Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

275 Resultater

  • Myndighetstype: Statsforvalter
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Røykenvika fuglefredningsområde - Tillatelse til montering av el-ferja Randsfjordferja Elrond Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Tillatelse til å fly drone for å fotografere og kartlegge antall hekkende par av hettemåke, samt hekkesuksess, i flere verneområder i Oslo og Viken Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 12.04.2021 Verneområder
Fokstumyra NR - dispensasjon - rydding av siktsoner for planoverganger Dovrebanen - Bane Nor Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Sørværet naturreservat i Askvoll kommune – løyve til lyngbrenning april 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.04.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Nekmyrene NR - dispensasjon - snøskutertransport av reservedel til anlegg på hytta Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 09.04.2021 Verneområder
Tillatelse til tilføring av ekstra sand på stranda ved Lindøysund i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Snøskutertransport av ved, utstyr og materialer til hytta Fleskebu i Rupefjell og Selslinatten naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Furuberget naturreservat - Tillatelse til utplassering av orienteringsposter Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 08.04.2021 Verneområder
Dispensasjon roregatta mai 2021 Solastranda i Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 07.04.2021 Verneområder
Eksport