Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

225 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Myndighetstype: Rovviltnemd
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5, 2021-2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 16.04.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 24.03.2021 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 18.03.2021 Rovvilt
Områder for kvotejakt på gaupe og fordeling av kvoten mellom områder Last ned vedtak Rovviltnemnd 8 21.01.2021 Rovvilt
Tilleggskvote - lisensfelling av jerv i region 7 - Nordland
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Vedtak om fordeling av kvote for jakt på gaupe - Nordland Last ned vedtak Rovviltnemnd 7 11.01.2021 Rovvilt
Vedtak kvotefri gaupejakt i region 1 i 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 16.11.2020 Rovvilt
Kvote for jakt på gaupe - region 2 - 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 12.11.2020 Rovvilt
Rovviltnemnd i region 3- vedtak om kvotejakt på gaupe 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 04.11.2020 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i region 6 Midt Norge 2021
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 29.10.2020 Rovvilt
Eksport