Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

22631 Resultater

  • Tema: Verneområder
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon for riving av gammel hytte og oppføring av ny tømmerkoie på gnr./bnr. 18/6, samt tillatelse til transport på frossen mark i Murefjellet naturreservat i Nome kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 08.09.2015 Verneområder
Endret vedtak etter klage - tillatelse til arkeologisk feltarbeid i Mølen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 16.09.2015 Verneområder
Tillatelse til marinarkeologisk undersøkelse i Mølen
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 03.09.2015 Verneområder
Biologiske undersøkelser i Skrim og Sauheradfjella naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 16.09.2015 Verneområder
Tillatelse til arrangement Bølgefestivalen 09.10.2015 - 11.10.2015 i en Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 14.09.2015 Verneområder
Trefelling i Røsskleiva naturreservat, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 23.03.2016 Verneområder
Tillatelse til felling av villreinkalver på Hardangervidda våren 2016. Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 17.03.2016 Verneområder
Motorferdsel på veg i Jomfruland landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 30.03.2016 Verneområder
Tillatelse til å gjennomføre deler av terrengløpet Svanstul Fjelløp etter etablert tursti i Skrim og Sauheradfjella naturreservat i 2016 - dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 01.03.2016 Verneområder
Trefelling i Risøya plantefredningsområde, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 09.03.2016 Verneområder
Eksport