Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

22631 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Melding om vedtak, hogst av fallskog Last ned vedtak Høylandet kommune 08.01.2015 Verneområder
Stråsjøen-Prestøyan naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.01.2015 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøscooter til egen hytte i Simle naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 08.01.2015 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Bjørnberga og Isteren naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.01.2015 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Fuggdalen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 08.01.2015 Verneområder
Graving og motorferdsel i Jomfruland landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 08.01.2015 Verneområder
Breheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel til felleshytte i Lundadalen Last ned vedtak Breheimen nasjonalparkstyre 07.01.2015 Verneområder
Tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med nedsettelse av piezometere og miljøbrønner i Rinnleiret naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.01.2015 Verneområder
Utplassering av fôrhekker i Skagbukta dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.01.2015 Verneområder
Riving og oppføring av nytt uthus på Roknesvollen i Øvre Forra naturreservat dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 07.01.2015 Verneområder
Eksport