Hopp til innholdet

Søkeresultat

3271 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Falken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1642
Forskrift om vern av Falkenborg Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturminne
Forskrift om vern av Falkensten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-824
Forskrift om vern av Falkenstendammen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2006-06-30-825
Forskrift om vern av Falstadbukta Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1711
Forskrift om vern av Fantholmane-Matløs BiotopvernVilt https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-719
Forskrift om vern av Farmyrane Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1986-10-10-1966
Forskrift om vern av Farstadbukta Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2002-11-08-1247
Forskrift om vern av Faueldalen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1534