Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

21029 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til motorferdsel, transport av utrangert materiell brukt i reindrifta Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 12.02.2014 Verneområder
Motorferdselløyve til Yskjo - byggjeløyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.02.2014 Verneområder
Motorferdselløyve til Finnabu og Langedalen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.02.2014 Verneområder
Motorferdselløyve til Fagerli - byggjeløyve
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.02.2014 Verneområder
Motorferdselløyve til Opesjo
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.02.2014 Verneområder
Motorferdselløyve til Munkabu og Vatnasete
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 12.02.2014 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Simle, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.02.2014 Verneområder
Motorferdsel Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark transport Seisjøseteren ADM-2014-09 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 11.02.2014 Verneområder
Motorferdsel til kraftledning i Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat, Nordlandsnett AS, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 11.02.2014 Verneområder
Motorferdsel til hytte i Trollheimen landskapsvernområde, dispensasjon. Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 11.02.2014 Verneområder
Eksport