Hopp til innholdet

Søk etter forskrift

3318 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Omborsnesholmane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1980-03-28-6 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Omgangsstauran Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1983-01-28-114 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Omnflug Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2015-12-11-1532 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppdølsstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2003-06-27-844 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppkuven - Smeddalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1995-06-23-653 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsalholmen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1982-05-07-824 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsaljuvet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2020-11-27-2522 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsjømyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-284 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Oppsjømyrene Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4772 Ekstern lenke
Forskrift om vern av Opsahl Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1981-09-04-4755 Ekstern lenke