Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

12946 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Myndighetstype: Nasjonalpark- og verneområdestyrer
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak - Gutulia NP - dispensasjon - felling av ulv, jerv og villsvin - 2022/2023
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 13.08.2022 Verneområder
Delegert sak - Gutulia NP - dispensasjon - felling av ulv, jerv og villsvin - 2022/2023 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 13.08.2022 Verneområder
Endring av vilkår i sak ST 15 2022 - Dispensasjon til bruk av helikopter og ATV til frakt av elementer til laksetrapp
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 12.08.2022 Verneområder
Organisert tur, Nordheimsdalen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 12.08.2022 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Frydalen LVO - Myldingi NR - dispensasjon - kommunene Sel, Nord-Fron og Sør-Fron motorferdsel, bruk av løs hund (spisshund) og viltkamera ved skadefellingsforsøk på jerv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.08.2022 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - Teltleir ved Storevatnet - Nordfjord folkehøgskule Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 10.08.2022 Verneområder
Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Transport i samband skadefelling jerv - Vågå kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 10.08.2022 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Stordalen og Jøtebotnen, jordskifte, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 09.08.2022 Verneområder
Delvis innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Store Halvorsvatn. gnr. 5, bnr. 9. Bygland kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.08.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter til utfrakt av elgslakt i Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve. Sørvassdalen, Vefsn kommune, Andersen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 05.08.2022 Verneområder
Eksport