Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

51 Resultater

  • Tema: Artsfredning
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Dispensasjon til inngrep i myrsildrelokalitet Last ned vedtak Miljødirektoratet 31.10.2013 Artsfredning
Dispensasjon til inngrep i lokalitet med mjukt havfruegras Last ned vedtak Miljødirektoratet 13.05.2013 Artsfredning
Avgjørelse klagesak - fredning misteltein Moss kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 25.03.2015 Artsfredning
Tillatelse til fangst og innsamling av lakrismjeltblåvinge i 2014 Last ned vedtak Miljødirektoratet 15.05.2014 Artsfredning
Vedtak om dispensajon til flytting av purpurmarihand E39 Stavanger Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.02.2015 Artsfredning
Tillatelse til fangst og innsamling fredete arter 2015-2019 Last ned vedtak Miljødirektoratet 27.03.2015 Artsfredning
Svar på søknad om dispensasjon til innsamling av fredet art myrsildre (Saxifraga hirculus) Last ned vedtak Miljødirektoratet 10.10.2017 Artsfredning
Flytting av tre med misteltein i Hurum kommune, dispensasjon Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 28.01.2015 Artsfredning
Felling av tre med misteltein i Hurum kommune, dispensasjon Last ned vedtak Klima- og miljødepartementet 13.03.2015 Artsfredning
Felling av tre med misteltein Moss kommune, avslag
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 29.09.2014 Artsfredning
Eksport