Hopp til innholdet

Søkeresultat

3303 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Åsstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-7
Forskrift om vern av Åsvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1407
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 § 77