Hopp til innholdet

Søk etter vedtak

27015 Resultater

Avgrens søk
 
Skjul flere valg
Vedtakstittel Dokument Myndighet Dato Tema
Tillatelse til innsamling av planter i Bremsa naturreservat og Gjellebekkmyrene naturreservat Last ned vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken 27.06.2014 Verneområder
Avslag på søknad om tillatelse til felling av bjørn i Styggberget i Elverum kommune Last ned vedtak Fylkesmannen i Innlandet 27.06.2014 Rovvilt
Motorferdsel på veg til Øytangen, Jomfruland landskapsvernområde, dispensasjon Last ned vedtak Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 27.06.2014 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til bruk av helikopter til vandrefilm om Skåla Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 26.06.2014 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - oppgradering av stiane til Oldeskaret og Lundeskaret Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 26.06.2014 Verneområder
Jostedalsbreen nasjonalpark - løyve til motorisert ferdsle, filming til dokumentarserie om Norge Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 26.06.2014 Verneområder
Jostedalsbreen National Park- Permission for geological research Last ned vedtak Jostedalsbreen nasjonalparkstyre 26.06.2014 Verneområder
Jærstrendene landskapsvernområde - avgjørelse i klagesak om plassering av erstatningshytte ved Einarsviga Last ned vedtak Miljødirektoratet 26.06.2014 Verneområder
Kvote for lisensfelling av ulv i lisensfellingsperioden 1. oktober 2014 - 31. mars 2015 Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.06.2014 Rovvilt
Klage på kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden 10. september 2014 - 15. februar 2015 tas ikke til følge
Flere vedtak på samme sak
Last ned vedtak Rovviltnemnd 6 26.06.2014 Rovvilt
Eksport