Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

414 Resultater

  • Vedtak unntattoffentlighet
  • Vedtakstype: Enkeltvedtak førsteinstans
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Nekmyrene NR - dispensasjon - snøskutertransport til hytte ved Søre Speksjøen Statsforvalteren i Innlandet 07.01.2022 Verneområder
Avslag på søknad om oppføring av minnesmerke - Innerdalen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 05.01.2022 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - gitt tillatelse til transport med snøscooter til Liavollen 2021-25 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 21.12.2021 Verneområder
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Stråsjøen - Prestøyan naturreservat - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Høystakken - gbnr 89/24 Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan 16.12.2021 Verneområder
Dispensasjon for persontransport til hytte - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 10.12.2021 Verneområder
Dispensasjon for motorferdsel til seter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde Verneområdestyret for Trollheimen 23.11.2021 Verneområder
ADM-2021-74 Arvasslia naturreservat - avslag på søknad om bruk av snøscootere til Langvatnet for isfiske Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 17.11.2021 Verneområder
Delegert vedtak - Dispensasjon- Langsua NP - drone - filmopptak til villmarkserie - Nordisk Film TV Langsua nasjonalparkstyre 31.07.2021 Verneområder
Tillatelse til registrering og ringmerking av ungekull i Ytre Hvaler nasjonalpark 2021-2023 Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 25.06.2021 Verneområder
Dispensasjon for bruk av helikopter til kombinert vare- og persontransport Verneområdestyret for Trollheimen 24.06.2021 Verneområder
Eksport