Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

21655 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Motorferdsel til Hein, Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Buskerud tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 19.03.2014 Verneområder
Motorferdsel til Øvre Hein, Hardangervidda nasjonalpark Last ned vedtak Buskerud tilsynsutvalg for Hardangervidda nasjonalpark 19.03.2014 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel for vedlikehold av turkasser i Koltjønndalen naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 19.03.2014 Verneområder
Fjerning av trær i Husebyskogen naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 19.03.2014 Verneområder
Tillatelse til oppsetting av viltkamera og motorferdsel i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 18.03.2014 Verneområder
Dispensasjon fra motorferdelsforbudet i Holmvassdalen naturreservat - Jernbaneverket og Totalprosjekt AS
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 18.03.2014 Verneområder
Innvilget utvidet dispensasjon til å bruke snøskuter til transport av materiell til Last ned vedtak Nasjonalparkstyret Ånderdalen nasjonalpark 18.03.2014 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter Siv berge og Klaus Berge Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 18.03.2014 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark for bruk av snøscooter for transport av utstyr og båt til båtplass ved Røkskaret Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 18.03.2014 Verneområder
Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til bruk av snøscooter til transport og hogst av bjørk til brensel for hytta til Bardu- jeger og fiskeforening ved Geavdnjajavri Last ned vedtak Rohkunborri nasjonalparkstyre 18.03.2014 Verneområder
Eksport