Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

10848 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon 2021-2023. Reinheimen NP - Finndalen LVO - bruk av drone i samband med ettersanking av beitedyr. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 22.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - snødekt mark - hundeløyper - Valdres trekkhundklubb
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 22.10.2021 Verneområder
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - Rondane Kvamsfjellet turløypelag - utlegging provisorisk bru Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.10.2021 Verneområder
Løyve til helikoptertransport i Prestaksla naturreservat - Molde kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.10.2021 Verneområder
Løyve til geoteknisk boring i Korsbrekke naturreservat - Stranda kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 21.10.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling i Torsæterkampen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 18.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Verneområder i Langsua - MUSH Synnfjell og Synnfjell Rundt - Torpa Idrettslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.10.2021 Verneområder
Gjennomføring av forskningsprosjektet "Prosjekt EcoForest" – utvidet tillatelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 15.10.2021 Verneområder
Tillatelse til å bruke helikopter i arbeidet med ettersanking av beitedyr i Setesdal Vesthei, Livar Ravndal Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 14.10.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - tillatelse - flyging til Vikertangen gbnr 35/44 i oktober - Pegasus helicopter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 14.10.2021 Verneområder
Eksport