Hopp til innholdet

Søkeresultat

3303 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-793
Forskrift om vern av Langskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-62
Forskrift om vern av Langsua Nasjonalpark https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-276
Forskrift om vern av Langtjedn Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-847
Forskrift om vern av Langtjønna Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2003-02-21-182
Forskrift om vern av Langtjørnlia Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-227
Forskrift om vern av Langvassbrenna Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1514
Forskrift om vern av Langvassdalen-Ruffedalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-02-25-239
Forskrift om vern av Langvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-05-27-416
Forskrift om vern av Langø Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-841