Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

17 Resultater

  • Tema: Utvalgte naturtyper
  • Tiltak: Samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til bygging av jordkabler på Stangeberget
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 20.11.2020 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til ny kraftledning fra Ølen til Bratthammar Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 16.06.2020 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av planendring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 24.06.2019 Utvalgte naturtyper
Konsesjon til 132 kV kraftledning Gilja-Seldal Norges vassdrags- og energidirektorat 11.01.2019 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av planendring, Vardafjellet vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 26.11.2018 Utvalgte naturtyper
Trolldalen, Kråkerøy Innvilgelse av dispensasjon Godkjent søknad om vann og avløpsledninger og pumpehus Last ned vedtak Fredrikstad kommune 20.11.2018 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA og detaljplan, Vardafjellet vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 15.02.2018 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA- og detaljplan
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 16.11.2017 Utvalgte naturtyper
Trolldalen, Kråkerøy Søknad om etablering av fortau Last ned vedtak Fredrikstad kommune 12.10.2017 Utvalgte naturtyper
Gamåga kraftverk Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 28.06.2017 Utvalgte naturtyper
Gang- og sykkelveg langs fv156 Torvet-Fjordvangen - vedtak av planendring Last ned vedtak Nesodden kommune 07.09.2016 Utvalgte naturtyper
Miljø-, transport- og anleggsplan for ny 420 kV kraftledning Snilldal-Surna Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 30.05.2016 Utvalgte naturtyper
236/1 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 01.03.2016 Utvalgte naturtyper
Søknad om bygging av traktorveg på Frøyen Øvre Felleseige Last ned vedtak Bremanger kommune 25.08.2015 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan hul eik Skjoldvegen Bergen kommune Last ned vedtak Bergen kommune 24.06.2015 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon for Okla vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Olje- og energidepartementet 12.06.2015 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon for Vardafjellet vindkraftverk Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 18.12.2014 Utvalgte naturtyper
Eksport