Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3318 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Langholmene Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-742 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-08-31-745 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-04-22-866 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1993-05-07-409 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langodden Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-01-15-84 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langrasta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-22-15 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langrudmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-05-30-8 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langsetdammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2007-12-14-1521 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-760 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Langskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-793 Ekstern lenke