Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

239 Resultater

  • Vedtakstype: Enkeltvedtak etter omgjøring av eget tiltak
  • Tiltaksutfall: Tillatelse
Abonner på vedtak

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Endring av vilkår i Tillatelse til motorisert ferdsel- transport av ved til Vuomahyttene , Troms turlag 2021 av 23.06.21
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde 16.07.2021 Verneområder
Listastrendene landskapsvernområde – forespørsel om endring av vilkår for dispensasjon vedrørende nedtrapping av terrasse.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Agder 06.07.2021 Verneområder
Søknad om bruk av ATV til egen hytte - sendes Miljødirektoratet for endelig vedtak
Flere vedtak på samme sak
Verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernmområde/Ittugáissáid suodjemeahcci 22.06.2021 Verneområder
Behandling av revidert trase- VA anlegg Botstangen - Raet nasjonalpark
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
St.Hans bål i Raet NP- supplerende til tidligere vedtak.
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.06.2021 Verneområder
Endring av vilkår for legging av sjøledning gjennom Torvøya og Bjerkholmen naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 28.05.2021 Verneområder
Endret vilkår i dispensasjon for ferdsel i Anda naturreservat og Bleiksøya naturreservat i Øksnes og Andøy kommuner
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Nordland 19.05.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - Dispensasjon til etablering av avløpsrenseanlegg i Varangerbotn naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Troms og Finnmark 14.05.2021 Verneområder
Motorferdsel helikopter, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Håvasete, omgjering av vedtak, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre 12.05.2021 Verneområder
Justering av vilkår i dispensasjon om bygging av et leskur på Vidarshovstranda i Åkersvika naturreservat
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.03.2021 Verneområder
Eksport