Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

326 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Svar på søknad om fellesbrygge på 59_18 Vessøyneset - Grimstad kommune- Raet NP
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
ADM-2021-55 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV og helikopter for sanering av gammel telefonlinje - BN Entreprenør AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til uttak av never til vedlikehold av tak på seterfjøs og høyløe på Langlisetra, Alvstusetra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 29.06.2021 Verneområder
Endring av vilkår i dispensasjonsvedtak - 34/12 - Tisler - uthus til fritidsbolig
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Motorferdselløyve i samband med Mattilsynet sitt arbeid med å gjerde inn salteplassar for sau
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 27.05.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak. Kjøring med traktor inn til Tjønnglupen.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.05.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, omgjering av vedtak, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 12.05.2021 Verneområder
Eksport