Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

155 Resultater

  • Tema: Utvalgte naturtyper
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Felling av hul eik Last ned vedtak Bærum kommune 02.08.2022 Utvalgte naturtyper
Eiendom 112/533/0 - Skolebakken 12 - Felling av tre på kommunal eiendom 112/86/0 Last ned vedtak Fredrikstad kommune 21.07.2022 Utvalgte naturtyper
Dispensasjon og rammetillatelse - Utvidelse av forsamlingssal - Solbuktaveien 33 - Eiendom 62/168 Last ned vedtak Fredrikstad kommune 22.06.2022 Utvalgte naturtyper
Svar på søknad om motorisert ferdsel i utmark - Alvanuten - Bygging av dagsturhytte Last ned vedtak Tysvær kommune 20.06.2022 Utvalgte naturtyper
Vedtak om tiltak - Dispensasjon - Dagsturhytte - gnr. 72 bnr. 4 Last ned vedtak Tysvær kommune 14.06.2022 Utvalgte naturtyper
To dispensasjoner utenfor byggesak - oppføring av omsorgsboliger Last ned vedtak Vestby kommune 26.04.2022 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til nydyrking av ca. 7 daa på 30/48, Midthassel Last ned vedtak Farsund kommune 09.03.2022 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til nydyrking av del av omsøkt areal på 30/49, Midthassel Last ned vedtak Farsund kommune 08.03.2022 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan for Sognsveien 102 Last ned vedtak Oslo kommune 24.11.2021 Utvalgte naturtyper
78/3 Tilbakemelding - meldeplikt for tiltak i utvalgt naturtype - slåttemark Last ned vedtak Malvik kommune 08.06.2021 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA, bygging av jordkabler på Stangeberget
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 08.03.2021 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til bygging av jordkabler på Stangeberget
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 20.11.2020 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av skjøtselsplan for kystlynghei
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 24.07.2020 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til ny kraftledning fra Ølen til Bratthammar Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 16.06.2020 Utvalgte naturtyper
Felling av hul eik Larvik kommune - omgjøring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 23.04.2020 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til felling av eik Last ned vedtak Kristiansand kommune 21.04.2020 Utvalgte naturtyper
Eg - 150/1768 - beredskapsvei - Rammetillatelse Last ned vedtak Kristiansand kommune 31.03.2020 Utvalgte naturtyper
Klage på byggesak - Sandefjord - 422/204 Frederik Stangs gate 22 – dispensasjon - leilighetsbygg med tretten boenheter
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 26.03.2020 Utvalgte naturtyper
Radiumhospitalet S-5075 Last ned vedtak Oslo kommune 26.02.2020 Utvalgte naturtyper
Vedtak om dispensaasjon etter kulturminneloven § 19 - ID 97164 - Karljohansvern - Østøya - gbnr 124/1 - Horten kommune - Hugging av eik i veibane Last ned vedtak Vestfold og Telemark fylkeskommune 12.02.2020 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til uttak av vann fra Vikerauntjønna til snøproduksjon. Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 04.02.2020 Utvalgte naturtyper
Gbnr 422/204 - Frederik Stangs gate 22 - Felling av eik - 1. gangsvedtak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Sandefjord kommune 22.01.2020 Utvalgte naturtyper
Bekkefaret - Detaljregulering - bruk og vern av vassdrag - S-5062 Last ned vedtak Oslo kommune 18.12.2019 Utvalgte naturtyper
Saksutskrift - Reguleringsplan Vikan havn Smøla Last ned vedtak Smøla kommune 22.10.2019 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon Lyse-Fagrafjell Norges vassdrags- og energidirektorat 20.09.2019 Utvalgte naturtyper
Saksutskrift - Solhøy omsorgsboliger
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Vestby kommune 23.08.2019 Utvalgte naturtyper
Fylkesmannens vedtak i klagesak - Vestby kommune - -Detaljregulering for Solhøy omsorgsbolig
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 20.08.2019 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av planendring
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 24.06.2019 Utvalgte naturtyper
Felling av hul eik Larvik kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Larvik kommune 04.06.2019 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan felle hul eik Risenga- Asker kommune, tillatelse Last ned vedtak Asker kommune 09.04.2019 Utvalgte naturtyper
Svar - Dispensasjonssøknad for maskinell aktivitet over slåttemark gnr/bnr. 129/348 m.fl. Last ned vedtak Nordre Follo kommune 14.03.2019 Utvalgte naturtyper
Detaljregulering for Lunde barneskole Last ned vedtak Skien kommune 07.03.2019 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til fradeling av hyttetomt ved Kalksjø Last ned vedtak Sørreisa kommune 31.01.2019 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til fradeling av hyttetomt ved kalksjø Last ned vedtak Sørreisa kommune 25.01.2019 Utvalgte naturtyper
Konsesjon til 132 kV kraftledning Gilja-Seldal Norges vassdrags- og energidirektorat 11.01.2019 Utvalgte naturtyper
Endret tillatelse til nydyrking i Marka, gnr 28 Vesthassel og gnr 29 Østhassel Last ned vedtak Farsund kommune 28.12.2018 Utvalgte naturtyper
Detaljregulering for Brekkeparken Last ned vedtak Skien kommune 13.12.2018 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av planendring, Vardafjellet vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 26.11.2018 Utvalgte naturtyper
Trolldalen, Kråkerøy Innvilgelse av dispensasjon Godkjent søknad om vann og avløpsledninger og pumpehus Last ned vedtak Fredrikstad kommune 20.11.2018 Utvalgte naturtyper
Vedtak: Reguleringsplan hul eik Sandefjord kommune Last ned vedtak Sandefjord kommune 22.08.2018 Utvalgte naturtyper
Fylkesmannens behandling av klage
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Agder 09.07.2018 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon for Måkaknuten vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 04.05.2018 Utvalgte naturtyper
Detaljregulering for Tømmerkaia Last ned vedtak Skien kommune 03.05.2018 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA- og detaljplan
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 18.04.2018 Utvalgte naturtyper
Detaljregulering Eikeli vest Last ned vedtak Nordre Follo kommune 21.03.2018 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA og detaljplan, Vardafjellet vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 15.02.2018 Utvalgte naturtyper
Søknad om motorferdsel på barmark Last ned vedtak Sørreisa kommune 22.01.2018 Utvalgte naturtyper
Transport slåttemark Rindal kommune Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 05.01.2018 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA- og detaljplan
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 20.12.2017 Utvalgte naturtyper
Detlajgreulering for Fuhr NB1, Vinkjelleren
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Grimstad kommune 11.12.2017 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA- og detaljplan
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 16.11.2017 Utvalgte naturtyper
Trolldalen, Kråkerøy Søknad om etablering av fortau Last ned vedtak Fredrikstad kommune 12.10.2017 Utvalgte naturtyper
Seljedalselva og Bleidalselva kraftverk - avslag Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 04.07.2017 Utvalgte naturtyper
Gamåga kraftverk Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 28.06.2017 Utvalgte naturtyper
Røedsåsen naturreservat- tillatelse til å årrangere tretoppløpet 2017 Last ned vedtak Moss kommune 22.05.2017 Utvalgte naturtyper
Horten kommune Lystlunden nord detaljregulering Last ned vedtak Kommunal- og moderniseringsdepartementet 08.03.2017 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon for Bjerkreim vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 02.11.2016 Utvalgte naturtyper
18/1 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 21.09.2016 Utvalgte naturtyper
238/2 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 21.09.2016 Utvalgte naturtyper
Gang- og sykkelveg langs fv156 Torvet-Fjordvangen - vedtak av planendring Last ned vedtak Nesodden kommune 07.09.2016 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan hule eiker Oslo kommune Last ned vedtak Oslo kommune 22.06.2016 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan hule eiker Oslo kommune Last ned vedtak Oslo kommune 22.06.2016 Utvalgte naturtyper
Detaljregulering S-4906 Løren skole Last ned vedtak Oslo kommune 22.06.2016 Utvalgte naturtyper
Småkraftverk Slåttemark Bremanger kommune, tillatelse Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 15.06.2016 Utvalgte naturtyper
Miljø-, transport- og anleggsplan for ny 420 kV kraftledning Snilldal-Surna Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 30.05.2016 Utvalgte naturtyper
127/1 i Jevnaker - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 24.05.2016 Utvalgte naturtyper
126/1 i Jevnaker - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 24.05.2016 Utvalgte naturtyper
114/1 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 20.04.2016 Utvalgte naturtyper
135/1 i Jevnaker - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 12.04.2016 Utvalgte naturtyper
Utbygging hule eiker Bergen kommune Last ned vedtak Bergen kommune 16.03.2016 Utvalgte naturtyper
45/20i Lunner - Godkjenning av plan for nydyrking Last ned vedtak Lunner kommune 08.03.2016 Utvalgte naturtyper
93/1 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 08.03.2016 Utvalgte naturtyper
266/1 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 08.03.2016 Utvalgte naturtyper
179/1 i Gran - Søknad om nydyrking - administrativt vedtak Last ned vedtak Gran kommune 08.03.2016 Utvalgte naturtyper
3/1 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 04.03.2016 Utvalgte naturtyper
273/3 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 04.03.2016 Utvalgte naturtyper
236/1 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 01.03.2016 Utvalgte naturtyper
288/17 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 01.03.2016 Utvalgte naturtyper
186/1 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 24.02.2016 Utvalgte naturtyper
62/1 I Lunner- Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 08.02.2016 Utvalgte naturtyper
164/1 i Jevnaker - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 04.02.2016 Utvalgte naturtyper
54/7 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 29.01.2016 Utvalgte naturtyper
Utbygging lokalitet med hul eik Bergen kommune Last ned vedtak Bergen kommune 19.01.2016 Utvalgte naturtyper
38/2 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 04.01.2016 Utvalgte naturtyper
38/15 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 04.01.2016 Utvalgte naturtyper
14/1 - Søknad om nydyrking Heier Last ned vedtak Lunner kommune 26.11.2015 Utvalgte naturtyper
55/1 i Lunner - Svar på melding om hogst i nedslagsfelt til kalksjo Last ned vedtak Lunner kommune 22.10.2015 Utvalgte naturtyper
37/1 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 07.10.2015 Utvalgte naturtyper
Godkjent søknad om å bygge 490 meter landbruksveg Last ned vedtak Gjesdal kommune 04.09.2015 Utvalgte naturtyper
Godkjent søknad om å bygge 300 meter landbruksveg, Gjesdal i Gjesdal kommune Last ned vedtak Gjesdal kommune 04.09.2015 Utvalgte naturtyper
Søknad om bygging av traktorveg på Frøyen Øvre Felleseige Last ned vedtak Bremanger kommune 25.08.2015 Utvalgte naturtyper
55/1 Melding om delegert vedtak - søknad om opprensking i bekk Last ned vedtak Lunner kommune 30.06.2015 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan hul eik Skjoldvegen Bergen kommune Last ned vedtak Bergen kommune 24.06.2015 Utvalgte naturtyper
Reguleringsplan for del av Borgegrenda Last ned vedtak Skien kommune 18.06.2015 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon for Okla vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Olje- og energidepartementet 12.06.2015 Utvalgte naturtyper
94/1 i Lunner - Svar på melding om hogst i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 30.04.2015 Utvalgte naturtyper
14/1 i Lunner - Svar på melding om hogst i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 29.04.2015 Utvalgte naturtyper
229/9 i Gran - Svar på melding om hogst i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 29.04.2015 Utvalgte naturtyper
167/1 i Gran - Svar på melding om hogst i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 29.04.2015 Utvalgte naturtyper
226/2 i Gran - Svar på melding om hogst i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 23.04.2015 Utvalgte naturtyper
Søknad om bruk av snøskuter seterveg Aunan-Dalsetran-Skeisetran-Ulvensetran - Kvam Historielag Last ned vedtak Steinkjer kommune 17.03.2015 Utvalgte naturtyper
228/2 i Gran - Svar på melding om hogst i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 16.03.2015 Utvalgte naturtyper
50/1 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 20.02.2015 Utvalgte naturtyper
91/1 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 20.02.2015 Utvalgte naturtyper
54/8 i Lunner - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 19.02.2015 Utvalgte naturtyper
181/1 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 23.12.2014 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon for Vardafjellet vindkraftverk Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 18.12.2014 Utvalgte naturtyper
187/1 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 02.12.2014 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til oppgradering av eksisterende kraftledning ved slåttemarkslokaliteter i Lærdal kommune Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 17.11.2014 Utvalgte naturtyper
32/1 og 5 i Gran - Svar på melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 04.11.2014 Utvalgte naturtyper
Gbnr 142/1 Even Dispen- Landbruksveg Last ned vedtak Stryn kommune 29.10.2014 Utvalgte naturtyper
91/2 i Lunner – Godkjenning etter Gjødselvareforskriften Last ned vedtak Lunner kommune 20.10.2014 Utvalgte naturtyper
133/1 i Gran - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfelt til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 09.10.2014 Utvalgte naturtyper
155/7 i Gran - Søknad om godkjenning etter Gjødselvareforskriften §20 Last ned vedtak Gran kommune 21.08.2014 Utvalgte naturtyper
92/1 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 12.08.2014 Utvalgte naturtyper
Bygging av avløpsanlegg ved slåttemark Hol kommune Last ned vedtak Hol kommune 16.07.2014 Utvalgte naturtyper
22/1 i Lunner - Melding om jordbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 25.06.2014 Utvalgte naturtyper
10/4 i Lunner - Melding om jordbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 24.06.2014 Utvalgte naturtyper
56/1 i Lunner - Melding om jordbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 24.06.2014 Utvalgte naturtyper
229/8 i Gran - Søknad om godkjenning av 5-årig gjødselplan Last ned vedtak Gran kommune 24.06.2014 Utvalgte naturtyper
56/1 i Lunner - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Last ned vedtak Lunner kommune 20.06.2014 Utvalgte naturtyper
165/1 i Jevnaker - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 12.06.2014 Utvalgte naturtyper
158/3 Godkjent meldepliktige tiltak
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Gran kommune 19.05.2014 Utvalgte naturtyper
60/38 Tillatelse til fradeling av ca 1,5 daa til forretningsformål Last ned vedtak Lunner kommune 08.05.2014 Utvalgte naturtyper
17/2 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 28.04.2014 Utvalgte naturtyper
39/1 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 25.04.2014 Utvalgte naturtyper
Kongsgård Alle 20 - avslag på søknad om felling av eiketre som er omfattet av Last ned vedtak Kristiansand kommune 14.04.2014 Utvalgte naturtyper
123/1 i Jevnaker - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 07.04.2014 Utvalgte naturtyper
271/11 i Gran - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 24.03.2014 Utvalgte naturtyper
239/1 i Gran - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 24.03.2014 Utvalgte naturtyper
123/1 i Jevnaker - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 20.03.2014 Utvalgte naturtyper
36/5 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 20.03.2014 Utvalgte naturtyper
62/1 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 20.03.2014 Utvalgte naturtyper
272/2 i Gran - Melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 07.03.2014 Utvalgte naturtyper
158/3 i Gran - Miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Gran kommune 26.02.2014 Utvalgte naturtyper
56/1 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 21.02.2014 Utvalgte naturtyper
229/4 og 7 i Gran - Melding om skogbrukstiltak i nedslagsfeltet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 21.02.2014 Utvalgte naturtyper
116/1 i Gran - Melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Gran kommune 20.02.2014 Utvalgte naturtyper
1/2 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 17.02.2014 Utvalgte naturtyper
3/7 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 17.02.2014 Utvalgte naturtyper
1/1 i Lunner - Melding om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 17.02.2014 Utvalgte naturtyper
247/8 i Gran - Godkjent miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 11.02.2014 Utvalgte naturtyper
161/4 - Godkjent miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 10.02.2014 Utvalgte naturtyper
160/2 i Gran - Godkjent miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 10.02.2014 Utvalgte naturtyper
53/1 i Gran - Godkjent miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 10.02.2014 Utvalgte naturtyper
109/4 i Gran - Godkjent miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 10.02.2014 Utvalgte naturtyper
140/3 i Jevnaker - Vedtak om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Jevnaker kommune 07.02.2014 Utvalgte naturtyper
22/14 i Lunner - Vedtak om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 07.02.2014 Utvalgte naturtyper
8/3 i Lunner - Vedtak om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 07.02.2014 Utvalgte naturtyper
12/1 i Lunner - Vedtak om skogbrukstiltak i nedbørsområdet til kalksjø Last ned vedtak Lunner kommune 07.02.2014 Utvalgte naturtyper
173/1 i Gran - Miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 21.01.2014 Utvalgte naturtyper
158/2 i Gran - Miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 20.01.2014 Utvalgte naturtyper
156/1 - Miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 20.01.2014 Utvalgte naturtyper
177/1 i Gran - Miljøplan - Meldepliktige jordbrukstiltak i utvalgt naturtype Last ned vedtak Gran kommune 20.01.2014 Utvalgte naturtyper
Reguleringsendring Strømdal gård Last ned vedtak Skien kommune 26.11.2013 Utvalgte naturtyper
Eksport