Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

21029 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til motorferdsel i forbindelse med utkjøring av saltstein innenfor Hallingskarvet nasjonalpark Last ned vedtak Hallingskarvet nasjonalparkstyre 08.05.2014 Verneområder
Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til landing med helikopter på Nedbergo Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 08.05.2014 Verneområder
Innsamling av invertebrater i Færder nasjonalpark, dispensasjon Last ned vedtak Færder nasjonalparkstyre 08.05.2014 Verneområder
Sætremyrane naturreservat i Hornindal - løyve til innsamling og prøvetaking i samband med klimatiltaksprosjekt Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestland 08.05.2014 Verneområder
Xreid løp i Hardangervidda nasjonalpark- omgjøring av vilkår Last ned vedtak Miljødirektoratet 07.05.2014 Verneområder
Dispensasjon til motorferdsel i SVR i samband med trening av fuglehundar Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 07.05.2014 Verneområder
Ferdsel til fots i Midtfjellmosen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 07.05.2014 Verneområder
Tillatelse til å plassere kjentmannspost i Spålen - Katnosa naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 07.05.2014 Verneområder
Dispensasjon for oppgradering av kraftlinje i Straumen landskapsvernområde - Berlevåg kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.05.2014 Verneområder
Tillatelse til oppgradering av eksisterende 66kV linje til 132kV - Hanadalen naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 07.05.2014 Verneområder
Eksport