Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

21029 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Delegert sak- Hemmeldalen NR-Dispensasjon-Motorferdsel barmark 2019-2022-felt elg og hjort - KrokenJaklag Øvre Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 25.09.2019 Verneområder
Motorferdselløyve til Hansbulægeret, Nedsta Krokavatnet, Raudåni, Belebu, Litlosvatnetn, Persbu, Bjørnavassbu, Tuvevatna, Holmavatn, Ambjørgsvatn, Midtra Grøndalsvatnet
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 25.09.2019 Verneområder
Dispensasjon til bruk av elgtrekk og helikopter for utfrakt av felt elg fra Sanddøldalen naturreservat Lierne Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 25.09.2019 Verneområder
Hynna naturreservat - Dispensasjon for motorferdsel - Avslag på søknad om hogst med etterfølgende bortkjøring av ved - Gbnr. 238/1/374 ved Hornsjøen Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 25.09.2019 Verneområder
Avgjørelse i klagesak-søknad om motorferdsel i forbindelse med fellefangst i Eldåa naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 24.09.2019 Verneområder
Tillatelse til oppføring av tilbygg på uthus på fritidseiendom Storbekkdalen 108, Os kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 24.09.2019 Verneområder
Fulufjellet nasjonalpark - dispensasjon for motorisert uttransport av felt elg - jaktlaget Linnes Øst Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet 24.09.2019 Verneområder
Reinheimen NP - Oppføring av do og lager ved hytte ved Råkåvatnet. Avslag. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.09.2019 Verneområder
Ottadalen LVO - Restaurering av steinbu ved Jøingstjønne. Dispensasjon. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Reinheimen 24.09.2019 Verneområder
Løyve til bruk av snøskuter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 24.09.2019 Verneområder
Eksport