Hopp til innholdet

Søkeresultat

3317 Resultater

Tittel Lenke Lovhjemmel
Forskrift om vern av Ertholmen Dyrefredningsomrade https://lovdata.no/forskrift/2009-06-19-735
Forskrift om vern av Ertsrudberget Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2017-12-15-2071
Forskrift om vern av Ertsvikskjær Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1978-12-15-43
Forskrift om vern av Espedalen Landskapsvernomraade https://lovdata.no/forskrift/2011-03-11-280
Forskrift om vern av Espelandsvatnet Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1991-12-20-954
Forskrift om vern av Esvikhatten Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2000-12-15-1477
Forskrift om vern av Etterseterbekken Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2018-06-22-968
Forskrift om vern av Eventyrskogen Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/2010-12-17-1636
Forskrift om vern av Eventyrveien 16 Naturminne
Forskrift om vern av Evjemyra Naturreservat https://lovdata.no/forskrift/1985-01-18-49