Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

401 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Myndighetstype: Direktorat
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om tillatelse til midlertidig bryggeanlegg for friluftslivet på Hoveodden innenfor Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 08.07.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om organisert ferdsel i Anárjohka nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.06.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om flytting av hytte i Hemmeldalen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.06.2022 Verneområder
Avslag tilbygg i Brattefjell Vindeggen lvo, stadfestet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.06.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om etablering av brygge i Svaet dyrefredningsområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.06.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om oppfriskning av oversittelse av klagefrist på Varangerhalvøya nasjonalparkstyres vedtak om platting
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 23.05.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om motorferdsel innenfor Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Miljødirektoratet 19.05.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om graving av lavspentkabel i Høgkjølen/Bakkjølen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.05.2022 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på manglende tillatelse til oppføring av deler av flytebrygge i Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 11.05.2022 Verneområder
Vedtak i klagesak om inngjerding av seterhus og oppføring av platting på gnr./bnr. 159/1/59 i Finndalen landskapsvernområde.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.05.2022 Verneområder
Eksport