Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

1242 Resultater

  • Myndighetstype: Direktorat
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om skadefelling av ulv i rovviltregion 5 - Nord-Odal kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om orienteringsløp i Gaupesteinmarka naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om etablering av landbasert oppdrett innenfor Færder nasjonalpark.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om søknad om flytende gangsti i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.04.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - vedtak om godkjenning av tegninger av planlagt sankebu på Myklestul i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på oppføring av nytt seterfjør på Larstuvollen i Øyungen landskapsvernområde i Holtålen kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.03.2021 Verneområder
Avslag på søknad om skadefelling av ulv -Rakkestad kommune Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.03.2021 Rovvilt
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Jakobselv-Varangerbotn Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.03.2021 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon til oppføring av trapp til en hytte i Gressholmen-Rambergøya naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avslag på søknad om dispensasjon for kai for båtopplag i Fugløya naturreservat (Krisiansund kommune)
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.03.2021 Verneområder
Eksport