Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2105 Resultater

  • Utfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Motorferdsel for tilsyn med villrein i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 08.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om etablering av landbasert oppdrett innenfor Færder nasjonalpark.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2021 Verneområder
Avslag - Femundsmarka NP - filming med drone - 2021 - Øystein Ulvestad Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 07.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om flytende gangsti i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.04.2021 Verneområder
Delvis innvilgelse av søknad om oppsett av gjerde og rydding av gjerdetrase og rydding av skogsvei Last ned vedtak Stavanger kommune 26.03.2021 Verneområder
Avslag søknad ultraløpet Soria Moria til Verdens Ende Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 26.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om forlengelse av skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Namsos og Overhalla kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 26.03.2021 Rovvilt
Delvis innvilget søknad om værstasjoner ved etablert infrastruktur i Varangerhalvøya nasjonalpark - Arktisk universitet - COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.03.2021 Verneområder
Eksport