Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

21029 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Søknad om tillatelse til oppføring av ny utedo ved Statskog hytte Såvass i Valle kommune, SVR-LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 29.07.2021 Verneområder
Sjunkhatten nasjonalpark - dispensasjon fra verneforskrift - bruk av drone - Duokta reinbeitedistrikt Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 28.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Ålfotbreen LVO - Helikopterlanding i samband med vitskaplege undersøkingar - NTNU Last ned vedtak Verneområdestyret for Ålfotbreen landskapsvernområde 28.07.2021 Verneområder
Privat bruk av droner - Sjunkhatten nasjonalpark - avslag Last ned vedtak Midtre Nordland nasjonalparkstyre 27.07.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om vindmølle og flaggstang på Sterringen seter i Finndalen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.07.2021 Verneområder
Koltjønndalen naturreservat - tillatelse til gjennomføring av idrettsarrangement 2021 - Meråker til topps Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 27.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - dispensasjon - bruk av laus hund ved skadefellingsforsøk på jerv i delar av Nord-Fron, Sør-Fron og Stor-Elvdal kommunar Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 23.07.2021 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - bruk av traktor inn til Nedre Hyllingsvollen Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel, barmark på vintertraktorvei langs Gråsjøen fra vernegrense – Bytbekken/Vikaslettet og ned i reguleringsmagasinet Gråsjøen. Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 23.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til bruk av motorisert kjøretøy i forbindelse med uttransport av marint søppel - Jan Mayen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 23.07.2021 Verneområder
Samsjøen naturreservat - tillatelse til transport av ved og materialer snøscooter til hytte under oppføring 2022 - Svend Inge Hugås og Jorunn Hermo Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 23.07.2021 Verneområder
Frydalen LVO - dispensasjon - motorferdsel - 2021 - 2022 - barmark - gnr. 344 bnr. 16 - Frylia 56 Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om drone på Hove- Raet NP - Linni søker drømmeprinsen Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om drone ved kystseilas gjennom Raet NP- NRK Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Svar på søknad om helikopterflyging i Gjessøya- Arendal kommune -Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Søknad om helikoptertransport Merdø - Arendal Kommune - Raet NP Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 22.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for økt mønehøyde samt transport av materiell med helikopter - Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat - Narvik kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.07.2021 Verneområder
Flensmarka naturreservat - tillatelse til transport av ved og utstyr med snøscooter til utleiehytte - Røros Jeger- og Fiskerforening Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 22.07.2021 Verneområder
ADM-2021-56 - Lierne nasjonalpark - Tillatelse til bruk av beltegående kjøretøy inn til Langlihytta - Karl Dag Bore Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 21.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskriften Lomsdal - Visten nasjonalpark for bruk av elgtrekk/ATV med belter for uttransport av elg ved Gåsvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 21.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel på barmark på Jøldalsveien og opp til fritidsbolig ved Retsætra, Rennebu kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 21.07.2021 Verneområder
Løyve til motorferdsel med helikopter for transport til vedlikehald av hus i Vierdal i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
Motorferdsel med helikopter for transport til hytte i Raunsdalen i Folgefonna nasjonalpark Last ned vedtak Folgefonna nasjonalparkstyre 20.07.2021 Verneområder
AU-2021-43 - Skjækra landskapsvernområde - Søknad om godkjenning av platting ved hytte Skjellivatnet 8 i Steinkjer kommune - Jon Erik Finstad Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.07.2021 Verneområder
Bruk av drone i forbindelse med beitedyr. Breheimen nasjonalpark. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 19.07.2021 Verneområder
Delegert sak - Rondane NP - Dørålen LVO - dispensasjon - 2021 - forskningsaktivitet i forbindelse med masterprosjekt Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 16.07.2021 Verneområder
Endring av vilkår i Tillatelse til motorisert ferdsel- transport av ved til Vuomahyttene , Troms turlag 2021 av 23.06.21
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av helikopter, nødvendig transport til Dærtahyttene, Øvre Dividal nasjonalpark, høsten 2021 Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Avslag på søknad om teltslaging i Brennvika naturreservat i Steigen kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for utsett av båt og sedimentduk i Svanevatnet, samt restaurering av kantsone og motorferdsel langs Svanevatnet i Nautå naturreservat, Evenes Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for vedhogst i Østerdalen landskapsvernområde i Bodø og Saltdal kommuner Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra verneforskrift for fjellredningsøvelse med helikopter - Fugløya naturreservat - Strandå/Os landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 16.07.2021 Verneområder
Oppsetting av sykkelstolper i Søndre Jeløy landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Verneområder
Innsamling av ålegressarter i Skjæløysundet, Kråkstadfjorden og Kurefjorden naturreservater, dispensasjon Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 16.07.2021 Verneområder
Dispensasjon til å bruke båt med motor på Øvre Hellevatn Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 15.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for å bruke helikopter ved vedlikehold av Telenors mast på Finse Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Møllenhusvollen og naust ved Kroksjøen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Gruvvollen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Stormoen Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 15.07.2021 Verneområder
Blindheimsvik fuglefredingsområde - dispensasjon ringmerking Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Verneområder
Surnadal - dispensasjon for innsamling av biologisk materiale i 4 naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 15.07.2021 Verneområder
Permit to conduct Scientific Sampling in Jan Mayen Nature Reserve Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 15.07.2021 Verneområder
Løyve - delegert vedtak - Naustdal-Gjengedal LVO - helikopterlandingar i Årdalskupa Last ned vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 13.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for innsamling av materiale i Boksaspa naturreservat og Vasselen naturreservat i Tingvoll kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 13.07.2021 Verneområder
Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Ulendeltaet naturreservat til bruk av beltegående elgtrekk under elgjakta 2021 - Jule jaktlag Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 13.07.2021 Verneområder
Innsamling av brearkeologiske funn, etablering av teltleir, bruk av drone til registrering og bruk av hest eller helikopter til transport av feltutstyr. Breheimen NP. Dispensasjon. Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - Espedalen lvo - oppsetting sankekve storfe - Reinsåsen - Bødal-Olstad vest sankelag Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon - motorferdsel - kommunalt skadefellingslag - Gausdal kommune Last ned vedtak Langsua nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - søknad om metallsøk - avslag Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 12.07.2021 Verneområder
Eksport