Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

11886 Resultater

  • Stedfestet med representasjonspunkt i kart
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse til begrenset bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Botnvasstjønnene Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Tillatelse for bruk av snøskuter for frakt av varer og utstyr til privat hytte - Unntatt kjøretidsbestemmelser - Fuglvatnet Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Junkerdal nasjonalpark - Ekstraturer med snøskuter i forbindelse utfrakt av søppel og innfrakt av ved, materiell og utstyr - Beritvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Jomfruland nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til fangst og prøvetaking av steinkobber i Jomfruland nasjonalpark i 2021 og 2022 Last ned vedtak Jomfruland nasjonalparkstyre 12.04.2021 Verneområder
Fokstumyra NR - dispensasjon - rydding av siktsoner for planoverganger Dovrebanen - Bane Nor Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Sørværet naturreservat i Askvoll kommune – løyve til lyngbrenning april 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.04.2021 Verneområder
Austre Tiplingan lvo - dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter til transport ifbm. takstoppdrag på hytte Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 11.04.2021 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, båt til Holmavatnet i Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 09.04.2021 Verneområder
Tillatelse til tilføring av ekstra sand på stranda ved Lindøysund i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Eksport