Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

24033 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Fokstumyra NR - dispensasjon - rydding av siktsoner for planoverganger Dovrebanen - Bane Nor Last ned vedtak Statsforvalteren i Innlandet 12.04.2021 Verneområder
Sørværet naturreservat i Askvoll kommune – løyve til lyngbrenning april 2021 Last ned vedtak Statsforvalteren i Vestland 12.04.2021 Verneområder
Austre Tiplingan lvo - dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter til transport ifbm. takstoppdrag på hytte Last ned vedtak Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 11.04.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-145 Tillatelse til organisert ferdsel - Dovregubbens Fjellstove AS Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.04.2021 Verneområder
DNPS-DV 21-146 Tillatelse til filming med drone – SPÆTT film Last ned vedtak Dovrefjell nasjonalparkstyre 09.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved, propan mm. til bu ved Forollsjøen i Os kommune. Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 09.04.2021 Verneområder
Forollhogna nasjonalpark - tillatelse etter verneforskrift til bruk av snøscooter for transport av ved mm. til Langtjønnhytta - Rennebu kommune Last ned vedtak Nasjonalparkstyret for Forollhogna 09.04.2021 Verneområder
Motorferdsel snøskuter, Stølsheimen landskapsvernområde, båt til Holmavatnet i Sendedalen, dispensasjon Last ned vedtak Stølsheimen verneområdestyre 09.04.2021 Verneområder
Omgjøring av vedtak - dispensasjon til hogst og motorferdsel i Lillomarka naturreservat i forbindelse med myrrestaurering - vedtaket oppheves
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Tillatelse til tilføring av ekstra sand på stranda ved Lindøysund i Hovedøya landskapsvernområde Last ned vedtak Statsforvalteren i Oslo og Viken 09.04.2021 Verneområder
Eksport