Hopp til innholdet

Søkeresultat

3285 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4744
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2222
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313
Forskrift om vern av Aldgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1694
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-543
Forskrift om vern av Alstad Naturminne
Forskrift om vern av Alstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-822
Forskrift om vern av Alsåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1822
Forskrift om vern av Alterhaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1969-12-19-5
Forskrift om vern av Altervatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2003
Forskrift om vern av Altskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085
Forskrift om vern av Alv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-34
Forskrift om vern av Alvevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-4203
Forskrift om vern av Ambjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-16
Forskrift om vern av Amdam Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1039
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1467
Forskrift om vern av Anda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1465
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1954-03-26-4
Forskrift om vern av Andenes Naturminne
Forskrift om vern av Andersdammen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-544