Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

214 Resultater

  • Myndighetstype: Departement
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Horten kommune Lystlunden nord detaljregulering Last ned vedtak Kommunal- og moderniseringsdepartementet 08.03.2017 Utvalgte naturtyper
Avgjørelse i klagesak - oppføring av teknisk bygg i Frydalen landskapsvernområde, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 16.01.2015 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - dispensasjon til fremføring av kraftledning - Gjevenesstranda naturreservat Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 27.05.2014 Verneområder
Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde - vedtak i klagesak - søknad om dispensasjon til oppføring av sankebu
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.05.2014 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - vedtak i klagesak om oppføring av naust ved Fjellsjøen Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.06.2014 Verneområder
Stølsheimen landskapsvernområde - klage på vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for vassdragsregulering i Breidalselva Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 10.06.2014 Verneområder
Avgjørelse i klagesak om vilkår satt i dispensasjon til bruk av snøskuter i Junkerdal nasjonalpark Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 11.06.2014 Verneområder
Avgjørelse i klagesak på søknad om dispensasjon til kjøring på barmark i Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.06.2014 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.06.2014 Verneområder
Avgjørelse i klagesak på søknad om bruk av snøskuter i Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 30.06.2014 Verneområder
Eksport