Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

13 Resultater

  • Myndighetstype: Direktorat
  • Vedtak unntattoffentlighet
  • Tiltaksutfall: Avslag
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om avslag på søknad om oppføring av anneks i Grimsmoen naturreservat.
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 27.03.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om kjøring med traktor til Hellehalsen i Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 22.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Avgjørelse av klage på vedtak om snøskuterkjøring til Hovdroa seter og skogteig i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 19.05.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om bruk ATV i Børselvdalen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 02.11.2020 Verneområder
Vedtak om avslag på søknad om innførsel av fremmed organisme Miljødirektoratet 26.04.2019 Fremmede organismer
Trollheimen landskapsvernområde - avgjørelse i klagesak - søknad om motorferdsel i næring
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 07.09.2018 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - søknad om transport med helikopter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 17.11.2017 Verneområder
Avgjørelse i klagesak innenfor Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - klage på delvis avslag på søknad om transport med snøscooter inn til Gruvvollen
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 20.04.2016 Verneområder
Selsjøen naturreservat - søknad om bruk av båt med elektrisk motor - avgjørelse i klagesak
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 14.01.2016 Verneområder
Eksport