Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

10 Resultater

  • Tema: Verneområder
  • Vedtakstype: Beslutning uten klageadgang
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Reinheimen NP - Høyring av dispensasjon frå bandtvangføresegn i Lesja - 2021 - 2030 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Forberedende klagebehandling
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 10.02.2021 Verneområder
Tilbakemelding på retting av grøft i Nordkjosbotn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 11.11.2020 Verneområder
Endring av frist for retting etter avgjørelse i klagesak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 28.10.2020 Verneområder
Avgjørelse i klagesak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 16.09.2020 Verneområder
Svar vedrørende flytting av Hove Tri
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 06.07.2020 Verneområder
Bruk og forvaltning av den gamle anleggsveien mellom Namnlausvatnet og Nedre Navar Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 25.06.2020 Verneområder
Krav om retting, gnr. 1, bnr. 7 Storhedder.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 13.12.2019 Verneområder
Forhåndsvarsel om pålegg om retting av nyoppført bygning
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 26.09.2019 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - klage på avslag på søknad om bygging på gamle murer innenfor Geiranger- Herdalen landskapsvernområde.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2019 Verneområder
Eksport