Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

21029 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Søknad om tillatelse til oppføring av ny utedo ved Statskog hytte Såvass i Valle kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.07.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Duokta reinbeitedistrikt Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen LVO - Helikopterlanding i samband med vitskaplege undersøkingar - NTNU Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 28.07.2021 Verneområder
Privat bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark - avslag Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 27.07.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om vindmølle og flaggstang på Sterringen seter i Finndalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.07.2021 Verneområder
Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - bruk av laus hund ved skadefellingsforsøk på jerv i delar av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommunar Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.07.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - bruk av traktor inn til Nedre Hyllingsvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel, barmark på vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense – Bytbekken/Vikaslettet og ned i reguleringsmagasinet Gråsjøen. Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i forbindelse med uttransport av marint søppel - Jan Mayen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.07.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport av ved og materialer snøscooter til hytte under oppføring 2022 - Svend Inge Hugås og Jorunn Hermo Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.07.2021 Verneområder
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2022 - barmark - gnr. 344 bnr. 16 - Frylia 56 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om drone på Hove- Raet NP - Linni søker drømmeprinsen Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om drone ved kystseilas gjennom Raet NP- NRK Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikopterflyging i Gjessøya- Arendal kommune -Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Søknad om helikoptertransport Merdø - Arendal Kommune - Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for økt mønehøyde samt transport av materiell med helikopter - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2021 Verneområder
Flensmarka naturreservat - tillatelse til transport av ved og utstyr med snøscooter til utleiehytte - Røros Jeger- og Fiskerforening Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.07.2021 Verneområder
ADM-2021-56 - Lierne nasjonalpark - Tillatelse til bruk av beltegående kjøretøy inn til Langlihytta - Karl Dag Bore Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 21.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften Lomsdal - Visten nasjonalpark for bruk av elgtrekk/ATV med belter for uttransport av elg ved Gåsvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 21.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel på barmark på Jøldalsveien og opp til fritidsbolig ved Retsætra, Rennebu kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 21.07.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med helikopter for transport til vedlikehald av hus i Vierdal i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Motorferdsel med helikopter for transport til hytte i Raunsdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
AU-2021-43 - Skjækra landskapsvernområde - Søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 8 i Steinkjer kommune - Jon Erik Finstad Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.07.2021 Verneområder
Bruk av drone i forbindelse med beitedyr. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 19.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Dørålen LVO - dispensasjon - 2021 - forskningsaktivitet i forbindelse med masterprosjekt Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.07.2021 Verneområder
Endring av vilkår i Tillatelse til motorisert ferdsel- transport av ved til Vuomahyttene , Troms turlag 2021 av 23.06.21
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av helikopter, nødvendig transport til Dærtahyttene, Øvre Dividal nasjonalpark, høsten 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om teltslaging i Brennvika naturreservat i Steigen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for utsett av båt og sedimentduk i Svanevatnet, samt restaurering av kantsone og motorferdsel langs Svanevatnet i Nautå naturreservat, Evenes Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Bodø og Saltdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for fjellredningsøvelse med helikopter - Fugløya naturreservat - Strandå/Os landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Oppsetting av sykkelstolper i Søndre Jeløy landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Verneområder
Innsamling av ålegressarter i Skjæløysundet, Kråkstadfjorden og Kurefjorden naturreservater, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke båt med motor på Øvre Hellevatn Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 15.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for å bruke helikopter ved vedlikehold av Telenors mast på Finse Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Møllenhusvollen og naust ved Kroksjøen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Gruvvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Blindheimsvik fuglefredingsområde - dispensasjon ringmerking Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Verneområder
Surnadal - dispensasjon for innsamling av biologisk materiale i 4 naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Verneområder
Permit to conduct Scientific Sampling in Jan Mayen Nature Reserve Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - helikopterlandingar i Årdalskupa Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 13.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av materiale i Boksaspa naturreservat og Vasselen naturreservat i Tingvoll kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Ulendeltaet naturreservat til bruk av beltegående elgtrekk under elgjakta 2021 - Jule jaktlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 13.07.2021 Verneområder
Innsamling av brearkeologiske funn, etablering av teltleir, bruk av drone til registrering og bruk av hest eller helikopter til transport av feltutstyr. Breheimen NP. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen lvo - oppsetting sankekve storfe - Reinsåsen - Bødal-Olstad vest sankelag Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - motorferdsel - kommunalt skadefellingslag - Gausdal kommune Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - søknad om metallsøk - avslag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel til privat hytte grunnet flomskader på hytte Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 12.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til høsting av tang og tare - Saltstraumen marine verneområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 12.07.2021 Verneområder
Klageavgjørelse
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.07.2021 Verneområder
Saarivuoma sameby,v Fredrik Blind. Tillatelse til barmarksjøring fra Devddisjavre til Lainiovuoma samby merkegjerde ved Cievccasjavre til Lainiovuomas kalvingsgjerde 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 10.07.2021 Verneområder
Könkämä sameby, - tillatelse til barmarkskjøring med ATV, i Lainiovuoma Samebys kalvings land, Øvre Dividal nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 09.07.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel i samband med vedlikehald av hytte - Gule-Stavikmyrane naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 09.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til Sundmork STF-hytte i Skurvedalen NR i Sandnes kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 09.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften for Rinnleiret naturreservat - uttak av elg 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 09.07.2021 Verneområder
Reply to research application – barnacle goose - Nordenskiöldkysten - University of Groningen - RiS - ID 3533 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 09.07.2021 Verneområder
ADM-2021-55 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV og helikopter for sanering av gammel telefonlinje - BN Entreprenør AS Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 08.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - Helikoptertransport av material til Restøylen Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 08.07.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. 4/24 Øyvassbu. Thomas Gleditsch og Inger Skaunfelt Gleditsch. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 08.07.2021 Verneområder
Husum naturreservat i Lærdal kommune – løyve til rydding og merking av gammal stølssti, og etablering av ein ny, kortare sti Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 08.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for rydding av poster og uttransport av felt elg 2021-2023 - Skjæråsen jaktlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 07.07.2021 Verneområder
Reinheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - barmark - renovering av hytte - transport fra Tungebrua til Storlistua Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 07.07.2021 Verneområder
Delegert sak - korrigert - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2024 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 07.07.2021 Verneområder
Varsel om vedtak - søknad om tillatelse til å kjøre bil inn til Murene på Flekkerøya - 31.07.2021 - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 07.07.2021 Verneområder
Tillatelse til rydding av småbusker på seterbeitet - Langvassli - Simadalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften for Sklinna naturreservat - tillatelse til ringmerking av fugl i perioden 1. til 6. august og 14. til 30. september 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 07.07.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Lohnetjønn, Geislafoss og Myklandsvatna naturreservater og Auesøya landskapsvernområde - søknad om dispensasjon til innsamling av planter, sopp og lav Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 07.07.2021 Verneområder
Tufsingdeltaet NR - Lille Sølensjø NR - Tanarkjølen NR - dispensasjon - ringmerking av fiskeørn Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2021 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon - merking av setersti fra Hellebergseter til Hornsjøseter Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 07.07.2021 Verneområder
Tillatelse til vitenskapelig undersøkelse i Brånakollane naturreservat i Larvik Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 07.07.2021 Verneområder
ADM-2021-54 Lierne nasjonalpark - Tillatelse til bruk av ATV med belter for uttransport av felt elg - Arne Skaarer Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 06.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Løyve til organisert ferdsel i Dumdalsgrottene - Norgesguidene Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Midlertidig endrede vilkår – Saltfjellet LVO og Saltfjellet-Svartisen NP – Arealrepresentativ naturovervåkning – Miljødirektoratet og Miljøfaglig Utredning AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Romsdalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - barmark - 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.07.2021 Verneområder
Delegert sak - dispensasjon - 2021 - Grimsdalen LVO - barmark - frakt av ved - Grønbakktjønne Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - barmark - uttransport av felt elg og hjort - Sel fjellstyre
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022 - 2025 - snødekt mark - transport av ved og gass til buer i Vulufjell - Rundhøbu - Vuludalsbua - Frøningsbua - Østkjølen grunneigarlag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 06.07.2021 Verneområder
Tilrettelegging av sti, Stølsheimen landskapsvernområde, Berdalen i Vik kommune, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 06.07.2021 Verneområder
Løyve til gangbru i Nigardsbreen naturreservat Last ned vedtak Luster kommune 06.07.2021 Verneområder
Forlengelse av tillatelse til barmarkskjøring, og landing med helikopter i forbindelse med kalvemerking i Lainiovuoma sameby, Øvre Dividal nasjonalpark 2021. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 06.07.2021 Verneområder
Listastrendene landskapsvernområde – forespørsel om endring av vilkår for dispensasjon vedrørende nedtrapping av terrasse.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Einarsneset plante- og fuglefredningsområde - søknad om dispensasjon til en brettseilerkurscontainer nr. to på Huseby Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Haugestrandveien 17 - søknad om graving i vernesonen for legging av vannledning Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Kråkenesvannet landskapsvernområde med fuglelivsfredning - avslag på søknad om badebrygge Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Trettenstryka fuglefredningsområde - Tillatelse til geotekniske grunnundersøkelser - Nye Veier AS Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 06.07.2021 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel i Langfjorddalen/Laggu naturreservat og Torskefjorddalen naturreservat i forbindelse med uttransport av felt elg Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 06.07.2021 Verneområder
ADM-2021-53 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - tillatelse til bruk av ATV for uttransportering av felt elg Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 05.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - avslag - 2021 - flyving med drone i forbindelse med filminnspilling - Ulafossene - Brudesløret - Valkyrien Productions Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 05.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om bruk av atv for transport av materialer og utstyr til hytte i Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for oppsetting av leskur og samlekve - Fugløya naturreservat - Kristiansund kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for fortøying av lekter i samband med vedlikehald av Rødbrygga - Fugløya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til prøvetaking i Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 05.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til etablering av liten flytebrygge i Saltstraumen marine verneområde i Bodø kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 05.07.2021 Verneområder
Steinodden fugle- og plantefredningsområde - søknad om dispensasjon til målrettet selektiv fangst for fargemerking av fire spurvefuglarter Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Einarsneset plante- og fuglefredningsområde og Havika fuglefredningsområde - dispensasjon til innsamling av frø og sporer fra sjeldne og truede planter Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Einarsneset plante- og fuglefredningsområde og Havika fuglefredningsområde - dispensasjon til innsamling av frø og sporer fra sjeldne og truede planter Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Nordhasselvika fuglefredningsområde, Steinsvika - dispensasjon til legging av ledning gjennom verneområdet fra tilgrensende mark Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 05.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om gjenoppbygging av sankehytte i Pjåkevassdalen i Dyraheio lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 04.07.2021 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - løyve til opprusting av stien til Flatbrehytta Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 02.07.2021 Verneområder
Tillatelse til organisert ferdsel i biotopvernområde Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 02.07.2021 Verneområder
Vangrøftdalen-Kjurrudalen lvo - tillatelse etter verneforskrift til fasadeendring - innbygging av veranda på fritidsbolig i Skarvdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - tillatelse etter verneforskrift om restaurering av gammelt seterfjøs på Bakkvollen i Synnerdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Øyungen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av uthus på fritidseiendom ved Meiåan. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til motorisert transport langs Fjellveien til Skalltjønna for barmarkseongen 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - tillatelse etter verneforskrift til fasadeendring på fritidsbolig på Myrslåtten i Synnerdalen rdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 02.07.2021 Verneområder
Motorferdsel i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 02.07.2021 Verneområder
Dispensasjon - Reinheimen nasjonalpark - Organisert ferdsel - Guida turer etter Dølafe - Lesja og Dovre Aktiv Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Trollstigen lvo - dispensasjon - etablering av fiskesperre i utløpselva ved Slettvikvatnet - Øvstestøl sæterlag Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Romsdalen LVO - dispensasjon - 2021 - oppsetting av gjerde / utmarksnetting rundt hytte - Trollhaugen gbnr 82/27 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Finndalen LVO - Avslag på søknad om av platting på uthus og hytte. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 02.07.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon om å rive gammel lasterampe og bygge ny, samt vedlikeholdsarbeid til innjagingsvei for sau ved Håheller i Sirdal kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 02.07.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til orienteringstrening i Ullebergåsen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.07.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av plantemateriale og jordprøver fra Kammerfossåsen naturreservat i Kragerø Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 02.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid - hvalross - NP - 2021 - RiS-ID 2309 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 02.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om prøvetakning og prøvefiske rundt Svalbard - UNIS undervisningstokt høsten 2021 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 02.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av plantemateriale Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 01.07.2021 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Láhko nasjonalpark, tillatelse Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 01.07.2021 Verneområder
Utviding av bygg, utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 01.07.2021 Verneområder
Sikringstiltak vegmur, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Stalheimskleiva, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 01.07.2021 Verneområder
Reinheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - motorbåt - Torsvatnet Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 01.07.2021 Verneområder
Dispensasjon. Reinheimen NP - motorferdsel - 2021- helikoptertransport for oppretting av bakkeantenne på Grønhøa Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 01.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av atv ved frakt av utstyr for bekjempelse av pukkellaks i Syltefjorddalen nr Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 01.07.2021 Verneområder
Svinøya naturreservat - Herøy - Løyve til ombygging til hybriddrift - Svinøy fyrstasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 01.07.2021 Verneområder
Grimsmoen NR - Avslag - bygging av anneks på fritidseiendom gbnr 59/19 Folldal Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.07.2021 Verneområder
Løyve til tiltak i Reppadalen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 01.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til enkel bru med klopp, og forlengelse av frist for dispensasjon gitt i 2019 på Store Færøya og Lille Færøya i Bergsøyan landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 01.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til merking av ANO-ruter og uttak av planter for artsbestemmelse Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til endre trase på utlagt vannledning til bekk ved fritidshytte - Persfjorden - Syltefjorden lskv Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 30.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for ferdsel i Erkna og Rødholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 30.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for ferdsel i Erkna og Rødholmen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 30.06.2021 Verneområder
Dispensasjon ilandstigning på holmer med ferdselsforbud, Orrevatnet, Klepp, merking hvitkinngås Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 30.06.2021 Verneområder
Tillatelse til midlertidig kunstutstilling i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 30.06.2021 Verneområder
DNPS-DN 21-181 Delegert sak - dispensasjon - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - barmark - transport for Snøfjellstjønnvegen 517 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-180 Tillatelse til barmarkstransport til Snøfjellstjønnvegen 572 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-178 Tillatelse til merking av analyseruter og uttak av små mengder plantemateriale Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-179 Tillatelse til barmarkstransport for Snøfjellstjønnvegen 999 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Motorferdsel med helikopter i samband med filmopptak - dispensasjon Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Fjellheimen - Motorferdsel - lågtflyging i høve kalvetelling av villrein Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 29.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - omlegging av sti - Tjønnbakkvegen 257 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - søknad om å kjøre inn til Rondvassbu - Sel frivilligsentral Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 29.06.2021 Verneområder
Dispensasjonen til slått på Langlisetra/Alvstusetra for perioden 2021 – 25 Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 29.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til uttak av never til vedlikehold av tak på seterfjøs og høyløe på Langlisetra, Alvstusetra
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 29.06.2021 Verneområder
Skorbekken naturreservat - dispensasjon - skilting og vedlikehold av tursti - Fregn turlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 29.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-173 Tillatelse til helikopter transport av forsyninger til Åmotdalshytta KNT Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-174 Tillatelse og avslag til transport for Snøfjellstjønnvegen 796 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-175 Tillatelse til motorferdsel 2021 - 2022 for Snøfjellstjønnvegen 851 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-176 Tillatelse til kjøring på bar mark for Snøfjellstjønnvegen 853 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-177 Tillatelse til barmarkstransport for Snøfjellstjønnvegen 806 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-183 Avslag på søknad om barmarkstransport til hytte Trøasætervegen 990 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - tillatelse til bruk av drone Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Frydalen LVO - dispensasjon - 2021 - 2025 - snødekt mark - preparering og stikking av skiløyper - Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 28.06.2021 Verneområder
Oppsetting av flytebrygge i Gullerudtjern naturreservat, avslag Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-172 Dispensasjon motorferdsel bar mark for Snøfjellstjønnvegen 855 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til å sette opp viltkamera ved utvalgte fjellrevhi i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og Dalsida landskapsvernområde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette ut vill fisk i Nedre Stridåtjønn og Veslevatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til trening av fuglehunder i et område mellom Aursjøen og Aursjøhøe nord for Vangsåe i Dalsida landskapsvernområde 01.08.-20.08. i 2021-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i villreinjakta i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til transport av båt med snøskuter til Veslsvartdalsvatnet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2022 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stigen - drenering av vatn
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Øvste Stegen - motorferdsel - helikopter - restaurering av låni
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 25.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Dovre NP - Grimsdalen LVO - søknad om dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med skadefellingsaksjon Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - dispensasjon - nytt uthus Tverrlisætre gnr. 86 bnr. 1 fnr. 144 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - flytting av sankekve ved Buåe - Bergsgrende sankelag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Rondane NP - dispensasjon - søknad om å stelle terreng og å få gravemaskin til Rundhøbua Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av og uttak av torv for restaurering av hyttetak - Bruvoldhytta i Indre syltevika- Persfjorden - Syltefjorden lskv Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Tillatelse til forsøk ved bruk av viltkamera og utlegg pukkellaks - Skallelv i Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til dyrking av potet og bruk av jordfres på gamle jordbruksarealer i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Delvis innvilget tillatelse til benytte drone ved reklamefilm langs vei i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 25.06.2021 Verneområder
Innerdalen landskapsvernområde - Dispensasjon for motorferdsel ved skadefellingsoppdrag Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbud for ringmerking av havørn i Engelvær og Brunvær naturreservater i Steigen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 25.06.2021 Verneområder
Hogst i Hvaler prestegårdskog naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.06.2021 Verneområder
Reply to request for additional permission - RiS-ID 11237 Last ned vedtak Sysselmesteren på Svalbard 25.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - Motorferdsel - Helikopter - Hødnevollen-Kakkhalsgjerde - Skjolden bygdeservice Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Børgefjell nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Børgefjell - oppheving av gitt dispensasjon for flytting av båt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Børgefjell NP - dispensasjon for elfiske og bunndyrundersøkelser ifb. med miljørisikoanalyse ny reguleringsdemning Namsvatnet Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Tillatelse til helikoptertransport - Frakt av hyttemateriell
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om ferdsel i sjøfuglområder i Rogaland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.06.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om tillatelse til organiserte turer på sykkel i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter til kombinert vare- og persontransport Verneområdestyret for Trollheimen 24.06.2021 Verneområder
Delvis innvilget søknad om transport av felt hjort i Yddal naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 24.06.2021 Verneområder
ADM-2021-52 Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalpark - tillatelse til lavtflyging-kartlegging av jaktfalk og kongeørn-NINA Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 23.06.2021 Verneområder
Innvilget landingstillatelse med helikopter i forbindelse med å sette ut fisk i Revsvatnet i Valle kommune, SVR LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.06.2021 Verneområder
Løyve til transport med helikopter i forbindelse med frakt av material og utstyr knyttet til rivning av hytte ved Øreknuten sør øst for Svartevassmagasinet i Sirdal kommune, SVR LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 23.06.2021 Verneområder
Troms turlag, tillatelse til motorisert ferdsel- transport av ved med helikopter til Vuomahyttene, høsten 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 23.06.2021 Verneområder
Bruk av drone i Lofotodden nasjonalpark, tillatelse Last ned vedtak Lofotodden nasjonalparkstyre 23.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for lavtflyging i Steinslandsosen, Steinslandsvatnet, Lilandsvatnet, og Steinosen/Sjømyrpollen naturreservater i Hamarøy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.06.2021 Verneområder
Tillatelse til rydding av vegetasjon i Sandå og Henestangen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 23.06.2021 Verneområder
Motorferdsel i forbindelse med telling av villrein. Breheimen NP m.fl.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 22.06.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til legging av solcelleanlegg på taket av Schulzhytta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 22.06.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til fangst av insekter-sommerfugler Last ned vedtak Øvre Pasvik nasjonalparkstyre/Báhcaveaji álbmotmeahccestivra 22.06.2021 Verneområder
DNPS 21-27 Særutskrift Sak - Åmotan-Grøvudalen LVO - dispensasjon - rekonstruksjon av seterfjøs og høyløe gbnr 37_1 - Prestsetra Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-35 Tillatelse til utplassering med helikopter av basestasjoner for radiobjeller rundt Grøvudalen og Reppdalen i nasjonalparken Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-29 Drivdalen LVO - installasjon av nødstrømsaggregat ved Høgsnyta og Hestkrubben - Bane NOR Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-26 Eikesdalsvatnet LVO - skredsikring – fv. 6012 Ogåtthammaren - Møre og Romsdal fylkeskommune Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Endret tillatelse til transport med bil til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Endret tillatelse til transport med traktor, ATV og el-sykkel til Fjellægret i Knutshø landskapsvernområde i 2021-2024 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette opp tilbygg til hytte i Svanningsbotn i Dalsida landskapsvernområde Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til å taksere rype med fuglehunder i en del av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og Drivdalen, Kongsvoll og Hjerkinn landskapsvernområder 01.08.-19.08. i 2021-2022 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
DNPS 21-25 Klage fra Statsforvalteren i Trøndelag på tillatelse til barmarkstransport til Snøfjellstjønnvegen 796 Tverrfjellet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Haldorbu LVO - barmark - bil - Sælifjellet - Kvitfeten - skadefellingsforsøk - Øystre Slidre Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om utlegging av kollektorslange i Sørestrandvatnet naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 21.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Hallinggrovi - Motorferdsel - frakte drivstoff - flaumsikringstiltak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 21.06.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - Helikoptertransport til sankehytter - Nesstranda sankelag Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 21.06.2021 Verneområder
Frydalen LVO - skjøtsel - dispensasjon - motorferdsel - Øyasætre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 21.06.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - Dispensasjon til motorferdsel på barmark til og på Utstuggusætra i Jøldalen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 21.06.2021 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel, Stig Allas, reparasjon av reindriftsgjerde Havgavuoma, Øvre Dividal Nasjonalpark 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 21.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av artsprøver Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 21.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av plantevernmiddel , Øksnevadtjønn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 21.06.2021 Verneområder
Hogst i Gjølsjøen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.06.2021 Verneområder
Utbedring av Grandeløypa i Finnemarka naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.06.2021 Verneområder
Tillatelse til innsamling av sopp og andre arter i naturreservater i Ås og Nordre Follo - Norges sopp- og nyttevekstforbund Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 21.06.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av atv i forbindelse med rivning av reingjerde Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 19.06.2021 Verneområder
Løyve til bruk av drone til tilsyn og sanking av sau i Guddal i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 18.06.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med tilsyn av vannkraftanlegg, Storevann- Åseral kommune, Agder Energi Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 18.06.2021 Verneområder
Transport av lemmer til bru i Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 17.06.2021 Verneområder
Delegert sak - Motorferdsel med fly i Fulufjellet NP og Fregn NR - Dispensasjon for geofysiske målinger
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 17.06.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Stølsheimen landskapsvernområde, Alrekstølen / Vøvringen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 17.06.2021 Verneområder
Innerdalen og Trollheimen landskapsvernområder - dispensasjoner for motorferdsel med helikopter til Vollasetra og Innerdalen Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 17.06.2021 Verneområder
Tillatelse til påbygg vindfang, anneks Vuomahyttene, Troms turlag Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 17.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om filming med Drone i Øvre Dividal nasjonalpark Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 17.06.2021 Verneområder
Innvilget - disp for kjøring til Revlingen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 17.06.2021 Verneområder
Haramsøya vestside naturreservat - dispensasjon fugleregistreringar Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 17.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av insekter i Vardeheia naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 17.06.2021 Verneområder
Røykenvika fuglefredningsområde - utvidet tillatelse til montering av el-ferja - Randsfjordferja Elrond Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Verneområder
Mikkelsberget NR - dispensasjon - rydding av sti og gamle sæterveger Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 17.06.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Fleirårig løyve til snøskutertransport av saltstein - Søreide og Ryssdal beitelag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 16.06.2021 Verneområder
Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Merking av sti frå Berdalseggja til Eikeneshesten - Gloppen kommunel Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 16.06.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med traktor til brygge i Kasebukta gbnr 47/8, Vesterøy Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 16.06.2021 Verneområder
Dispensasjon omlegging tilkomststi parkering 21/45 Vigdelstranda Sola Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 16.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrifter for flere verneområder og forskrift om fredning av trua arter til innsamling av frø fra planter til bevaring i frøbankåder Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til opprettholdelse av kunstig hekkeplass for fugl i Pasvik naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 16.06.2021 Verneområder
ADM-2021-51 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av ATV og gravemaskin for forsterkning av kjøretrase - Harbakvollen seterlag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 15.06.2021 Verneområder
Tillatelse til transport med snøskuter gjennom Knutshø landskapsvernområde til bu ved Råtåsjøen i Flåman naturreservat i 2022-2025 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Restaurering og ombygging av seterhus på Skriulægeret i Storlægeret LVO, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Bruk av motorbåt på Langedalsvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 15.06.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen landskapsvernområde - Helikopterlandingar på Grøndalsstøylen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 15.06.2021 Verneområder
Ytre Hvaler nasjonalpark - 35/33 - Vikertangen ( Kystverkets mast / hus ) - tillatelse til motorferdsel - OneCo Networks AS Last ned vedtak Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Behandling av revidert trase- VA anlegg Botstangen - Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
St.Hans bål i Raet NP- supplerende til tidligere vedtak.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om mudring i Saulekilen ved 220 4- Arendal kommune- Raet Nasjonalpark Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om restaurering av brygge på 209 118 Merdø 29- Raet Nasjonalpark - Arendal kommune Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om å rive og oppføre nytt tilbygg på Botneveien 77- Raet NP- Arendal kommune Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om innleggelse av VA-anlegg Store Terneholmen - Raet Nasjonalpark og Søm LVO Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om sanking av egg Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 15.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbud for registrering av sildemåke i Støttværet naturreservat i Meløy kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift, Grudevatn naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 15.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for start og landing med helikopter i Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 15.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter i Fødalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 15.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til innsamling av insekter i Pasvik-, Store Sametti-Skjelvatnet- og Neiden- og Munkefjord naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Drægo - Hjølmo bru - motorferdsel - elsykkel Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 14.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Hjølmo - Motorferdsel - reparasjon stølshus, skjøtsel og næring Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 14.06.2021 Verneområder
Øyungen landskapsvernområde - byggetiltak - istandsetting av seterstue og tilbakeføring av tilbygg. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Londalen-Ørvilldalen landskapsvernområde - tillatelse til riving og oppføring av nytt uthus og oppføring av ny utedo til beitebruk på Bratthøvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Forddalen landskapsvernområde - tillatelse til tilbygg til seterbu ved Fordosvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Budalen landskapsvernområde - tillatelse til oppføring av tilsynsbu med uthus og inngjerding av område for beitebruk i Synnerdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 14.06.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - gitt dispensasjon til helikopterfrakt av basestasjon til Storlifjellet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 14.06.2021 Verneområder
Svar på søknad om feltarbeid ismåke NP 2021 - RiS-ID 3025 Last ned vedtak Sysselmannen på Svalbard 14.06.2021 Verneområder
Registrering av prøveflater og uttak av plantemateriale. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 11.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-163 Tillatelse - reparasjon og oppsetting av gjerde og transport med ATV - Kongsvoll botaniske fjellhage Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 11.06.2021 Verneområder
Motorferdsel til foreningshytte GJFF - avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 11.06.2021 Verneområder
Jotunheimen NP - snødekt mark og motorbåt - 2021-2025 - overvåking av store innsjøer - Gjende - NINA - NIVA - Akvaplan-niva Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen 11.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av helikopter ved landsskogstaksering - Norsk institutt for bioøkonomi Last ned vedtak Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 11.06.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen LVO - Utvida løyve til heilkopterlandingar ved bremålingshytte - SFE Produksjon AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 11.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til bruk av helikoptertransport i forbindelse med vedlikehold av driftevei for sau i Loneskaret i Åseral kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 11.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra ferdselsforbudet for ringmerking av måkeunger på Søndre Skjælholmen naturreservat, Nordre Skjælholmen naturreservat, Sundbyholmene naturreservat, Høvigskjæra fuglefredningsområde og Storskjær fuglefredningsområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til innsamling av jordprøver og plantemateriale i naturreservatene Hamrefjell og Solbergfjellet, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 11.06.2021 Verneområder
ADM-2021-50 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - barmarkskjøring inn til Harbakvollen i forbindelse med utmarksbeite 2021 - Harbakvollen seterlag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 10.06.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for å fornye gjeterhytte i Svenningskardet Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 10.06.2021 Verneområder
Sylan landskapsvernområde - gitt tillatelse til transport av traktorgraver i forbindelse med bygging av molo Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 10.06.2021 Verneområder
Gitt dispensasjon fra verneforskrift for Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde - motorferdsel i forbindelse med strandrydding - Vinge camping Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 10.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til transport med biler og bandvogn på Snøheimvegen og Gamle Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, transport med bandvogn på Gamle Snøheimvegen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og transport med helikopter til Svånålegeret i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i 2021 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.06.2021 Verneområder
Løyve til uttak av grus frå Hattebergselva til bygging av tursti i Hattebergsdalen landskapsvernområde Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 09.06.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for midlertidig oppsett av hårfeller til bjørn. Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 09.06.2021 Verneområder
Dispensasjon brenning St.Hans bål på Regestranda i Sola - Jærstrendene LVO Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 09.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen lvo - oppsetting av to stolper i forbindelse med stolpejakt - Sør-Fron kommune Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 08.06.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til foryngelseshogst på eiendom gbnr. 65/3 i Maridalen landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 08.06.2021 Verneområder
Avslag på søknad om motorisert ferdsel i Neiden- og Munkefjord naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av hest på beite i Grindøysundet naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 08.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Jostedalsbreen nasjonalpark - utvida løyve for helikoptertransport til Skåla i samband med ekstraordinære tiltak 2021 - Bergen og Hordaland turlag Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 07.06.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Lægdene og Snauasete, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Istandsetting av stølshus, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Lægdene, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Grindaflethytta, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Snauasete, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Utedo, Nærøyfjorden landskapsvernområde, stølen Åsen, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Grøfter og kummer, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Nedste Stigen, dispensasjon Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 07.06.2021 Verneområder
Innvilga søknad om landingsløyve for helikopter. Bossbustøylane 50/68. Valle kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 07.06.2021 Verneområder
Reinheimen NP - Dispensasjon for bruk av motorbåt i samband med garnfiske på Leirungsvatnet. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 06.06.2021 Verneområder
NP-2021-29 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - klage fra Skæhkere Sijte på administrativt vedtak i sak ADM-2021-38 tas til følge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-30 Skjækra landskapsvernområde - utvidelse av uthus og godkjenning av platting ved hytte Skjækervatnet 11 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-31 Skjækra landskapsvernområde - avslag - oppføring av samlekve på Nordvollen - Skjækerdalssetra - Skjækerfjella beitelag Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-34 Skjækra landskapsvernområde - riving av uthus og bygging av nytt uthus Skjækervatnet 37 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-35 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks / sikringsbu i reindrift ved sommerboplass på Hykla Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-36 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - oppføring av anneks i reindrift ved sommerboplass på Hykla Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
NP-2021-38 Skjækra landskapsvernområde - godkjenning av platting ved hytte Sottjønna 14 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 04.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-159 Tillatelse 2021 - 2022 - Bil og traktor - Transport for eier av hytte Snøfjellstjønnvegen 849, Tverrfjellet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-160 Tillatelse - 2021 - 2022 - Transport på bar mark for eier av Snøfjellstjønnvegen 844 Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.06.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-158 Tillatelse 2021 - 2022 - Bil og traktor - Transport for eier av hytte Snøfjellstjønnvegen 825, Tverrfjellet Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 04.06.2021 Verneområder
Dispensasjon - delegert vedtak - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - helikopterflyging til tilsyn med grindanlegg og tiltak mot CWD Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 04.06.2021 Verneområder
Vedlikehold av gårdsvei _ Sjødalstrandveien, Svartskog lvo og Trolldalen nr i Nordre Follo Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.06.2021 Verneområder
Tillatelse til å sette midlertidig toaletter ved Utsikten - Ekebergskråningen naturreservat, Oslo kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 04.06.2021 Verneområder
Løyve til organisert hesteriding Tinnhølen - Sandhaug, Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 04.06.2021 Verneområder
Fimreiteåsen naturreservat i Sogndal kommune – dispensasjon for terrenginngrep i samband med førebuande grunnboring for nye mastepunkt Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 04.06.2021 Verneområder
Avslag på jakt på kråke og ravn på Hornøya i Hornøya og Reinøya naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 04.06.2021 Verneområder
Bruk av motorbåt på Øvre og Nedre Revsjøen 2021-2024, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 03.06.2021 Verneområder
Avgjørelse i klagesak - søknad om kjøring med traktor for transport av husdyr
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 03.06.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Reinheimen NP - Ottadalen LVO - Einstullie NR - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2023 - barmark - uttransport av elg og hjort - Skjåk Almenning Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 03.06.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til legging av klopper ved Syndre Hoemsvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 03.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til vannledning til eksisterende fritidsbolig - Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 03.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til utvidelse av fritidsbolig og utslippsanlegg - Flekkefjord landskapsvernområde Last ned vedtak Vernområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder 03.06.2021 Verneområder
Svorkmyran naturreservat - dispensasjon til innsamling av belegg Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.06.2021 Verneområder
Gitt dispensasjon fra verneforskrift for Lundleiret fuglefredningsområde - rydding av kantskog - Steinkjer Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 03.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel med beltegående ATV i Vereknutane naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 03.06.2021 Verneområder
Løyve til gjennomføring av Dynafit Hardangerjøkulen Ultra innanfor Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 03.06.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med helikopter for transport til vedlikehald av hus i Vierdal i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 02.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter for transport av brumateriell - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 02.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr og ved - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 02.06.2021 Verneområder
JOSTICE feltaktivitet og værstasjon på Nigardsbreen Last ned vedtak Luster kommune 02.06.2021 Verneområder
Tillatelse - Femundsmarka NP - Flyging med drone - 2021 - MarketMap Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 02.06.2021 Verneområder
Endret plassering av seterhus på Nord Gaulen i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 02.06.2021 Verneområder
Oppføring av hundegård i Trillemarka-Rollagsfjell NR, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 02.06.2021 Verneområder
Forskningsaktivitet i Trillemarka-Rollagsfjell NR, NIBIO, dispensasjon Last ned vedtak Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 02.06.2021 Verneområder
Svingervann naturreservat - dispensasjon til utlegging av geocache
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 02.06.2021 Verneområder
Bruk av motorkjøretøy i Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.06.2021 Verneområder
Uthenting av sedimentkjerner i Nordre Øyeren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 02.06.2021 Verneområder
Lågendeltaet naturreservat - Tillatelse til å etablere rør for vannstands- og temperaturmåling - Lillehammer kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 02.06.2021 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - Dispensasjon frå verneforskrifta for innsamling av planter, sopp og lav for vitskapleg føremål i samband med basiskartlegging i Erdalen og Bødalen Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 01.06.2021 Verneområder
Dispensasjon frå verneforskrifta for merking av analyseruter og uttak av plantemateriale i samband med overvakingsprogrammet Arealrepresentativ overvåkning på Flatefjellet Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 01.06.2021 Verneområder
Motorferdsel etter kjøresporet Sebuhaugen-Kolhus for vedlikehold på hytte, dispensasjon Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 01.06.2021 Verneområder
Oppfølging av varsel om pålegg, motorferdsel 2/2 i Vardø - Varangerhalvøya nasjonalpark Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 01.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for transport av tyngre utstyr og ved - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 01.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av elektrisk motorbåt og innsamling av bunndyr/planter i Kjerkvatnet, Svanevatnet og Lavangsvatnet, samt utsetting av turbiditetsloggere og etablering av sedimentduk i Kjerkvatnet og Svanevatnet i Kjerkvatnet og Nautå naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 01.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for nydyrking av 7 dekar på eiendom 124/2 i Glomådeltaet landskapsvernområde i Rana kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 01.06.2021 Verneområder
Dispensasjon uttak grusmasser Revesanden 41/1 Jærstrendene LVO Klepp Last ned vedtak Statsforvalteren i Rogaland 01.06.2021 Verneområder
Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde - dispensasjon - bruk av snøskuter for transport i forbindelse med behandlingsopplegg ved psykiatrisk senter Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 01.06.2021 Verneområder
Dispensasjon til oppsett av to små værstasjoner ved hytte og hengebru i Varangerhalvøya nasjonalpark - UIT - COAT Last ned vedtak Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga Álbotmeahccestivra 31.05.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikoptertransport til Vasstøl i Vormedalsheia lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 31.05.2021 Verneområder
Svar på søknad om bruk av drone ved Kjerag i Frafjordheiane lvo Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 31.05.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med byggearbeid og seterdrift - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 31.05.2021 Verneområder
Dispensasjon for plassering av brannskap og montering av solcellepanel på Veøya - Veøy landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 31.05.2021 Verneområder
Dispensasjon til begrenset høsting av tang og tare
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 31.05.2021 Verneområder
Bymarka naturreservat - dispensasjon til kjøring med ATV på etablerte stier i forbindelse med øvelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 31.05.2021 Verneområder
Tillatelse til reetablering av flytebrygge på Ulvøya i Steinsfjorden biotopvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 31.05.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av drone i Midtfjellmosen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 31.05.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til tilbygg, garasje, uthus, gråvannsanlegg og drenering på eiendom gbnr. 69/166 i Maridalen landskapsvernområde, delvis tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 31.05.2021 Verneområder
Søknad om dispensasjon til oppsetting av grindanlegg rundt salteplasser i Hardangervidda nasjonalpark, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 31.05.2021 Verneområder
Løyve til tiltak i Vestbøstadtjørna naturreservat i Fitjar kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 31.05.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke helikopter ved tilsyn og utbedring av grinder og saltplasser - Mattilsynet Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 28.05.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til organiserte rideturer med utgangspunkt fra Synnerdalen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 28.05.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av ATV m/belter for uttransport av felt Storvilt Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til bruk av sjøfly til hytte ved Store Kvernfjellvatna Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.2021 Verneområder
Stråsjøen - Prestøyan naturreservat - gitt tillatelse til restaurering av bu i Prestøyan Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 28.05.2021 Verneområder
Reisa nasjonalpark - Innvilget dispensasjon fra verneforskriften til innsamling av insekter i forskingsøyemed Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 28.05.2021 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Ráisduottarháldi landskapsvernområde til landing med helikopter i forbindelse med kartlegging av fugleliv Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Reisa nasjonalpark/Ráisduottarháldi landskapsvernområde 28.05.2021 Verneområder
Klage fra Naturvernforbundet Arendal på tillatelser gitt Arendal seilforening- Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 28.05.2021 Verneområder
Svar - Uttak av