Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

155 Resultater

  • Tema: Utvalgte naturtyper
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Horten kommune Lystlunden nord detaljregulering Last ned vedtak Kommunal- og moderniseringsdepartementet 08.03.2017 Utvalgte naturtyper
Småkraftverk Slåttemark Bremanger kommune, tillatelse Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 15.06.2016 Utvalgte naturtyper
Gamåga kraftverk Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 28.06.2017 Utvalgte naturtyper
Seljedalselva og Bleidalselva kraftverk - avslag Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 04.07.2017 Utvalgte naturtyper
Transport slåttemark Rindal kommune Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 05.01.2018 Utvalgte naturtyper
Konsesjon til 132 kV kraftledning Gilja-Seldal Norges vassdrags- og energidirektorat 11.01.2019 Utvalgte naturtyper
Tillatelse til uttak av vann fra Vikerauntjønna til snøproduksjon. Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 04.02.2020 Utvalgte naturtyper
Anleggskonsesjon for Vardafjellet vindkraftverk Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 18.12.2014 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av planendring, Vardafjellet vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 26.11.2018 Utvalgte naturtyper
Godkjenning av MTA og detaljplan, Vardafjellet vindkraftverk
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat 15.02.2018 Utvalgte naturtyper
Eksport