Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

9511 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Duokta reinbeitedistrikt Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - bruk av laus hund ved skadefellingsforsøk på jerv i delar av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommunar Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i forbindelse med uttransport av marint søppel - Jan Mayen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel, barmark på vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense – Bytbekken/Vikaslettet og ned i reguleringsmagasinet Gråsjøen. Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 23.07.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport av ved og materialer snøscooter til hytte under oppføring 2022 - Svend Inge Hugås og Jorunn Hermo Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.07.2021 Verneområder
Flensmarka naturreservat - tillatelse til transport av ved og utstyr med snøscooter til utleiehytte - Røros Jeger- og Fiskerforening Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om drone ved kystseilas gjennom Raet NP- NRK Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
ADM-2021-56 - Lierne nasjonalpark - Tillatelse til bruk av beltegående kjøretøy inn til Langlihytta - Karl Dag Bore Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 21.07.2021 Verneområder
AU-2021-43 - Skjækra landskapsvernområde - Søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 8 i Steinkjer kommune - Jon Erik Finstad Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.07.2021 Verneområder
Eksport