Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

366 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Tiltaksstatus: Stadfestet
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om kjentmannskjøring i Frafjordheiane landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.09.2021 Verneområder
Ledalen naturreservat - tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av åte til jakt - Frode Moen - Holtålen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 17.09.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy for framkjøring av felt elg 2021 - Namsos - Namdalseid fjellstyre Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.09.2021 Verneområder
Tillatelse til uttransportering av felt elg med beltegående motorkjøretøy - Fjellmannsmyra - Vargdalsfloa naturreservat - Verdal Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.09.2021 Verneområder
Klage på vedtak om bruk av snøskuter til kjentmannskjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 06.09.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om etablering av sikteskive i Langsua nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.08.2021 Verneområder
Ulendelta-, Skraptjønnfloen- og Midtibrenna naturreservater - tillatelse til bruk av ATV for uttak av felt hjortevilt 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 11.08.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om vindmølle og flaggstang på Sterringen seter i Finndalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Ulendeltaet naturreservat til bruk av beltegående elgtrekk under elgjakta 2021 - Jule jaktlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 13.07.2021 Verneområder
Delvis innvilget søknad om transport av felt hjort i Yddal naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.06.2021 Verneområder
Eksport