Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

272 Resultater

  • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Omgjøring av vedtak - delvis innvilgelse av søknad om dispensasjon fra verneforskrift for Horta fuglefredningsområde - gjenreising av Nergården på Burøya i Horta - Leka
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Trøndelag 24.09.2021 Verneområder
Endring i vilkår i dispensasjon av 13. august 2021 i Endelausmyrene naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 22.09.2021 Verneområder
Dispensasjon til utkøyring av felt vilt ved Gule-Stavikmyrane naturreservat i Hustadvika kommune
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Møre og Romsdal 16.09.2021 Verneområder
Endring i tidlegare innvilga landingsløyve for helikopter. 4/2 Gaukhei. Bygland kommune.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane 20.08.2021 Verneområder
Endring av tidspunkt for dispensasjon til landing med helikopter - vegetasjonsanalyser - Seiland nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Grimsdalen LVO - dispensasjon - nytt uthus Tverrlisætre gnr. 86 bnr. 1 fnr. 144 - retting skrivefeil
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 20.08.2021 Verneområder
Korrigert tillatelse til utsetting av fjelledelgran til juletreproduksjon - Nymo - Målselv
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 19.08.2021 Utsetting av utenlandske treslag
Endring av vilkår i Tillatelse til motorisert ferdsel- transport av ved til Vuomahyttene , Troms turlag 2021 av 23.06.21
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Listastrendene landskapsvernområde – forespørsel om endring av vilkår for dispensasjon vedrørende nedtrapping av terrasse.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Børgefjell - oppheving av gitt dispensasjon for flytting av båt
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 24.06.2021 Verneområder
Eksport