyeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1975-12-05-11
Forskrift om vern av Nordsandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-926
Forskrift om vern av Nordskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1558
Forskrift om vern av Nord-Talgje Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-11-26-1517
Forskrift om vern av Nordvest-Spitsbergen NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Nordøstre Askeskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-23
Forskrift om vern av Nordøyan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1690
Forskrift om vern av Nordåa-Søråa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-665
Forskrift om vern av Nordåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1671
Forskrift om vern av Norheimsøy og Lamholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-825
Forskrift om vern av Notholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-305
Forskrift om vern av Nupafjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-851
Forskrift om vern av Nupen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1419
Forskrift om vern av Nustad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-711
Forskrift om vern av Nybutjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-859
Forskrift om vern av Nygardsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1376
Forskrift om vern av Nyhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Nykan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1454
Forskrift om vern av Nyke - Tussen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1463
Forskrift om vern av Nykvåg/Nykan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1462
Forskrift om vern av Nylundsveien Naturminne
Forskrift om vern av Nystadneslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1509
Forskrift om vern av Nysætervatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-386
Forskrift om vern av Nærevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-750
Forskrift om vern av Nærøy prestegård Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-331
Forskrift om vern av Nærøyane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-942
Forskrift om vern av Nærøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-942
Forskrift om vern av Nærøyfjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1280
Forskrift om vern av Nørdstebøberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1626
Forskrift om vern av Nålbogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1465
Forskrift om vern av Oahcesaisuolu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-792
Forskrift om vern av Oddan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1449
Forskrift om vern av Oddeholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-505
Forskrift om vern av Oddelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1641
Forskrift om vern av Odnesberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-142
Forskrift om vern av Oksbåslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-970
Forskrift om vern av Oksdøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1612
Forskrift om vern av Oksevatnet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1633
Forskrift om vern av Oksevågdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-794
Forskrift om vern av Oksfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-975
Forskrift om vern av Okstadmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-690
Forskrift om vern av Oksø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-61
Forskrift om vern av Oksøy-Ryvingen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2005-04-29-388
Forskrift om vern av Oksåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1826
Forskrift om vern av Olaengåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-347
Forskrift om vern av Olafloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1439
Forskrift om vern av Olashei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-722
Forskrift om vern av Olavsgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Olavskjæran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-76
Forskrift om vern av Olavskleiva 22 Naturminne
Forskrift om vern av Olberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-219
Forskrift om vern av Olsengelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2087
Forskrift om vern av Olsholmen NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Oltervågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1232
Forskrift om vern av Olvondo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-253
Forskrift om vern av Omborsnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-6
Forskrift om vern av Omgangsstauran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-114
Forskrift om vern av Omnflug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1532
Forskrift om vern av Oppdølsstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-844
Forskrift om vern av Oppkuven - Smeddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-06-23-653
Forskrift om vern av Oppsalholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-824
Forskrift om vern av Oppsaljuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2522
Forskrift om vern av Oppsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-284
Forskrift om vern av Oppsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4772
Forskrift om vern av Opsahl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4755
Forskrift om vern av Orebukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-568
Forskrift om vern av Orholmen-Grøningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-876
Forskrift om vern av Orkerødskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-964
Forskrift om vern av Orlogskarten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4770
Forskrift om vern av Orrevatnet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1279
Forskrift om vern av Orrevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1278
Forskrift om vern av Orrhanemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-854
Forskrift om vern av Orsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1654
Forskrift om vern av Orskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-878
Forskrift om vern av Osdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1394
Forskrift om vern av Osdalssjøhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1549
Forskrift om vern av Osen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-410
Forskrift om vern av Osen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1231
Forskrift om vern av Osen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1378
Forskrift om vern av Osen/Sandværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1437
Forskrift om vern av Oslien Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-230
Forskrift om vern av Ospehaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2510
Forskrift om vern av Ossian Sars NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1188
Forskrift om vern av Ostjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1354
Forskrift om vern av Otervær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1415
Forskrift om vern av Ottadalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1306
Forskrift om vern av Ottem Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-846
Forskrift om vern av Otterstad Naturminne
Forskrift om vern av Otterstadstølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1435
Forskrift om vern av Otterøy og Hestholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-254
Forskrift om vern av Oust Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1544
Forskrift om vern av Ovdalsdasvarri Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1640
Forskrift om vern av Padda Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-684
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-678
Forskrift om vern av Paradisbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-539
Forskrift om vern av Paradiskollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-972
Forskrift om vern av Pasvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-10-15-989
Forskrift om vern av Paulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-884
Forskrift om vern av Perholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-274
Forskrift om vern av Persfjorden-Syltefjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-12-08-1386
Forskrift om vern av Persgrotten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Persholknatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1652
Forskrift om vern av Petersætra og Trestikledalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2538
Forskrift om vern av Pihkahistamaelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-977
Forskrift om vern av Pindalen Øst Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1857
Forskrift om vern av Pipra og Storrsjøhøgda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1942
Forskrift om vern av Pirane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-838
Forskrift om vern av Plankeholmane NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Planteskoleparken Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Pollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1417
Forskrift om vern av Pollevann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-751
Forskrift om vern av Porsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1965
Forskrift om vern av Prekestolen og Ryggevanna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-973
Forskrift om vern av Prestaksla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1373
Forskrift om vern av Prestebakkefjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-154
Forskrift om vern av Prestegårdskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-242
Forskrift om vern av Presteheie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-336
Forskrift om vern av Prestehesten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1515
Forskrift om vern av Presten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-335
Forskrift om vern av Presterødkilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-12-14-1316
Forskrift om vern av Presteseter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2065
Forskrift om vern av Presteskjær Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-65
Forskrift om vern av Prestestøylen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-933
Forskrift om vern av Prestgardselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1224
Forskrift om vern av Prestholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-871
Forskrift om vern av Prestnesholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-270
Forskrift om vern av Presttjennmarka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1382
Forskrift om vern av Prestvannet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-920
Forskrift om vern av Prestvatn LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1026
Forskrift om vern av Prinseskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-30
Forskrift om vern av Prinsesseåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2012-02-17-170
Forskrift om vern av Purkøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-41
Forskrift om vern av Puttmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-45
Forskrift om vern av Rabali Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2205
Forskrift om vern av Rabbolen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1894
Forskrift om vern av Raet Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1632
Forskrift om vern av Rago Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1971-01-22-95
Forskrift om vern av Ragstjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1270
Forskrift om vern av Rahaugen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1235
Forskrift om vern av Ráisduottarháldi Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-11-28-2113
Forskrift om vern av Rakkfjordmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-871
Forskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1517
Forskrift om vern av Rambergbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-567
Forskrift om vern av Ramberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-680
Forskrift om vern av Rambergholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1703
Forskrift om vern av Rambjøra LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4731
Forskrift om vern av Ramfoss Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1536
Forskrift om vern av Ramnfloget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3684
Forskrift om vern av Ramnholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1436
Forskrift om vern av Ramsbarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-507
Forskrift om vern av Ramsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-500
Forskrift om vern av Ramstadslottet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1425
Forskrift om vern av Ramsås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1502
Forskrift om vern av Ramsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1538
Forskrift om vern av Randvik-Store Furuøya-Leikerøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-721
Forskrift om vern av Rangeldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-694
Forskrift om vern av Rangkløvhammeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-651
Forskrift om vern av Rankedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-627
Forskrift om vern av Ranvikholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1524
Forskrift om vern av Ratvikvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-389
Forskrift om vern av Rauberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-98
Forskrift om vern av Raudehaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1896
Forskrift om vern av Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-266
Forskrift om vern av Raudholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-276
Forskrift om vern av Raudkamlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1972
Forskrift om vern av Raudnesvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-831
Forskrift om vern av Raudsandberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-840
Forskrift om vern av Raudvassåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-229
Forskrift om vern av Raudvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-230
Forskrift om vern av Raudøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-492
Forskrift om vern av Raudøya LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1041
Forskrift om vern av Raudøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1042
Forskrift om vern av Rauer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-538
Forskrift om vern av Rauerfjorden MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2090
Forskrift om vern av Rauerkalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-537
Forskrift om vern av Rauna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-83
Forskrift om vern av Raunøy, Langøy, Skardholmen, Storholmen og Høgholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-310
Forskrift om vern av Ravndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1624
Forskrift om vern av Reddalsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-806
Forskrift om vern av Refsholttjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4741
Forskrift om vern av Refsnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-564
Forskrift om vern av Refvikvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-958
Forskrift om vern av Regimentsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-895
Forskrift om vern av Regnåsen og Hisåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-885
Forskrift om vern av Reieråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-566
Forskrift om vern av Reilstad - Grasholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-831
Forskrift om vern av Reime Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2297
Forskrift om vern av Reinbjørmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-684
Forskrift om vern av Reinheimen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1302
Forskrift om vern av Reinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-06-05-4817
Forskrift om vern av Reinøykalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-106
Forskrift om vern av Reisa Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/1986-11-28-2112
Forskrift om vern av Reisautløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1017
Forskrift om vern av Reismyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2054
Forskrift om vern av Reitvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1253
Forskrift om vern av Rekedal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2210
Forskrift om vern av Rekvesøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1058
Forskrift om vern av Remerhornheiane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1226
Forskrift om vern av Remman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-10
Forskrift om vern av Remmendalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-530
Forskrift om vern av Rennsjølia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-796
Forskrift om vern av Renålia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-144
Forskrift om vern av Reppadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1986
Forskrift om vern av Repparfjord Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1642
Forskrift om vern av Reppen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1465
Forskrift om vern av Reppesleiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-405
Forskrift om vern av Resdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2107
Forskrift om vern av Revelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-982
Forskrift om vern av Reverompa Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-829
Forskrift om vern av Revlingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-773
Forskrift om vern av Revsund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-58
Forskrift om vern av Ridderspranget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1557
Forskrift om vern av Rimbareidtjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1063
Forskrift om vern av Ringane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-847
Forskrift om vern av Ringaskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-285
Forskrift om vern av Ringiåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-237
Forskrift om vern av Ringmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-867
Forskrift om vern av Ringsholmane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-714
Forskrift om vern av Rinilhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-679
Forskrift om vern av Rinnleiret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1300
Forskrift om vern av Ripan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1976-04-02-5
Forskrift om vern av Risahullet Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1967-01-06-3
Forskrift om vern av Risbakken 22 Naturminne
Forskrift om vern av Risdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1546
Forskrift om vern av Risheimøyi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-830
Forskrift om vern av Rislåknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1537
Forskrift om vern av Rismyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1364
Forskrift om vern av Riste Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-850
Forskrift om vern av Ristesundsanden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1233
Forskrift om vern av Risværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1413
Forskrift om vern av Risøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1027
Forskrift om vern av Risøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-53
Forskrift om vern av Risøya Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-800
Forskrift om vern av Risøysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1521
Forskrift om vern av Rivingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-44
Forskrift om vern av Roaldsand Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-392
Forskrift om vern av Robergvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4743
Forskrift om vern av Roddinesset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1967-05-19-1
Forskrift om vern av Rodeholene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-966
Forskrift om vern av Rogberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1838
Forskrift om vern av Rogholt-tjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-862
Forskrift om vern av Rognane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-471
Forskrift om vern av Rogneholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-398
Forskrift om vern av Rogneskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-757
Forskrift om vern av Rognhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2093
Forskrift om vern av Rognholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-25
Forskrift om vern av Rognsflauane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-713
Forskrift om vern av Rognsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-13-374
Forskrift om vern av Rohkunborri Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-224
Forskrift om vern av Rokke Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1236
Forskrift om vern av Rokkåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1507
Forskrift om vern av Rolla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-667
Forskrift om vern av Rollagåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1306
Forskrift om vern av Rolsøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1701
Forskrift om vern av Romeheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1868
Forskrift om vern av Romerike Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1985-11-01-1943
Forskrift om vern av Romsa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1035
Forskrift om vern av Romsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1303
Forskrift om vern av Romsæterberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-790
Forskrift om vern av Rondane Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1266
Forskrift om vern av Rossefjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-565
Forskrift om vern av Rossfjordstraumen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1335
Forskrift om vern av Rosstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-281
Forskrift om vern av Rosstøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2051
Forskrift om vern av Rosåsmyr og Ospåsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1964
Forskrift om vern av Rotlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1971-02-05-3
Forskrift om vern av Rotnedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1401
Forskrift om vern av Rottåsberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1279
Forskrift om vern av Rubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2097
Forskrift om vern av Rubbulifjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1658
Forskrift om vern av Rud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2070
Forskrift om vern av Rud østre Naturminne
Forskrift om vern av Rudsbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3675
Forskrift om vern av Rudskampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-238
Forskrift om vern av Rudslandet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-234
Forskrift om vern av Ruholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-36
Forskrift om vern av Rukkevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-717
Forskrift om vern av Rullestadtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-749
Forskrift om vern av Runde Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1981-04-30-4823
Forskrift om vern av Runde Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-04-30-4823
Forskrift om vern av Rundeholmen i Opsangervatnet Naturreservat
Forskrift om vern av Rundfjelldalselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-967
Forskrift om vern av Rundkollen og Sortungsbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1620
Forskrift om vern av Rupefjell og Selslinatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1304
Forskrift om vern av Ryggsteinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-485
Forskrift om vern av Ryggsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1524
Forskrift om vern av Rysjøen Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4706
Forskrift om vern av Rystraumen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1338
Forskrift om vern av Ryvingen og Klovningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-815
Forskrift om vern av Ræstadtangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1243
Forskrift om vern av Røabukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-405
Forskrift om vern av Røamyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1218
Forskrift om vern av Rød Naturminne
Forskrift om vern av Rødberget MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-06-17-691
Forskrift om vern av Rød-Dirhue Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-835
Forskrift om vern av Rødholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-84
Forskrift om vern av Rødholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-868
Forskrift om vern av Rødmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1213
Forskrift om vern av Rødsåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1555
Forskrift om vern av Røed Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1980-03-07-1
Forskrift om vern av Røine skog Naturminne
Forskrift om vern av Røkkesdalen-Skogndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1298
Forskrift om vern av Rønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-94
Forskrift om vern av Rønningsfossene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-50
Forskrift om vern av Rønnomdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1521
Forskrift om vern av Rønnåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-05-11-1
Forskrift om vern av Rønset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-805
Forskrift om vern av Rørmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1098
Forskrift om vern av Rørvikholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-39
Forskrift om vern av Rørvikvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-393
Forskrift om vern av Rørvikvågen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-394
Forskrift om vern av Røsaker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1305
Forskrift om vern av Røsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1966
Forskrift om vern av Røssholmen-Skjela-Oterholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-874
Forskrift om vern av Røssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-282
Forskrift om vern av Røsskleiva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-712
Forskrift om vern av Røssvassholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-231
Forskrift om vern av Røstlandet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1370
Forskrift om vern av Røstøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-957
Forskrift om vern av Røstøyan LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1455
Forskrift om vern av Røtkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4710
Forskrift om vern av Røverkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-844
Forskrift om vern av Røykeneselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1535
Forskrift om vern av Røykenvika Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-843
Forskrift om vern av Røyklibotnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-964
Forskrift om vern av Røyrtjønn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-916
Forskrift om vern av Røyrtveit Naturreservat
Forskrift om vern av Røysa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1528
Forskrift om vern av Råbesdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2093
Forskrift om vern av Råen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-04-18-961
Forskrift om vern av Råndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-961
Forskrift om vern av Råndalsmyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1101
Forskrift om vern av Råsok Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1067
Forskrift om vern av Sagbekkskåra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2690
Forskrift om vern av Sagelvvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-878
Forskrift om vern av Sagvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-243
Forskrift om vern av Sagvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1431
Forskrift om vern av Sagåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-101
Forskrift om vern av Sagåsen og Stueåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1312
Forskrift om vern av Sakkhusmåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4785
Forskrift om vern av Sakrisodden Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4738
Forskrift om vern av Sakrisøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-945
Forskrift om vern av Sakseåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-233
Forskrift om vern av Saksfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-927
Forskrift om vern av Saltbuskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-730
Forskrift om vern av Saltfjellet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2078
Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2076
Forskrift om vern av Saltskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-756
Forskrift om vern av Saltstein-Kløvningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-875
Forskrift om vern av Saltstraumen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-694
Forskrift om vern av Saltstutlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-990
Forskrift om vern av Salvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1367
Forskrift om vern av Samsjøberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1639
Forskrift om vern av Samsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1463
Forskrift om vern av Sandblåst/Gaustadvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-421
Forskrift om vern av Sandbu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4757
Forskrift om vern av Sandbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-857
Forskrift om vern av Sandbukta-Østnestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1523
Forskrift om vern av Sanddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-985
Forskrift om vern av Sanddalstjedn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-850
Forskrift om vern av Sanddøldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-957
Forskrift om vern av Sandebukta LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-820
Forskrift om vern av Sandehorten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-661
Forskrift om vern av Sanden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-929
Forskrift om vern av Sandfjorden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1637
Forskrift om vern av Sandfjordneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1635
Forskrift om vern av Sandgrovbotn-Mardalsbotn BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-438
Forskrift om vern av Sandholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-275
Forskrift om vern av Sandholmane, Øysteinen og Hesjetå Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-294
Forskrift om vern av Sandholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-35
Forskrift om vern av Sandsbakken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-04-18-959
Forskrift om vern av Sandstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4793
Forskrift om vern av Sandsvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-864
Forskrift om vern av Sandsvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-381
Forskrift om vern av Sandsøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4792
Forskrift om vern av Sandtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1427
Forskrift om vern av Sandtjønnhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2099
Forskrift om vern av Sandungåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-156
Forskrift om vern av Sandven Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1974-08-09-10
Forskrift om vern av Sandvik Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1974-01-24-3
Forskrift om vern av Sandvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1327
Forskrift om vern av Sandvikbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-547
Forskrift om vern av Sandvikbukta Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-848
Forskrift om vern av Sandvikheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1874
Forskrift om vern av Sandvikholman BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1710
Forskrift om vern av Sandviki Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1971-10-29-3
Forskrift om vern av Sandvikmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1229
Forskrift om vern av Sandvikseidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-939
Forskrift om vern av Sandværet LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1412
Forskrift om vern av Sandøya-Vattøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-854
Forskrift om vern av Sandøysalta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-547
Forskrift om vern av Sandå og Henestangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-155
Forskrift om vern av Sandågjelet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-283
Forskrift om vern av Sandågrotta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-282
Forskrift om vern av Sankkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-04-11-350
Forskrift om vern av Sankt Hansåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-8
Forskrift om vern av Sassen-Bünsow Land NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2003-09-26-1189
Forskrift om vern av Sauedauen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-780
Forskrift om vern av Sauøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1468
Forskrift om vern av Seiland Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-12-08-1364
Forskrift om vern av Seilskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-41
Forskrift om vern av Seimsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4708
Forskrift om vern av Seinesodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1356
Forskrift om vern av Sekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-971
Forskrift om vern av Sekkjedalstjørn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-308
Forskrift om vern av Seljebotsmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1221
Forskrift om vern av Sellegrod Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-37
Forskrift om vern av Selnesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1373
Forskrift om vern av Selsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-100
Forskrift om vern av Selskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-759
Forskrift om vern av Selskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-11
Forskrift om vern av Selvikvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-402
Forskrift om vern av Seløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1456
Forskrift om vern av Seløyskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-244
Forskrift om vern av Semska-Stødi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-10-16-2081
Forskrift om vern av Semsvannet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-755
Forskrift om vern av Semsøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-17
Forskrift om vern av Sengane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-249
Forskrift om vern av Senholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-488
Forskrift om vern av Senjen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-261
Forskrift om vern av Seterelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1372
Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2000-04-28-409
Forskrift om vern av Setningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-981
Forskrift om vern av Setråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1935
Forskrift om vern av Sigridbrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-837
Forskrift om vern av Sildekruna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-459
Forskrift om vern av Siljufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1829
Forskrift om vern av Simadalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1299
Forskrift om vern av Simaklubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-232
Forskrift om vern av Simle Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-328
Forskrift om vern av Simonsodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1179
Forskrift om vern av Simskarmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2007
Forskrift om vern av Singsmyra, Svinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-678
Forskrift om vern av Sirijorda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1753
Forskrift om vern av Sislemyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4779
Forskrift om vern av Sjoa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1948
Forskrift om vern av Sjoalemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1990
Forskrift om vern av Sjunkhatten Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2010-02-05-131
Forskrift om vern av Sjuve Naturminne
Forskrift om vern av Sjøbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-786
Forskrift om vern av Sjøforsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-951
Forskrift om vern av Sjøholt Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-826
Forskrift om vern av Sjølingelve Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1324
Forskrift om vern av Sjømannsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-716
Forskrift om vern av Sjømyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-92
Forskrift om vern av Sjøvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-16
Forskrift om vern av Skaftådalen, Hekland Naturminne
Forskrift om vern av Skalmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-882
Forskrift om vern av Skalstad Naturminne
Forskrift om vern av Skandøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2072
Forskrift om vern av Skansenøyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1524
Forskrift om vern av Skardberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-283
Forskrift om vern av Skardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-979
Forskrift om vern av Skardholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-489
Forskrift om vern av Skardmodalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-936
Forskrift om vern av Skardseterlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-988
Forskrift om vern av Skardsfjella og Hyllingsdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-21
Forskrift om vern av Skarnsundet MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1333
Forskrift om vern av Skarpsbråtet, Tveit ytre Naturminne
Forskrift om vern av Skarra Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-53
Forskrift om vern av Skarsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4164
Forskrift om vern av Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2004-02-20-390
Forskrift om vern av Skarvatun Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2688
Forskrift om vern av Skarvberget og Tallåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-889
Forskrift om vern av Skasberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1954
Forskrift om vern av Skatland Naturminne
Forskrift om vern av Skatvikfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1533
Forskrift om vern av Skaugumsåsen og Åstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2530
Forskrift om vern av Skaumsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1464
Forskrift om vern av Skaupsjøen/Hardangerjøkulen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1981-04-10-4829
Forskrift om vern av Skavdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2083
Forskrift om vern av Skeilia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1471
Forskrift om vern av Skeisneset Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2111
Forskrift om vern av Skibergfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1624
Forskrift om vern av Skibotnutløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-847
Forskrift om vern av Skiftenes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1626
Forskrift om vern av Skiftestad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1066
Forskrift om vern av Skilbreivatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-955
Forskrift om vern av Skinnerflo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-387
Forskrift om vern av Skinstadreset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1037
Forskrift om vern av Skipsfjord LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-877
Forskrift om vern av Skipstadsand Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-554
Forskrift om vern av Skirvedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-826
Forskrift om vern av Skitnebufjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3672
Forskrift om vern av Skittenskarvholman Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1453
Forskrift om vern av Skjebergkilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-573
Forskrift om vern av Skjede Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-62
Forskrift om vern av Skjeftkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-235
Forskrift om vern av Skjeggedalsheii Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2520
Forskrift om vern av Skjelbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-983
Forskrift om vern av Skjellingshovde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1684
Forskrift om vern av Skjellådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-960
Forskrift om vern av Skjelstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1425
Forskrift om vern av Skjerbæk Naturminne
Forskrift om vern av Skjerpe Naturminne
Forskrift om vern av Skjerpemyr Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1909
Forskrift om vern av Skjerva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-969
Forskrift om vern av Skjettenberglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1974
Forskrift om vern av Skjoralia Naturreservat https://lovdata.no/LTII/forskrift/2022-02-11-207
Forskrift om vern av Skjækra Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-12-17-1692
Forskrift om vern av Skjæløysundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-536
Forskrift om vern av Skjærbekkraudkollen og Lauvåskampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1956
Forskrift om vern av Skjærberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2694
Forskrift om vern av Skjønsbergaksla, Brekkekampen og Høgberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2533
Forskrift om vern av Skjøringen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-69
Forskrift om vern av Sklinna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1686
Forskrift om vern av Sklinnaflesin BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1687
Forskrift om vern av Skogafjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1432
Forskrift om vern av Skoganvarre Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1503
Forskrift om vern av Skogerholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-669
Forskrift om vern av Skogerøy-Lyngholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-56
Forskrift om vern av Skogkjerringholet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-348
Forskrift om vern av Skognesvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1013
Forskrift om vern av Skograubergene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-943
Forskrift om vern av Skogvoll Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1993
Forskrift om vern av Skoland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-01-26-5
Forskrift om vern av Skolldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-792
Forskrift om vern av Skomakerskjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-779
Forskrift om vern av Skor Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-946
Forskrift om vern av Skorbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1957
Forskrift om vern av Skorbekklia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-09-26-1063
Forskrift om vern av Skordalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1619
Forskrift om vern av Skorgeura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-851
Forskrift om vern av Skorpa NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Skorpa-Nøklan LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-842
Forskrift om vern av Skorpeholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-465
Forskrift om vern av Skorpen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-787
Forskrift om vern av Skorskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-651
Forskrift om vern av Skotholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-72
Forskrift om vern av Skotjernfjellet og Snellingsrøysene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2069
Forskrift om vern av Skotta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-2
Forskrift om vern av Skottfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1541
Forskrift om vern av Skottjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-808
Forskrift om vern av Skottvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-833
Forskrift om vern av Skrapekleiv Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-24
Forskrift om vern av Skraptjønnfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-681
Forskrift om vern av Skrefsrudsteinen på Storhaug Naturminne
Forskrift om vern av Skremyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4766
Forskrift om vern av Skrim og Sauheradfjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1448
Forskrift om vern av Skrimfjella Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1283
Forskrift om vern av Skråstadheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1513
Forskrift om vern av Skråvik Naturminne
Forskrift om vern av Skudesundskjærene Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1973-04-13-3
Forskrift om vern av Skuggevik Naturminne
Forskrift om vern av Skultrevassåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-710
Forskrift om vern av Skurvedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2516
Forskrift om vern av Skuta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-835
Forskrift om vern av Skydskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4735
Forskrift om vern av Skåbudalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2697
Forskrift om vern av Skåland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2207
Forskrift om vern av Skålsvikleira/Ystleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1420
Forskrift om vern av Skålåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-794
Forskrift om vern av Skånland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1512
Forskrift om vern av Skåno Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-245
Forskrift om vern av Skårakilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-389
Forskrift om vern av Skåraura Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3668
Forskrift om vern av Skårberg Naturminne
Forskrift om vern av Skåreholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-813
Forskrift om vern av Skårfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1466
Forskrift om vern av Slattumsrøa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1449
Forskrift om vern av Slemmestad Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-37
Forskrift om vern av Slemmestadåsen - Morberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1516
Forskrift om vern av Sletner Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1553
Forskrift om vern av Slettemeås Naturminne
Forskrift om vern av Slettestjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-08-01-1
Forskrift om vern av Slettingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-71
Forskrift om vern av Slettnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-11-07-1037
Forskrift om vern av Slettsvaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-834
Forskrift om vern av Slevdalsvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-04-08-306
Forskrift om vern av Slitu Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-232
Forskrift om vern av Sløtet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-220
Forskrift om vern av Slåseterlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1638
Forskrift om vern av Slåttbråtåmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1510
Forskrift om vern av Slåttmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4776
Forskrift om vern av Smelvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-482
Forskrift om vern av Smihagen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-09-17-1415
Forskrift om vern av Smokkevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1296
Forskrift om vern av Smokkstadlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1941
Forskrift om vern av Smoldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-983
Forskrift om vern av Smådaladn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-12-1344
Forskrift om vern av Smådalsvatni Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-831
Forskrift om vern av Smågevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-404
Forskrift om vern av Småskjera og Storholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1709
Forskrift om vern av Småskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-764
Forskrift om vern av Småskjæran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-79
Forskrift om vern av Småtjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1968-11-29-2
Forskrift om vern av Småvatnan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1368
Forskrift om vern av Småvollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-845
Forskrift om vern av Sogneoksen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-509
Forskrift om vern av Sognevannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-11-10-911
Forskrift om vern av Sognsveien 85 Naturminne
Forskrift om vern av Sognsveien 92 Naturminne
Forskrift om vern av Solbergdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1519
Forskrift om vern av Solbergfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-686
Forskrift om vern av Solbergheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-720
Forskrift om vern av Solbergtjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-996
Forskrift om vern av Solbrålia og Stordalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1947
Forskrift om vern av Sole, Rieber Mohnsvei Naturminne
Forskrift om vern av Solem Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-958
Forskrift om vern av Solevatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1361
Forskrift om vern av Solevågsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1444
Forskrift om vern av Solfjellåsene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1533
Forskrift om vern av Solfrittkroken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1375
Forskrift om vern av Solgårdhavna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-06-10-631
Forskrift om vern av Solhaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-929
Forskrift om vern av Solhomfjell og Kvenntjønnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-228
Forskrift om vern av Solnørvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1236
Forskrift om vern av Solumsmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-11-02-1215
Forskrift om vern av Solveien 53A/53B (Furubraaten) Naturminne
Forskrift om vern av Solvik Naturminne
Forskrift om vern av Soløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1029
Forskrift om vern av Sommervatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1361
Forskrift om vern av Songvaar, Hellersøya og Kubbøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-65
Forskrift om vern av Soppekilen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-720
Forskrift om vern av Sortna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-17
Forskrift om vern av Sotnakkvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-12-22-1625
Forskrift om vern av Spannholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-810
Forskrift om vern av Spannslokket Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-61
Forskrift om vern av Spernesmosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-16
Forskrift om vern av Spilderøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-859
Forskrift om vern av Spillumsbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-329
Forskrift om vern av Spirodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-675
Forskrift om vern av Spjeldnes Naturminne
Forskrift om vern av Spjeltfjelldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1366
Forskrift om vern av Spåkenesøra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1018
Forskrift om vern av Spålen-Katnosa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-170
Forskrift om vern av St. Hansåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1933
Forskrift om vern av St. Olavsormen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1972-02-25-1
Forskrift om vern av Stabbursdalen LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-20-1772
Forskrift om vern av Stabbursdalen Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2002-12-20-1771
Forskrift om vern av Stabbursnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2012
Forskrift om vern av Stadsbygd prestegård Naturminne
Forskrift om vern av Stakaskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-763
Forskrift om vern av Stakkengfonna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-837
Forskrift om vern av Stakketoskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-33
Forskrift om vern av Stallbrekka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-462
Forskrift om vern av Stallvikmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-680
Forskrift om vern av Stangholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-31
Forskrift om vern av Starmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1399
Forskrift om vern av Stavasselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1754
Forskrift om vern av Stave Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-729
Forskrift om vern av Staven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1673
Forskrift om vern av Stavlum Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-04-18-960
Forskrift om vern av Stavnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-714
Forskrift om vern av Stavnselva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1538
Forskrift om vern av Stavsholtmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1979-06-22-1
Forskrift om vern av Stavåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1977
Forskrift om vern av Stedjeberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-808
Forskrift om vern av Steglholmen og Gåseskjer Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-271
Forskrift om vern av Steiehalsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-803
Forskrift om vern av Steinan og Flottra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1695
Forskrift om vern av Steinavær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-870
Forskrift om vern av Steinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1934
Forskrift om vern av Steinene BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-775
Forskrift om vern av Steinevik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1983
Forskrift om vern av Steinfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-894
Forskrift om vern av Steinknapp Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1542
Forskrift om vern av Steinodden Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-728
Forskrift om vern av Steinodden PlanteOgDyrefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-08-28-728
Forskrift om vern av Steinosen/Sjømyrpollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1434
Forskrift om vern av Steinsbuskardet-Hisdal BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2000-04-28-408
Forskrift om vern av Steinsfjorden Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-989
Forskrift om vern av Steinslandsosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1433
Forskrift om vern av Steinslandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1365
Forskrift om vern av Steinsodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-82
Forskrift om vern av Steinsvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-990
Forskrift om vern av Steinvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-26
Forskrift om vern av Steinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-216
Forskrift om vern av Stemnebøskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1302
Forskrift om vern av Stenerudmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-20
Forskrift om vern av Stenmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2692
Forskrift om vern av Stensdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-11-4727
Forskrift om vern av Stenstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-11
Forskrift om vern av Stiksåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-894
Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-01-22-48
Forskrift om vern av Stimannsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1548
Forskrift om vern av Stokkalandsvatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1287
Forskrift om vern av Stokkeåsen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-805
Forskrift om vern av Stokkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1214
Forskrift om vern av Stokksund-Blikkvågane Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-383
Forskrift om vern av Stongodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-869
Forskrift om vern av Storamyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2293
Forskrift om vern av Storberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-985
Forskrift om vern av Storberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1519
Forskrift om vern av Storbjørhusdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-941
Forskrift om vern av Stordalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1887
Forskrift om vern av Stordamsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-21
Forskrift om vern av Store Danmarkskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-789
Forskrift om vern av Store Follesøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-03-30-250
Forskrift om vern av Store Herbern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-693
Forskrift om vern av Store Lyngholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-63
Forskrift om vern av Store Møkkalasset BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-783
Forskrift om vern av Store Måkholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-48
Forskrift om vern av Store og Litle Fokksteinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-849
Forskrift om vern av Store Rekke Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4789
Forskrift om vern av Store Risøya LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1028
Forskrift om vern av Store Sametti - Skjelvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1504
Forskrift om vern av Store Snipen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1651
Forskrift om vern av Store Svartøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-43
Forskrift om vern av Store Tømmervika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1531
Forskrift om vern av Store Vengelsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-70
Forskrift om vern av Store Øygarden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-28
Forskrift om vern av Storeidet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1227
Forskrift om vern av Storeidvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1443
Forskrift om vern av Storelva-Stillelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-233
Forskrift om vern av Storelvosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-938
Forskrift om vern av Storemyr - Fagerbakken LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1984-02-24-482
Forskrift om vern av Storemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1961
Forskrift om vern av Storemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-937
Forskrift om vern av Storengvatna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2088
Forskrift om vern av Storesand Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-396
Forskrift om vern av Storevika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-380
Forskrift om vern av Storfelten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3692
Forskrift om vern av Storfloa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-683
Forskrift om vern av Storfloen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1441
Forskrift om vern av Storflotjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1440
Forskrift om vern av Storgalten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-100
Forskrift om vern av Storgaulstadhøgda-Trollfossklompen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1501
Forskrift om vern av Stor-Graddis Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1507
Forskrift om vern av Storhaugen Naturminne
Forskrift om vern av Storhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-08-31-954
Forskrift om vern av Storholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-512
Forskrift om vern av Storholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-860
Forskrift om vern av Storkollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-819
Forskrift om vern av Storlidalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1960
Forskrift om vern av Storlægeret Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-278
Forskrift om vern av Stormyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-3
Forskrift om vern av Stormyra (Jægervatn) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-872
Forskrift om vern av Stormyra (Lapphaugen) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-864
Forskrift om vern av Stormyra (Rossvoll) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-868
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2006
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1437
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1102
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-345
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-675
Forskrift om vern av Stormyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-46
Forskrift om vern av Stormyra, Inntian Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1089
Forskrift om vern av Stormyra, Årlivatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-677
Forskrift om vern av Stormyrlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1447
Forskrift om vern av Storskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-762
Forskrift om vern av Storskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-42
Forskrift om vern av Storskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-34
Forskrift om vern av Storskog Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-566
Forskrift om vern av Storskogan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-410
Forskrift om vern av Storslettkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1220
Forskrift om vern av Storslettmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2005
Forskrift om vern av Storslåtta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1968
Forskrift om vern av Storsteinfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1543
Forskrift om vern av Storsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1436
Forskrift om vern av Storvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1965
Forskrift om vern av Storvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-244
Forskrift om vern av Storveltlia-Valmåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-11-10-1755
Forskrift om vern av Storvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-795
Forskrift om vern av Storøya Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-1000
Forskrift om vern av Storøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-40
Forskrift om vern av Storøykilen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-743
Forskrift om vern av Storøysundet-Sælabonn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-988
Forskrift om vern av Storåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1615
Forskrift om vern av Storåna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1391
Forskrift om vern av Storås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-568
Forskrift om vern av Storås og Spirås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-896
Forskrift om vern av Strand Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1036
Forskrift om vern av Stranda Naturminne
Forskrift om vern av Stranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-797
Forskrift om vern av Strandaliane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2046
Forskrift om vern av Strandnesvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1293
Forskrift om vern av Strandvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-9
Forskrift om vern av Strandå/Os LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1997
Forskrift om vern av Strandåvassbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1997
Forskrift om vern av Strauman Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-05-29-552
Forskrift om vern av Straume Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1358
Forskrift om vern av Straumen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-11-04-1636
Forskrift om vern av Straumen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-38
Forskrift om vern av Straumsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1038
Forskrift om vern av Straumøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1997-12-19-1357
Forskrift om vern av Strengivatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1641
Forskrift om vern av Stridsholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-304
Forskrift om vern av Strykenåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1531
Forskrift om vern av Strynefjellet Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2009-08-07-1065
Forskrift om vern av Strømmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2024
Forskrift om vern av Strømodden Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1183
Forskrift om vern av Strømsundholmen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-740
Forskrift om vern av Strønes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1836
Forskrift om vern av Stråholmen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1631
Forskrift om vern av Stråmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-695
Forskrift om vern av Stråsjøen-Prestøyan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2036
Forskrift om vern av Stråtveit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1825
Forskrift om vern av Stubberud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-636
Forskrift om vern av Stubberud skogpark Naturreservat
Forskrift om vern av Stussvikhovda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2687
Forskrift om vern av Stuttgonglie Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1554
Forskrift om vern av Stuvåna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1543
Forskrift om vern av Styggdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2068
Forskrift om vern av Styggedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1635
Forskrift om vern av Styggetjønnåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1866
Forskrift om vern av Styggås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-851
Forskrift om vern av Stø/Nyksund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1464
Forskrift om vern av Støen Naturminne
Forskrift om vern av Stølsheimen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1087
Forskrift om vern av Størrmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1367
Forskrift om vern av Støttværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1416
Forskrift om vern av Sula Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1637
Forskrift om vern av Sulesund Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-830
Forskrift om vern av Sulustaddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-211
Forskrift om vern av Sundbyholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-41
Forskrift om vern av Sundholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-47
Forskrift om vern av Sundsbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1410
Forskrift om vern av Sundskjæra BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-739
Forskrift om vern av Sundstraumlian Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1513
Forskrift om vern av Sundsvollsundet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-873
Forskrift om vern av Sunndalslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1277
Forskrift om vern av Surna Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-417
Forskrift om vern av Surna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-417
Forskrift om vern av Surtebergflaget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2059
Forskrift om vern av Svaet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1717
Forskrift om vern av Svaet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1717
Forskrift om vern av Svandalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1005
Forskrift om vern av Svangerud Naturminne
Forskrift om vern av Svangtjernmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1366
Forskrift om vern av Svantjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2067
Forskrift om vern av Svanvikmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1210
Forskrift om vern av Svartberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1957
Forskrift om vern av Svartbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-928
Forskrift om vern av Svartdalstjerna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3680
Forskrift om vern av Svartefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-645
Forskrift om vern av Svarteliåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-947
Forskrift om vern av Svarteskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-487
Forskrift om vern av Svarthaugan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1387
Forskrift om vern av Svartskjæra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-33
Forskrift om vern av Svartskog Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-696
Forskrift om vern av Svarttjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1357
Forskrift om vern av Svarttjernmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-44
Forskrift om vern av Svarttjønnåsen og Gullaugtjønnberga Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2106
Forskrift om vern av Svartvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1545
Forskrift om vern av Svartåmoen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1446
Forskrift om vern av Svartåsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-575
Forskrift om vern av Svarverud Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4754
Forskrift om vern av Svarverudelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1646
Forskrift om vern av Svellingsflaket LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1438
Forskrift om vern av Sveltingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-873
Forskrift om vern av Svendstuøyene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2073
Forskrift om vern av Svennesvollene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4734
Forskrift om vern av Svenskestutjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1428
Forskrift om vern av Svenstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-03-19-791
Forskrift om vern av Svenstadlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1947
Forskrift om vern av Svenådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1635
Forskrift om vern av Svesøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1035
Forskrift om vern av Svetlingane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-867
Forskrift om vern av Svingervann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2047
Forskrift om vern av Svinøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-852
Forskrift om vern av Svorkalia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-849
Forskrift om vern av Svorkmyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2027
Forskrift om vern av Sværholtklubben Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-112
Forskrift om vern av Svåholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-843
Forskrift om vern av Syd Oust Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-683
Forskrift om vern av Sykehusparken Dyrelivsfredning
Forskrift om vern av Sylan LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2008-04-11-349
Forskrift om vern av Syltefjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-12-08-1385
Forskrift om vern av Sylteosen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-407
Forskrift om vern av Synesvarden Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1993-09-17-971
Forskrift om vern av Synesvarden LandskapsvernomraadePlantelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1993-09-17-971
Forskrift om vern av Synesvågen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-395
Forskrift om vern av Synnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2095
Forskrift om vern av Synnøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-295
Forskrift om vern av Sæbøskòra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1027
Forskrift om vern av Sæland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2219
Forskrift om vern av Særkilampi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-658
Forskrift om vern av Sæter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1315
Forskrift om vern av Sætersjøberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-237
Forskrift om vern av Sæteråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1934
Forskrift om vern av Sæteråsskaret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1959
Forskrift om vern av Sætredalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-861
Forskrift om vern av Sætremyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-932
Forskrift om vern av Sævareidberget Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1913
Forskrift om vern av Sæveli Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1977-12-09-4195
Forskrift om vern av Sølen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-02-18-173
Forskrift om vern av Sølendet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-21-1108
Forskrift om vern av Søm Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1633
Forskrift om vern av Søndre Dyttholknatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1363
Forskrift om vern av Søndre Eggvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-67
Forskrift om vern av Søndre Frøyland Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-3
Forskrift om vern av Søndre Frøyland LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-3
Forskrift om vern av Søndre Gjeskefjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-227
Forskrift om vern av Søndre Glenne Naturminne
Forskrift om vern av Søndre Haugstenåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-545
Forskrift om vern av Søndre Hørtekollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-04-18-958
Forskrift om vern av Søndre Håøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1543
Forskrift om vern av Søndre Jeløy Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1983-12-23-2016
Forskrift om vern av Søndre Missingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-792
Forskrift om vern av Søndre Nærsnes Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-34
Forskrift om vern av Søndre Skjælholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-701
Forskrift om vern av Søndre Sletter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-794
Forskrift om vern av Søndre Tyrifjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-991
Forskrift om vern av Søndre Verksøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1525
Forskrift om vern av Søndre Versvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1655
Forskrift om vern av Sønstebybekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-02-14-162
Forskrift om vern av Sønstegård Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-837
Forskrift om vern av Søraust-Svalbard NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Sørbyskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1946
Forskrift om vern av Sørdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1457
Forskrift om vern av Sørebødalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1669
Forskrift om vern av Sørebømyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-948
Forskrift om vern av Sørensholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-823
Forskrift om vern av Sørestrandvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-948
Forskrift om vern av Sørfugløya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-853
Forskrift om vern av Sørkapp NaturreservatSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Sørkjosleira Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1003
Forskrift om vern av Sørlenangsbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1015
Forskrift om vern av Sørmela Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1470
Forskrift om vern av Sørsandfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-925
Forskrift om vern av Sørsjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4721
Forskrift om vern av Sør-Smøla LandskapsvernomraadePlanteOgDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-18
Forskrift om vern av Sør-Spitsbergen NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2014-04-04-377
Forskrift om vern av Sørumsneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-745
Forskrift om vern av Sørværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-953
Forskrift om vern av Sørøyan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1691
Forskrift om vern av Søvedalen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1175
Forskrift om vern av Søylandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1273
Forskrift om vern av Søysetøran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1251
Forskrift om vern av T. Segerstedts vei/Risalleen 8B Naturminne
Forskrift om vern av Tafjorden-Reindalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1304
Forskrift om vern av Talleivstaulen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1678
Forskrift om vern av Tanamunningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-936
Forskrift om vern av Tanarkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1432
Forskrift om vern av Tangbleikjo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-262
Forskrift om vern av Tangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-571
Forskrift om vern av Tangenbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-06-13-16
Forskrift om vern av Tangendammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-795
Forskrift om vern av Tangvald Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-5
Forskrift om vern av Tangvolla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1504
Forskrift om vern av Tanum Naturminne
Forskrift om vern av Taralden Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-774
Forskrift om vern av Tasken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-558
Forskrift om vern av Tau Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2215
Forskrift om vern av Tauterryggen MarintVerneomraade https://lovdata.no/forskrift/2013-06-21-693
Forskrift om vern av Tautra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1717
Forskrift om vern av Tautra, vest Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-872
Forskrift om vern av Tedneholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-844
Forskrift om vern av Tednholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-819
Forskrift om vern av Tegningdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1628
Forskrift om vern av Teineholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-06-23-2091
Forskrift om vern av Teineskjær BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-722
Forskrift om vern av Teisdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1468
Forskrift om vern av Teistevika Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-863
Forskrift om vern av Teistholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-290
Forskrift om vern av Teksmona Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-928
Forskrift om vern av Tekssjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-972
Forskrift om vern av Telemarkslunden og Ekebylunden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-563
Forskrift om vern av Telvanglia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1380
Forskrift om vern av Tennvatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-08-1020
Forskrift om vern av Tennøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-467
Forskrift om vern av Terneholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-26
Forskrift om vern av Terneholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-82
Forskrift om vern av Terneholmen og Grønningen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-60
Forskrift om vern av Terneskjeret (Austevoll) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-280
Forskrift om vern av Terneskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-268
Forskrift om vern av Terneskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-32
Forskrift om vern av Thorsøma Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-532
Forskrift om vern av Tiltvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1435
Forskrift om vern av Timberøyholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-477
Forskrift om vern av Tingastad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1929
Forskrift om vern av Tingelsæte Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-842
Forskrift om vern av Tiurhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-930
Forskrift om vern av Tjeldneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1439
Forskrift om vern av Tjeldstø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1052
Forskrift om vern av Tjerråøyan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-01-09-24
Forskrift om vern av Tjongspollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-903
Forskrift om vern av Tjuvdalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-844
Forskrift om vern av Tjuvholmen/Klumpholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-846
Forskrift om vern av Tjønna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-1
Forskrift om vern av Tjønnane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-934
Forskrift om vern av Tjørnsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-52
Forskrift om vern av Tjørvågosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1234
Forskrift om vern av Tjøstøl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-84
Forskrift om vern av Tjøsvollvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1275
Forskrift om vern av Todalsdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2509
Forskrift om vern av Todalsøran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1252
Forskrift om vern av Tofteholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-754
Forskrift om vern av Tofteskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-06-10-572
Forskrift om vern av Tokkeåi Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1388
Forskrift om vern av Tokstad Naturminne
Forskrift om vern av Tolvmannsmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-4
Forskrift om vern av Torbudalen BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2002-05-03-437
Forskrift om vern av Toreheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1865
Forskrift om vern av Torjusheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1630
Forskrift om vern av Tornesvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1271
Forskrift om vern av Torsholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-506
Forskrift om vern av Torshov Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-215
Forskrift om vern av Torskefjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-795
Forskrift om vern av Torskerumpa BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-731
Forskrift om vern av Torskholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-15
Forskrift om vern av Torsnes Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1181
Forskrift om vern av Torstveit Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1670
Forskrift om vern av Torsæter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-81
Forskrift om vern av Torsæterkampen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2013-01-25-102
Forskrift om vern av Torvøya og Bjerkholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-676
Forskrift om vern av Torød Naturminne
Forskrift om vern av Tostenelva Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1453
Forskrift om vern av Totenvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-841
Forskrift om vern av Totenåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-03-05-342
Forskrift om vern av Tranby Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1978-06-30-1
Forskrift om vern av Tranemosen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-9
Forskrift om vern av Tranmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1957
Forskrift om vern av Trautskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1634
Forskrift om vern av Trefotskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-480
Forskrift om vern av Tresfjorden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1239
Forskrift om vern av Trestikle Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-228
Forskrift om vern av Tretjerna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1639
Forskrift om vern av Tretjernhøla Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2527
Forskrift om vern av Tretjernmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4780
Forskrift om vern av Trettenstryka Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-837
Forskrift om vern av Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-05-1302
Forskrift om vern av Trillingtjennane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1533
Forskrift om vern av Trinborgholen Naturminne
Forskrift om vern av Triungsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-10-02-744
Forskrift om vern av Trolldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1940
Forskrift om vern av Trolldalsfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1530
Forskrift om vern av Trolldalsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-1999
Forskrift om vern av Trollfjorddalen/Gulgo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-06-29-790
Forskrift om vern av Trollhaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-12-12-2295
Forskrift om vern av Trollheimen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1987-12-11-1066
Forskrift om vern av Trollmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-06-14-554
Forskrift om vern av Trollpollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1516
Forskrift om vern av Trollskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-267
Forskrift om vern av Trollstigen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-11-24-1305
Forskrift om vern av Trollvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-12-07-1059
Forskrift om vern av Tromskjera-Mannskjera Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-877
Forskrift om vern av Tronflesa BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1692
Forskrift om vern av Trongstadlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1973
Forskrift om vern av Tronkberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-236
Forskrift om vern av Tronstad Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1968
Forskrift om vern av Trya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1958
Forskrift om vern av Trættebleikja Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-251
Forskrift om vern av Trøytarosskjeret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-255
Forskrift om vern av Tuemyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4773
Forskrift om vern av Tuemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-943
Forskrift om vern av Tufsingdalseskeren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1379
Forskrift om vern av Tufsingdeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4723
Forskrift om vern av Tuftelia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1973-11-30-10
Forskrift om vern av Tungevåg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-959
Forskrift om vern av Turrtind Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-238
Forskrift om vern av Turtroa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-833
Forskrift om vern av Tuskjær Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-768
Forskrift om vern av Tuvhaugen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-234
Forskrift om vern av Tveit Indre Naturminne
Forskrift om vern av Tveit ytre Naturminne
Forskrift om vern av Tveitabotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1026
Forskrift om vern av Tveitane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1922
Forskrift om vern av Tveitaneset Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1659
Forskrift om vern av Tveiterås Naturminne
Forskrift om vern av Tveithaugen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1182
Forskrift om vern av Tveitstulmyr Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-856
Forskrift om vern av Tveitvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1634
Forskrift om vern av Tverlandet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1424
Forskrift om vern av Tverrbergkastet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-685
Forskrift om vern av Tverrelvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1501
Forskrift om vern av Tverrelvdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-981
Forskrift om vern av Tverrlimyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-687
Forskrift om vern av Tverråa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1296
Forskrift om vern av Tverrådalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1233
Forskrift om vern av Tvinna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-18-935
Forskrift om vern av Tynesfjæra Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1712
Forskrift om vern av Tømten Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-85
Forskrift om vern av Tønnerudtangen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-78
Forskrift om vern av Tørrhalåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1948
Forskrift om vern av Tøråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-891
Forskrift om vern av Tøso Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4758
Forskrift om vern av Tåde Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-830
Forskrift om vern av Tågdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-13-1225
Forskrift om vern av Tårendalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-11-25-1394
Forskrift om vern av Udvåre Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-77
Forskrift om vern av Uføra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-06-21-649
Forskrift om vern av Ula Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1984-11-16-1902
Forskrift om vern av Ulbergsåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1638
Forskrift om vern av Ulendeltaet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2104
Forskrift om vern av Ulgjelsvann Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4763
Forskrift om vern av Ullasundet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-397
Forskrift om vern av Ullasundet Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-397
Forskrift om vern av Ulleberg Naturminne
Forskrift om vern av Ullebergåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-04-24-277
Forskrift om vern av Ullebroten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-291
Forskrift om vern av Ullensvang Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2016-12-16-1628
Forskrift om vern av Ullern Terrasse/Åsbakken Naturminne
Forskrift om vern av Ullernschausseen/Silurveien Naturminne
Forskrift om vern av Ullerntangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-44
Forskrift om vern av Ullhaugtoppen Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-48
Forskrift om vern av Ultvedt Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1359
Forskrift om vern av Ultvedttjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1310
Forskrift om vern av Ulvbergkletten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-20-1960
Forskrift om vern av Ulvenfjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2686
Forskrift om vern av Ulvikpollen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1061
Forskrift om vern av Ulvungene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-27
Forskrift om vern av Ulvøya Plantefredningsomraade https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-686
Forskrift om vern av Ulvøyværet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1457
Forskrift om vern av Ulvåkjølen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4711
Forskrift om vern av Ulykkesskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-28
Forskrift om vern av Underforlii Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-823
Forskrift om vern av Unjemslia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-836
Forskrift om vern av Uranes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-12-11-2689
Forskrift om vern av Urdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1631
Forskrift om vern av Urdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1830
Forskrift om vern av Urddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1620
Forskrift om vern av Urdknuten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1680
Forskrift om vern av Urdvatn og Kallingshei Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-242
Forskrift om vern av Urfjellheia og Dalsheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2521
Forskrift om vern av Uri Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-672
Forskrift om vern av Urskar Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1480
Forskrift om vern av Ursvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-245
Forskrift om vern av Urter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-814
Forskrift om vern av Urvassliene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2021-12-17-3688
Forskrift om vern av Urvatnet-Litjbumyran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-241
Forskrift om vern av Urådalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2220
Forskrift om vern av Utladalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2014-11-14-1399
Forskrift om vern av Utsletteøy, Joøy og Upsøykalven Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-250
Forskrift om vern av Utvær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-503
Forskrift om vern av Vaggen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1704
Forskrift om vern av Váhcanjohka Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1483
Forskrift om vern av Valberg Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-809
Forskrift om vern av Vallabotn, Breivika og Røssåauren Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1409
Forskrift om vern av Vallemsberga og Langøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-12-04-948
Forskrift om vern av Vallerkroken Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-71
Forskrift om vern av Valløy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-66
Forskrift om vern av Valnes skog Naturminne
Forskrift om vern av Valsjøberget og Andråsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-890
Forskrift om vern av Vamåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-02-982
Forskrift om vern av Van Mijenfjorden NasjonalparkSvalbard https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-1980
Forskrift om vern av Vandresteinen i Rogalandsgaten Naturminne
Forskrift om vern av Vangdalsberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1921
Forskrift om vern av Vangestadmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-06-20-1356
Forskrift om vern av Vangrøftdalen-Kjurrudalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2001-12-21-1566
Forskrift om vern av Vangsnes Naturminne
Forskrift om vern av Varaldsøy Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-11-23-1924
Forskrift om vern av Varangerbotn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-940
Forskrift om vern av Varangerhalvøya Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2006-12-08-1384
Forskrift om vern av Vardeheia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2055
Forskrift om vern av Vardmoan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1989-12-22-1391
Forskrift om vern av Vardnesmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2004-06-04-879
Forskrift om vern av Vardøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1406
Forskrift om vern av Vardåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-560
Forskrift om vern av Vargøylia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1323
Forskrift om vern av Varnvassdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-212
Forskrift om vern av Vassbotndalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1991-10-25-689
Forskrift om vern av Vassbotndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-10-25-690
Forskrift om vern av Vassbunn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-993
Forskrift om vern av Vasselen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2508
Forskrift om vern av Vassenden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-36
Forskrift om vern av Vassfaret og Vidalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/1985-06-28-1358
Forskrift om vern av Vassgårdsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-411
Forskrift om vern av Vasshaugen Naturminne
Forskrift om vern av Vassholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2005-09-09-1030
Forskrift om vern av Vasshusvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-1281
Forskrift om vern av Vassland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-07-09-724
Forskrift om vern av Vassmyråsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1939
Forskrift om vern av Vassvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2048
Forskrift om vern av Vassøyane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-944
Forskrift om vern av Vatland Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2214
Forskrift om vern av Vealøs Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-753
Forskrift om vern av Vealøs Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-726
Forskrift om vern av Vedvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-06-21-818
Forskrift om vern av Vefallnåsa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1875
Forskrift om vern av Veggen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1490
Forskrift om vern av Veggermyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-5
Forskrift om vern av Vegsetlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-14-1953
Forskrift om vern av Vegsundholmane-Veibustholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-05-28-848
Forskrift om vern av Veholt i Solum Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1980-12-12-4199
Forskrift om vern av Veia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-229
Forskrift om vern av Veikdalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1515
Forskrift om vern av Veikulåsen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2061
Forskrift om vern av Veldre Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1977-06-17-7
Forskrift om vern av Vellamelen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1698
Forskrift om vern av Velure Naturminne
Forskrift om vern av Vemannsås Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-13-1527
Forskrift om vern av Vendelholmene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-06-27-668
Forskrift om vern av Vengane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-468
Forskrift om vern av Vensåsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4774
Forskrift om vern av Veogjelet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1556
Forskrift om vern av Verdensløpet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1886
Forskrift om vern av Vereknutane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1632
Forskrift om vern av Verkenslund Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-557
Forskrift om vern av Vermedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1999-12-17-1443
Forskrift om vern av Versvik Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1972-05-26-8
Forskrift om vern av Vesle Hjerkinn Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-10-24-1271
Forskrift om vern av Vesle Rokosjøen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-12-18-4712
Forskrift om vern av Vesle Sletter Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-795
Forskrift om vern av Veslehjerkinntjønnin Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-829
Forskrift om vern av Vesleåa Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2019-03-15-240
Forskrift om vern av Veslhammarlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1508
Forskrift om vern av Vestbøstadtjørna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-12-15-1062
Forskrift om vern av Vestedjan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1969
Forskrift om vern av Vesteinvika Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1238
Forskrift om vern av Vestertana Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-935
Forskrift om vern av Vestfjella Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-06-23-1318
Forskrift om vern av Vestfjorddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1616
Forskrift om vern av Vesthagan Naturminne https://lovdata.no/forskrift/1998-11-27-1178
Forskrift om vern av Vestre Hovedøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-05-19-544
Forskrift om vern av Vestre Lukashaugen og Bornoberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1452
Forskrift om vern av Vestre Mjølsnesholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-826
Forskrift om vern av Vestre og Indre Mågabøl, Myrbærholmen og Kvitingen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-277
Forskrift om vern av Vestre Risenhøgda og Fuglemåsan Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2022-02-11-210
Forskrift om vern av Vestre Skjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-4
Forskrift om vern av Vestre Vansjø Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-384
Forskrift om vern av Veststeinen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-28-464
Forskrift om vern av Vestvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1992-05-08-395
Forskrift om vern av Vetafjellet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2008-12-19-1454
Forskrift om vern av Veten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1514