Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

1817 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Utfall: Tillatelse
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 16.04.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Porsanger kommune Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 15.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.06.2021-15.2.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 13.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2021-15.2.2022 Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 13.04.2021 Rovvilt
Forlengelse av tillatelse til skadefelling av en gaupe i Låarte sijte / Luru reinbeitedistrikt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 25.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 24.03.2021 Rovvilt
Utvidelse av område for skadefelling av gaupe - Saltdal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 22.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse - gaupe - Saltdal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 18.03.2021 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på ei gaupe i deler av Namsos og Overhalla kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 18.03.2021 Rovvilt
Eksport