Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27015 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Søknad om minkjakt i Raet nasjonalpark og Søm LVO- tillatelse Last ned vedtak Raet nasjonalparkstyre 15.02.2019 Verneområder
Øvre Anarjohka NP - Dispensasjon - Organisert skitur - Glød Explorer AS Last ned vedtak Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre 15.02.2019 Verneområder
Dispensasjon til slipp av hund i forbindelse med rypetaksering
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 15.02.2019 Verneområder
Motorferdsel Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Snøscooter Edevik - Riksrøys 175 - Høgsetetjern Snåsa ADM-2019-27 Last ned vedtak Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre/Låarte-Skæhkeren-Lijre nasjonalpaarhkeståvroe 14.02.2019 Verneområder
Avgrensa dispensasjon 95/50 Ogna 102/1 Kvalbein to rammer i landskapet Jærmalarar, Hå, Jærstrendene LVO Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 14.02.2019 Verneområder
Dispensasjon midlertidig kunstutstilling i landskapet Hå gamle prestegard og Obrestad fyr, Jærstrendene LVO Hå Last ned vedtak Fylkesmannen i Rogaland 14.02.2019 Verneområder
Kvote for betinget skadefelling gaupe 2019
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Miljødirektoratet 14.02.2019 Rovvilt
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.02.2019 Verneområder
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.02.2019 Verneområder
Motorferdselløyve til Vivheller
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Hordaland tilsynsutval for Hardangervidda nasjonalpark 14.02.2019 Verneområder
Eksport