Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

22841 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon for motorferdsel knyttet til reparasjonsarbeid på seterbygning - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 26.11.2021 Verneområder
Svar på søknad om tillatelse til motorferdsel etter verneforskriftene for Hardangervidda Nasjonalpark § 4.6.3.5
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Viken tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 26.11.2021 Verneområder
ADM-2021-77 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av ved, materialer og utstyr inn til Grunntjønnvollen Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 25.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - snødekt mark - tilsyn av seter og utkjøring av saltstein Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Delegert sak - Knutshø LVO - Flåman NR - dispensasjon - motorferdsel - 2022-2025 - kryssing av Kakella- Kakelldalen beitelag Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med drift av Klemsbu og kvisting av Klemsburunden - Hotel Finse 1222 Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 25.11.2021 Verneområder
innvilget dispensasjon til utsetting av bru over Forholtelva, Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 25.11.2021 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel for hjemtransport av sau - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.11.2021 Verneområder
Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon for motorferdsel til sporlegging av skiløypetrasé - Helgetunmarka Grunneierlag Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 25.11.2021 Verneområder
Tillatelse til bruk av el-moped på skogsbilvei i Finnemarka naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 25.11.2021 Verneområder
Eksport