Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

23043 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
ADM-2022-07 Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark - bruk av snøscooter for transport av utstyr til egen hytte Høgsetetjønna 1 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 14.01.2022 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til hytte i Bjugnan - Trollheimen landskapsvernområde Last ned vedtak Verneområdestyret for Trollheimen 14.01.2022 Verneområder
Søknad om dispensasjon til å rive eksisterende og oppføre ny bolig på eiendom gbnr. 87/284 i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde, tillatelse Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.01.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøscooter i Langåsen naturreservat for frakt av materialer og forsyninger Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.01.2022 Verneområder
Tillatelse til restaurering av våtmarksområder i Storøykilen naturreservat i Bærum kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 14.01.2022 Verneområder
Dispensasjon til bruk av snøskuter i Børselvdalen naturreservat i forbindelse med vannprøvetaking i Børselva Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 14.01.2022 Verneområder
Dipsensasjon motorferdsel snødekt mark kvisting av skiløyper Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 13.01.2022 Verneområder
Sølen landskapsvernområde - dispensasjon for oppkjøring av skiløyper 2022-2026 Last ned vedtak Verneområdestyret for Sølen landskapsvernområde 13.01.2022 Verneområder
Ulvåkjølen naturreservat - Dispensasjon - uttransport av søppel med snøskuter fra restaurert koie i Ulvåkjølen naturreservat Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 13.01.2022 Verneområder
Tillatelse til bruk av snøskuter i Torskefjorddalen naturreservat for transport av bagasje og utstyr samt byggematerialer Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 13.01.2022 Verneområder
Eksport