Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

919 Resultater

  • Myndighetstype: Statsforvalter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr til hytte Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 29.11.2021 Verneområder
Avslag på søknad om dispensasjon fra forskrift om dragehode som prioritert art - etablering av ny traktorvei Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 26.11.2021 Prioriterte arter
Tillatelse til endring av fergekai i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av el-moped på skogsbilvei i Finnemarka naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til oppføring av én kjentmannspost i Ravndalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje, utstyr og byggematerialer til hytte/fritidsbolig Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til å forlenge sperregjerde i Hydalen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.11.2021 Verneområder
Tillatelse til Motorferdsel for å hente avfall - 1/42 - Averøya - i Nordre Tyrifjorden og Storelva NR Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.11.2021 Verneområder
Fotografering med drone i Arekilen naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 22.11.2021 Verneområder
Nekmyrene NR - bruk av snøskuter - tilsyn med husvære Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.11.2021 Verneområder
Eksport