Hopp til innholdet

Søkeresultat

3317 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-866
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-08-31-745
Forskrift om vern av Langnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-409
Forskrift om vern av Langodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-84
Forskrift om vern av Langrasta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-15
Forskrift om vern av Langrudmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-8
Forskrift om vern av Langsetdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1521
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-760
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-793
Forskrift om vern av Langskjærene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-62