Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2361 Resultater

  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - etablering av ny traktorvei Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.11.2021 Prioriterte arter
Dispensasjon til motorferdsel og lavtflygning i forbindelse med drift og vedlikehold av kraftlinjer - Statnett Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 24.11.2021 Verneområder
ADM-2021-74 Arvasslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av snøscootere til Langvatnet for isfiske Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.11.2021 Verneområder
avgjørelse i klagesak - klage på avslag på byggetiltak i Grimsdalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Verneområder
Vedtak - søknad om dispensasjon i Anárjohka nasjonalpark - Glød explorer Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 17.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om flyging med drone i Hovsenga naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.11.2021 Verneområder
Uttale om Etablering av ny kraftline Tafjord-Herdalen, Geiranger-Herdalen landskapsvernområde/Kallskaret Naturreservat Last ned vedtak Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen 12.11.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i Øyer-fjellet Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.11.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i deler av Rendalen og Engerdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 11.11.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om ombygging og utviding av brygge på Fugløyrogn naturreservat i Larvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.11.2021 Verneområder
Eksport