Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

23098 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - endra plassering av navigasjonsinnretning - Breiskredneset - Nærøyfjorden
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 24.01.2022 Verneområder
Motorferdsel, Stølsheimen landskapsvernområde, Vassøyane, revurdering vassveg, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 24.01.2022 Verneområder
Fulevikbukta naturreservat - Fortau Kalleraveien - dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.01.2022 Verneområder
Hogst av tørrgran i Berg naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 24.01.2022 Verneområder
Fjerning av vegetasjon og motorferdsel ifbm opprensking av kanal i Åkersvika naturreservat, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 24.01.2022 Verneområder
Løyve til motorferdsel til hus i Hjortedalen og naudbu ved Tverrelva i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 21.01.2022 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til motorisert ferdsle med snøscooter for radarmåling og helikopterflyging i JOSTICE-prosjektet - 2022 - Høgskulen på Vestlandet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 21.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til seter på Svenskmoen - 2022-2025 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 21.01.2022 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon til bruk av drone til filming Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 21.01.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til hogst på Oslo kommunes eiendom på Hammeren og Skar i Maridalen landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.01.2022 Verneområder
Eksport