Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

22631 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Løyve til transport av saltstein Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 03.04.2020 Verneområder
Innvilga søknad om bruk av snøscooter i verneområdet SVR. Pytten og Austre Kvihei beitelag. Bygland kommune. Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 03.04.2020 Verneområder
Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde - tillatelse til motorferdsel- snøscooter Stenvolden - Hyllingsdalsveien Last ned vedtak Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen 03.04.2020 Verneområder
Dispensasjon for tilretteleggingstiltak Helgetunmarka - Trollheimen landskapsvernområde, Rindal kommune Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 03.04.2020 Verneområder
Søknad om tillatelse til (1) mylling i bekkeinntak i Jøla og kanaler i Bekkdalsbekkene i Trollheimen LVO Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 03.04.2020 Verneområder
Dispensasjon fra vernereglene mht. tiltak for taksvaler på Renndølsetra. Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 03.04.2020 Verneområder
avslag på kjøring til Revlingsjøene Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.04.2020 Verneområder
Innvilget 1 tur kjøring Langmyrbua - Statskog Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.04.2020 Verneområder
Innvilget 2 turer til Grøtådalen - J I Løvseth Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 03.04.2020 Verneområder
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 03.04.2020 Verneområder
Eksport