Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

14 Resultater

  • Vedtak unntattoffentlighet
  • Tiltaksstatus: Omgjort
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak i forbindelse med ekstra dispensasjon skuterkjøring i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Statsforvalteren i Nordland 25.02.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon til bruk av ATV til egen hytte i Lyngsalpan landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 07.09.2020 Verneområder
Motorferdsel til seter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Trollheimen 05.06.2019 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - stadfesting av vedtak - avslag på søknad om flyging med drone i samband med tv-produksjon 2019 - Nordisk Film og TV AS
Flere vedtak på samme sak
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 12.04.2019 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - avslag på søknad om flyging med drone i samband med tv-produksjon 2019 - Nordisk Film og TV AS
Flere vedtak på samme sak
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 04.03.2019 Verneområder
Omgjøring av vedtak om ny løypetrase i Trillemarka-Rollagsfjell NR
Flere vedtak på samme sak
Forvaltningsstyret for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat 20.02.2019 Verneområder
Dispensasjon for bruk av snøskuter til privat hytte Midtre Nordland nasjonalparkstyre 07.02.2019 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Kallarsvollen
Flere vedtak på samme sak
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 26.02.2018 Verneområder
Eksport