Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

4923 Resultater

  • Myndighetstype: Rovviltnemd
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda Nasjonalpark § 4.6.3.5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 26.11.2021 Verneområder
Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda Nasjonalpark § 5 Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 19.11.2021 Verneområder
Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.11.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 27.10.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve til Fodnastøl og beiteområdet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.10.2021 Verneområder
Avslag på søknad om løyve til helikoptertransport til Sandvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 21.10.2021 Verneområder
Vedtak om kvote og jaktområder for kvotejakt på gaupe i region 3 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 21.10.2021 Rovvilt
Motorferdselløyve i samband med vinterstenging av fjellstyrehytter og vinterlagring av båtar
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.10.2021 Verneområder
Motorferdselløyve til lågtflyging og landingar i samband med ettersank av beitedyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 11.10.2021 Verneområder
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 08.10.2021 Rovvilt
Eksport