Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

23 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Myndighetstype: Departement
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avgjørelse i klagesak om utvidelse av hytte i Gåsvatnan landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 21.04.2015 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - avvikling av hundeprøve i Junkerdal nasjonalpark, avslag Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 17.02.2015 Verneområder
Vedtak i klagesak om vedovn i naust - Saltfjellet landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 05.02.2015 Verneområder
Klage på vedtak om dispensasjon for bygging av naust ved Litj-Rindvatnet i Trollheimen landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.01.2015 Verneområder
Klage på Midtre Nordland nasjonalparkstyre sitt avslag på søknad om å få oppføre grillhus og ved-/ utstyrsbod i Sjunkhatten nasjonalpark, avslag Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 22.01.2015 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - oppføring av teknisk bygg i Frydalen landskapsvernområde, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 16.01.2015 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - helikoptertransport i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, omgjøring Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 10.11.2014 Verneområder
Klage på dispensasjonssøknad for persontransport med helikopter i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiene og Frafjordheiene landskapsvernområde, avslag Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 04.11.2014 Verneområder
Klage på vilkår satt i vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter til egen seter og bu i Espedalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 15.10.2014 Verneområder
Avgjerd i klagesak om motorferdsel i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 13.10.2014 Verneområder
Eksport