Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

2326 Resultater

  • Tema: Rovvilt
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om fellingstillatelse på jerv i Stor-Elvdal kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.08.2016 Rovvilt
Ny iverksettelse av skadefelling jerv - anmodning om tidlig sanking
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 13.08.2016 Rovvilt
Kvote for betinget skadefelling av brunbjørn i region 5, 6, 7, 8 - utvidelse av kvote
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 12.08.2016 Rovvilt
Kort stans i skadefellingstillatelse for 1 bjørn Selbu, Midtre Gauldal og Holtålen 12082016
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 12.08.2016 Rovvilt
Løyve til skadefelling av jerv i del av Sunndal kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal 11.08.2016 Rovvilt
Utvidelse av skadefellingstillatelse på ulv i deler av Rendalen, Tynset og Tolga kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 11.08.2016 Rovvilt
Avgjørelse av klage på avslag på søknad om felling av bjørn i Grong og Høylandet kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 10.08.2016 Rovvilt
Skadefellingstillatelse på en ulv i kommunene Eidsvoll øst for Mjøsa og Vorma, Nes nord for Glomma, Nord-Odal, Stange og Våler og Åsnes vest for Glomma Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 10.08.2016 Rovvilt
Tillatelse til skadefelling av bjørn i Stor-Elvdal vest for Glomma nord for Atna Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 10.08.2016 Rovvilt
Avgjørelse i klagesak - skadefellingstillatelse på gaupe i Lyngen kommune og i deler av Tromsø og Storfjord kommuner Last ned vedtak Miljødirektoratet 09.08.2016 Rovvilt
Eksport