Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

261 Resultater

  • Tema: Rovvilt
  • Myndighetstype: Rovviltnemd
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak om betinget skadefellingskvote på jerv region 6 2021/2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 09.12.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotefri jakt på gaupe i region 1 i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 1 06.12.2021 Rovvilt
Vedtak om kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 Sør-Norge i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 2 18.11.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltsregion 6 Midt-Norge i 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 27.10.2021 Rovvilt
Vedtak om kvote og jaktområder for kvotejakt på gaupe i region 3 2022 Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 21.10.2021 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemndene i region 4 og 5 08.10.2021 Rovvilt
07/21 Lisensjakt jerv Last ned vedtak Rovviltnemnd 4 09.09.2021 Rovvilt
Vedtak kvote lisensfelling av ulv 2021/2022 - region 6 Midt Norge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 31.08.2021 Rovvilt
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen sesongen 2021-2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 5 26.08.2021 Rovvilt
Rovviltnemnda i region 3- vedtak om kvote for lisensfelling av ulv i Oppland i 2021/2022
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 3 20.08.2021 Rovvilt
Eksport