Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

557 Resultater

  • Myndighetstype: Direktorat
  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om utvidelse av bryggeanlegg innenfor Steinsfjorden biotopvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.01.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om å erstatte anneks med hytte, utvidelse av brygge, samt å bygge to båtnaust på Hvalø innenfor Færder nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.12.2021 Verneområder
Avslag på søknad om forebyggende skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 29 Seakkesnjarga Last ned vedtak Miljødirektoratet 20.12.2021 Rovvilt
Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2022 - region 4 og 5 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2021 Rovvilt
Vedtak i klagesak om oppføring av tilbygg på Byrsetra i Frydalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 29.11.2021 Verneområder
avgjørelse i klagesak - klage på avslag på byggetiltak i Grimsdalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 17.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om flyging med drone i Hovsenga naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om ombygging og utviding av brygge på Fugløyrogn naturreservat i Larvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om kjenntmannskjøring i Setesdal Vesthei Ryfylkeieande og Frafjordheiane landskapsvernområder
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om oppføring av gjerde rundt stølshus på Hjølmo i Nærøyfjorden landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.11.2021 Verneområder
Eksport