Hopp til innholdet

Søkeresultat

3262 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om dragehode som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517 § 23
Forskrift om dverggås som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-518 § 23
Forskrift om dvergålegras som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-22-546 § 23
Forskrift om elvesandjeger som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-519 § 23
Forskrift om eremitt som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-520 § 23
Forskrift om fjellrev som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-01-23-60 § 23
Forskrift om forvaltning av rovvilt http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242 § 17
Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-25-512 § 77
Forskrift om fredning av mistelteinen http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1976-10-29-3763 § 77
Forskrift om fredning av truede arter http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525 § 77
Forskrift om fremmede organismer https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-19-716
Forskrift om honningblom som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-521 § 23
Forskrift om klippeblåvinge som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-522 § 23
Forskrift om rød skogfrue som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523 § 23
Forskrift om skredmjelt som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-561 § 23
Forskrift om svarthalespove som prioritert art http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-524 § 23
Forskrift om svartkurle som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-562 § 23
Forskrift om trøndertorvmose som prioritert art https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-29-563 § 23
Forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer for kultiveringsformål https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-11-11-1020
Forskrift om utsetting av utenlandske treslag http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-25-460 § 30
Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512 § 52
Forskrift om vern av Aatholmane (m.fl.) Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-847
Forskrift om vern av Adalstjern Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-830
Forskrift om vern av Adamsfjord Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-933
Forskrift om vern av Agneskjæret Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-78
Forskrift om vern av Ajertangen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-05-04-324
Forskrift om vern av Akersvannet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-10-02-4744
Forskrift om vern av Aksdal Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-21-2222
Forskrift om vern av Aksevatnet Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-947
Forskrift om vern av Aksnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1987-04-03-313
Forskrift om vern av Aldgården Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1694
Forskrift om vern av Almdalen-Ekorndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2094
Forskrift om vern av Almlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-01-1895
Forskrift om vern av Alnes Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1707
Forskrift om vern av Alshusbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-543
Forskrift om vern av Alstad Naturminne
Forskrift om vern av Alstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-822
Forskrift om vern av Alsåker Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1822
Forskrift om vern av Alterhaug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1969-12-19-5
Forskrift om vern av Altervatn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-12-16-2003
Forskrift om vern av Altskardet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2085
Forskrift om vern av Alv Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-34
Forskrift om vern av Alvevatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1996-12-20-4203
Forskrift om vern av Ambjørndalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-16
Forskrift om vern av Amdam Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-10-13-1039
Forskrift om vern av Amundsgjerdlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1467
Forskrift om vern av Anda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1465
Forskrift om vern av Andelven, Nessa og Risa Dyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/1954-03-26-4
Forskrift om vern av Andenes Naturminne
Forskrift om vern av Andersdammen Biotopvern https://lovdata.no/forskrift/2010-04-16-544
Lukk

PERSONVERNERKLÆRING FOR MILJØVEDTAKSREGISTERET


I Miljøvedtaksregisteret behandles personopplysninger om innloggede bruker av registeret og abonnenter, samt personer som er i kontakt med oss via Miljøvedtaksregisterets epost. Personopplysninger behandles videre gjennom at det i registeret publiserer vedtak som inneholder personnavn.

Nedenfor finner du nærmere informasjon om personopplysninger som behandles, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Miljødirektoratets Personvernerklæring

Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger.

Miljødirektoratets Personvernerklæring gjelder med mindre annet er opplyst uttrykkelig i Personvernerklæringen for Miljøvedtaksregisteret. Du kan lese Miljødirektoratets Personvernerklæring her.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Miljøvedtaksregisteret

Behandlingsansvarlig for personopplysningene Miljødirektoratet behandler i Miljøvedtaksregisteret er Miljødirektoratet ved direktoratets direktør.

Kontaktinformasjonen til Miljødirektoratet er:

Flere ulike offentlige myndigheter registrerer vedtak i registeret. Hver enkelt offentlig myndighet er behandlingsansvarlig for personopplysninger de bringer inn i Miljøvedtaksregisteret gjennom registreringer av egne vedtak, herunder lagring og publisering.

Behandlingens formål, hvorfor behandler vi personopplysninger i Miljøvedtaksregisteret?

Registrering, lagring og publisering av enkeltvedtak

Formålet med Miljøvedtaksregisteret er å informere offentligheten om de vedtak som treffes etter naturmangfoldloven. Miljøvedtaksregisteret er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven § 68 og forskrift 2013-06-14-643 om Miljøvedtaksregisteret. Den fremgår av forskriften § 4 at dokumenter som inneholder enkeltvedtak skal legges inn i registeret i fulltekst.

Personopplysninger lagres og publiseres gjennom at dokumenter som inneholder enkeltvedtak publiseres åpent i fulltekst. I dokumentene fremgår navn og kontaktinformasjon, samt opplysninger om hva saken gjelder.

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i Miljøvedtaksregisteret er å utføre en oppgave som er pålagt i lov, jf. EUs Personvernforordning art 6 nr. 1 c).

Lagring av informasjon om innloggede brukere

Personopplysninger om brukere i offentlig forvaltning lagres og brukes for tilgangskontroll for registrering/publisering av vedtak. Disse personopplysningene består av kontaktinformasjon, arbeidssted og hvilke brukerrettigheter vedkommende har i registeret. Disse opplysningene er tilgjengelige for system- og brukeradministratorer. Det fremgår av forskrift om Miljøvedtaksregisteret at Miljødirektoratet skal drifte registeret og at de offentlige myndigheter som har truffet enkeltvedtakene har plikt til å registrere vedtakene i Miljøvedtaksregisteret.

Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger i Miljøvedtaksregisteret er å utføre en oppgave som er pålagt i lov, jf. EUs Personvernforordning art 6 nr. 1 c).

Lagring av e-postadresser til abonnenter

For å oppfylle formålet om offentlighet inneholder Miljøvedtaksregisteret en abonnementsordning hvor den enkelte kan abonnere på nye vedtak i registeret. Den enkelte blir abonnent ved å registre sin e-postadresse sammen med opplysninger om hvilke vedtak vedkommende skal varsles om pr. e-post.

Abonnenters e-postadresser lagres sammen med opplysninger om hvilke vedtak de abonnerer på og danner grunnlaget for utsending at varsel om nye vedtak i Miljøvedtaksregisteret. Behandling av e-postadresser til abonnenter behandles på bakgrunn av at det er nødvendig for å utføre en avtale som den registrerte er part i, jf. Personvernforordningen art. 6 nr. 1 b). Avtalen kan sies opp gjennom å benytte lenke for å stoppe abonnementsvarsling som ligger i hver enkelt e-postvarsling om nye vedtak.

Sensitive personopplysninger

Miljøvedtaksregisteret behandler ikke sensitive personopplysninger, jf. EUs Personvernforordning art. 9. Det samme gjelder personopplysninger som kan unntas fra offentlighet etter offentleglova. Dette gjelder bl.a. opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter norsk lov. Dokumenter som inneholder slike opplysninger skal ikke registreres, lagres eller publiseres i Miljøvedtaksregisteret.

Cookies

Det benyttes cookies når siden besøkes. Cookien slettes når siden lukkes igjen. Det sendes informasjon til Google Analytics for statistikk.

Bruk av databehandlere

Miljødirektoratet bruker Bouvet ASA som databehandler i Miljøvedtaksregisteret. Databehandler vil i enkelte tilfeller behandle personopplysninger som følge av sine oppgaver med vedlikehold og utvikling av Miljøvedtaksregisteret på vegne av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har inngått databehandleravtale med Bouvet ASA for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger.

Lagringstid

Enkeltvedtakene som er publisert i Miljøvedtaksregisteret vil ikke slettes.

Abonnement på vedtak i Miljøvedtaksregisteret kan sies opp ved å benytte lenke i varsler om vedtakene.

Brukere i Miljøvedtaksregisteret deaktiveres slik at de ikke er aktive brukere, men slettes ikke i registeret.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg, jf. også Miljødirektoratets Personvernerklæring.

For å benytte deg av dine rettigheter sender du en henvendelse pr epost til Miljødirektoratets personvernombud. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager

Eventuelle klager på Miljødirektoratets behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil personvernerklæringen bli oppdatert i tråd med dette.

Lukk