Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

94 Resultater

  • Vedtak unntattoffentlighet
  • Stedfestet med kommune/område
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Vedtak i klagesak om kjøring med traktor til Hellehalsen i Hardangervidda nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 22.10.2021 Verneområder
Vedtak i klagesak om bruk av ATV i Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid Suodjemeahcci
Flere vedtak på samme sak
Miljødirektoratet 06.10.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon- Langsua NP - drone - filmopptak til villmarkserie - Nordisk Film TV Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter til kombinert vare- og persontransport Verneområdestyret for Trollheimen 24.06.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - avslag på søknad om dispensasjon for motorferdsel til Hiåsjøen. Nasjonalparkstyret for Forollhogna 19.05.2021 Verneområder
Avslag - Femundsmarka NP - søknad om transport av funksjonshemmet - 2021-2023 Nasjonalparkstyret for Femundsmarka nasjonalpark, Gutulia nasjonalpark, Femundslia landskapsvernområde og Langtjønna landskapsvernområde 16.03.2021 Verneområder
Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Rohkunborri nasjonalpark til motorferdsel med snøskuter til transport av utstyr i forbindelse med isfiske på Geavdnjajávri. Rohkunborri nasjonalparkstyre 09.03.2021 Verneområder
Dispensasjon - Delegert vedtak - Bleia-Storebotnen landskapsvernområde - drone Nærøyfjorden verneområdestyre 04.03.2021 Verneområder
Klage tatt til følge - innvilget dispensasjon til bruk av ATV, Elvevolldalen
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 04.03.2021 Verneområder
Eksport