Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

326 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse i klagesak - klage på dispensasjon fra verneforskriften til utplassering av jervebås, bruk av åte og til motorferdsel i Storlia naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 22.02.2017 Verneområder
Tillatelse til preparering, merking og vedlikehold av eksisterende skiløyper i Markas verneområder – Spålen-Katnosa naturreservat og Snellingsrøysene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 17.02.2017 Verneområder
Avslag på søknad om høsting av strandsnegl i Grandefjæra naturreservat i Ørland kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.01.2017 Verneområder
Avslag på søknad om høsting av strandsnegl i Grandefjæra naturreservat i Ørland kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 30.01.2017 Verneområder
Søknad om oppføring av brygge i Fiskumvannet naturreservat - vedtak i klagesak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.01.2017 Verneområder
Nærøyfjorden landskapsvernområde - restaurering av stølshus på Fristølen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 11.01.2017 Verneområder
Klagesaksbehandling - Vedtak om trefelling i Hurumåsen/Burudåsen naturreservat endres delvis
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 11.01.2017 Verneområder
Avslag p¨å søknad om bruk av snøskuter for taksering av fjellrype Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 20.12.2016 Verneområder
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.12.2016 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - stadfesting av vedtak om ny DNT-hytte på Sunndalssetra - oversending av sak til endeleg handsaming - Miljødirektoratet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 08.12.2016 Verneområder
Eksport