Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24033 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Avslag på søknad om bruk av drone for filming i alle verneområdene der Fylkesmannen i Trøndelag er forvaltningsmyndighet Last ned vedtak Fylkesmannen i Trøndelag 20.02.2018 Verneområder
Tillatelse til å felle trær langs jorde i Dokkene naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 20.02.2018 Verneområder
Tillatelse til ringmerking og rydding av vegetasjon i forbindelse med prosjektet "Fuglen som miljøindikator" i Dokkadeltaet naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 20.02.2018 Verneområder
Tillatelse til motorferdsel i Torskefjorddalen naturreservat 2018 Last ned vedtak Fylkesmannen i Troms og Finnmark 20.02.2018 Verneområder
Tilltatelse til dispensasjon fra verneforskrift for tiltak i Urvatnet naturreservat - flytting av utedo mm. Last ned vedtak Orkland kommune 20.02.2018 Verneområder
Motorferdsel Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella Nasjonalpark Tillegg ekstraturer ADM-2016-41-650 Snøscooter Bynavollen Skjækerdalshytta Turistforeningen ADM-2018-32 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.02.2018 Verneområder
Motorferdsel Dispensasjon Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark Snøscooter Transport til landbruksanlegg Storbrenta ADM-2018-34 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 19.02.2018 Verneområder
DV 18-41 Tillatelse til snøskutertransport til Prestsetra i Grødalen Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 19.02.2018 Verneområder
Motorferdsel til hytte 101/1/134 i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn naturreservat, dispensasjon
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.02.2018 Verneområder
Forlenging av fellingsperiode - skadefelling gaupe - Bindal
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Nordland 19.02.2018 Rovvilt
Eksport