Hopp til innholdet

Søkeresultat

3317 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Åsjo Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1990-10-12-832
Forskrift om vern av Åslandsøya og Kjeøya Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2052
Forskrift om vern av Åsmyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1988-08-26-688
Forskrift om vern av Åsnes Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1984-12-14-2102
Forskrift om vern av Åsstranda Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-04-28-7
Forskrift om vern av Åsvær LandskapsvernomraadeDyrelivsfredning https://lovdata.no/forskrift/2002-12-06-1407
Forskrifter om fredning for sibirstjerne http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1981-10-02-8783 § 77