Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

303 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til uttak av never til vedlikehold av tak på seterfjøs og høyløe på Langlisetra, Alvstusetra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 29.06.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak. Kjøring med traktor inn til Tjønnglupen.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.05.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om dispensasjon til bruk av traktor inn til Tjønnglupen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.05.2021 Verneområder
Dispensasjon for ferdsel i Anda naturreservat og Bleiksøya naturreservat i Øksnes og Andøy kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 21.04.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 19.04.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til etablering av anlegg for levendelagring av torsk i Flekkefjord landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.04.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Eksport